Nordic Manufacturing: Kemppi-casen

Kemppi er blevet udvalgt som case i et projekt, der finansieres og lanceres af det Nordiske Ministerråd. Det nye paneuropæiske initiativ har til formål at styrke konkurrenceevnen hos produktionsvirksomhederne og opretholde arbejdspladserne i Norden ved at understøtte virksomhedernes evne til at drage fordel af automatiserede og digitale løsninger.

15 virksomheder fra Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige deltager i projektet og præsenteres som eksempler på succesfuld implementering og udnyttelse af innovative digitale og automatiserede løsninger. Formålet med disse virksomhedscases er at fungere som inspiration til andre nordiske virksomheder, som ønsker at udforske mulighederne inden for automatiserede og digitaliserede produktionsløsninger.


Læs Kemppi-casen på Nordic Manufacturings websted.

Luk

Tekniske specifikationer