FastMig X Regular

Support til FastMig X Regular

Support FAQ

Hvor finder jeg reservedele og/eller forbrugsdele til Kemppi-udstyr?

Reservedele og forbrugsdele kan købes hos nærmeste Kemppi-forhandler. Se vores forhandlere i nærheden af dig.

Hvor finder jeg det nærmeste Kemppi-reparationsværksted?

Det nærmeste reparationsværksted finder du ved hjælp af vores kortsøgning.

Hvilken garanti er der på Kemppi-udstyr?

Kemppis svejseudstyr er designet og testet i professionelle industrielle miljøer. Som garanti for høj kvalitet tilbyder vi vores kunder en global garanti på op til tre år. 

Du kan se udførlige oplysninger i vores Kemppi-garanti.

Your equipment FAQ

Hvad betyder de forskellige fejlkoder?

Alle fejlkoderne er forklaret i brugsanvisningen.

Hvordan opdaterer jeg softwaren på maskinen?

Kontakt nærmeste Kemppi-autoriserede service- og reparationsværksted.

Hvilken størrelse og type hovedsikring anbefaler I?

Den anbefalede model og størrelse er angivet i de tekniske specifikationer i brugsanvisningen.

Hvor finder jeg reservedelsnumrene og -priserne?

Numre og priser på reservedele og forbrugsdele kan fås hos nærmeste Kemppi-forhandler.

Hvor finder jeg det nærmeste serviceværksted?

Hvor finder jeg det rigtige forbrugsdelssæt til min MIG/MAG-maskine?

Brug vores søgeværktøj til forbrugsdelssæt til at finde det rigtige sæt.

Hvilken garanti er der på mit udstyr?

Global Kemppi-garanti på op til tre år. Yderligere oplysninger kan fås hos nærmeste Kemppi-forhandler.

Hvad skal jeg vide om strøm- og generatorbrug?

Hvis der ikke er en kraftkontakt til stede, kan du bruge FastMig X 350 og X 450 på en generator. Den mindste anbefalede generatoreffekt er 35 kVA. Jo større effekt, desto mere stabil er driften af FastMig X-strømkilden.

Jeg har en FastMig X-maskine. Hvad er den normale blæsersekvens ved opstart og i drift?

FastMig X-strømkilderne er forsynet med to samtidigt virkende blæsere.

  • Blæseren kører et øjeblik, når tænd/sluk-kontakten drejes til I.
  • Blæseren starter under svejsning, når maskinen når op på driftstemperatur, og fortsætter i 1-10 minutter, efter svejsningen er afsluttet, afhængigt af den afsluttede svejsecyklus.

Hvordan skifter jeg mellem gas- og vandkøling?

Standardindstillingen fra fabrikken for FastMig X er AUTO. Hvis der ikke er tilsluttet en køleenhed, og svejseren prøver at vælge luftkølet drift sammen med en luftkølet svejsepistol, vises Err 27 i displayet. Vælg OFF ud for køleenhed for at vælge luftkølet drift.

Dette gøres i System Config Menu som følger: Tryk på knappen Menu på X 37-strømkildepanelet. Flyt menuvisningspilen (via op/ned-piletasterne til venstre på panelet) for at vælge System Config Menu, og tryk derefter på valgknappen. Vælg Water Cooling:Auto, skift med reguleringsknappen til indstillingen Water Cooling:OFF, og tryk på Back/Exit. Køleren indstilles derefter til OFF for luftkølet drift. Nulstil strømkilden med tænd/sluk-kontakten, og fortsæt svejsningen.

Når dette er valgt, kører køleenheden på automatisk drift, og den tændes, når svejsningen påbegyndes. Når svejsningen afbrydes, kører pumpen i ca. 5 minutter for at køle svejsepistol og kølevæske til rumtemperatur.

Har du spørgsmål?

Tøv ikke med at kontakte os, hvis du oplever yderligere problemer eller har spørgsmål.

Luk

Tekniske specifikationer