BETA XFA/SFA/PFA Downloads
Manualer
Beta 90 SFA/XFA + PFU 210 e/RSA 230 PDF-manual
Beta e90 FA PDF-manual
Multi-Charger 6 PDF-manual
PFU 210e PDF-manual
PFU Filters PDF-manual
RSA 230 PDF-manual
Tekniske specifikationer
Beta e90 PFA Download
Beta e90 PFA Airline Download
Beta e90 SFA Download
Beta e90 SFA Airline Download
Beta e90 XFA Download
Beta e90 XFA Airline Download
Deklarationer
ADF SA, XA Download
Beta 90 SFA/XFA + PFU 210 e Download
Beta e90 PFU Download
Beta e90 RSA Download
Multi-Charger 6 Download
PFU Filters Download
Brochurer og foldere
Alfa - Beta leaflet - DA Download
Produktkatalog, Svejsesikkerhed - DA Download
Ofte stillede spørgsmål
Hvor finder jeg reservedele og/eller forbrugsdele til Kemppi-udstyr?

Reservedele og forbrugsdele kan købes hos nærmeste Kemppi-forhandler. Se vores forhandlere i nærheden af dig.

Hvor finder jeg det nærmeste Kemppi-reparationsværksted?

Det nærmeste reparationsværksted finder du ved hjælp af vores kortsøgning.

Hvorfor skal jeg bruge friskluftudstyr?

Der er farlige stoffer i luften på arbejdssteder for svejsning, og der skal anvendes egnet åndedrætsværn til øjeblikkelig og mere langsigtet beskyttelse af helbredet. Svejserøg og gasser dannes ved afbrænding af grundmaterialer, svejsetrådsmaterialer, deres belægninger, beskyttelsesgasser, maling, kemiske reaktioner fra lysbuens ultraviolette lys og varmeproces samt forurenende stoffer i luften fra opløsnings- og rengøringsmidler.

Eksponering for svejserøg er en alvorlig arbejdsrelateret fare og kan medføre mange helbredsproblemer, hvis der svejses uden åndedrætsværn. Ultraviolet stråling, der afgives ved svejsning, reagerer med oxygen og nitrogen i luften og danner ozon og nitrogenoxider, der i høje koncentrationer kan være livstruende, give lungesygdomme og i små koncentrationer irritere næse og hals.

En enkelt produktionssvejser kan producere 20-40 g røg i timen svarende til cirka 35-70 kg svejserøg per år. De arbejdsrelaterede grænseværdier (OEL) for svejserøgspartikler angives i mg/m³, dvs. koncentrationen af røg i luften målt som vægt i milligram pr. kubikmeter luft. For svejserøg i almindelighed er grænsen på 5 mg/m³ det punkt, hvor det anbefales at bruge åndedrætsværn. Undersøg anbefalingerne hos de lokale myndigheder, og kontroller, at det åndedrætsværn fra Kemppi, du vælger, opfylder dine personlige behov.

Hvordan fungerer friskluftudstyr?

Friskluftudstyr består af en PAPR (Powered Air Purifying Respirator)-enhed , luftslange og svejsehjelm med en integreret ansigtsmaske. PAPR-enheden har en blæsermotor, der drives af et batteri. Den er udstyret med et partikelfilter eller en kombination af partikel- og gasfiltre. Der findes også lufttilførselssystemer, der anvender åndbar trykluftsforsyning.

Den rene luft ledes via luftslangen til hjelmen, hvilket skaber positivt tryk inde i hjelmen og ansigtsmasken. Positivt tryk inde i svejsehjelmen betyder, at vejrtrækning er let, og forurenet luft kan ikke strømme ind i hjelmen. Det er såkaldt friskluftudstyr med positivt tryk.

Hvor længe holder Gamma- og Beta-friskluftudstyrets batteri?

PFU 210e er robust og holdbar og giver mulighed for valg af blæserhastigheder på 160 lpm og 210 lpm, indikatorer for batteri- og filterstatus plus valgmulighed mellem enten standardbatterier eller ekstra kraftige batterier. Lithium-ion-batteriteknologien garanterer hurtige opladningstider og strøm til beskyttelse gennem et partikelfilter eller et kombineret filtersæt med A1B1E1-gasfilteret. Når A1B1E1-gasfilteret er i brug, regulerer Smart Sense-teknologien automatisk PFU 210e til en lufthastighed på 160 l/min, hvilket forlænger både filterets og batteriets levetid. Batteriets hurtige opladning sikrer effektivt arbejde, da du kan køre med et nyt batteri og partikelfilter i omtrent 8 timer (ved brug af SD-batteriet) og 16 timer (ved brug af HD-batteriet).

Hvilken type friskluftudstyr skal jeg bruge, når jeg svejser rustfrit stål?

Der er ingen faste regler for, hvilket filter der skal bruges til bestemte materialer. Det afhænger af mange detaljer såsom overfladebehandling, materialets renhed og forurening af miljøet, f.eks. luften (dvs. ozon). Et kombinationsfilter (partikel- og gasfilter) giver altid den bedste beskyttelse mod skadelige dampe og gasser.

Se vores svejsesikkerhedskatalog for at få en mere detaljeret tabel over filtreringsenheder og kemikalier.

Hvor ofte skal jeg skifte filtrene i mit PAPR-friskluftudstyr?

PFU 210e PAPR har et system til automatisk måling af filtertilstanden. Et LED-lys i brugergrænsefladen lyser rødt, vibrationsmotoren begynder at køre, og der kan høres en alarmlyd, hvis filteret skal skiftes med det samme. Det er rimeligt at følge LED-lysets farve i brugergrænsefladen. Når det lyser orange, er filteret ret tæt på at være tilstoppet og skal udskiftes. Hvis batteritiden begynder at være for kort, kan det hjælpe at skifte partikelfilter eller forfilter.

Hvordan kan jeg vide, hvornår det er på tide at skifte gasfilter i mit PAPR-friskluftudstyr?

Gasfilteret opsamler ikke partikler, lige som partikelfilteret gør (gasfilteret tilstoppes ikke, lige som partikelfilteret gør). Derfor skal partikelfilteret altid fastgøres på gasfilteret = kombinationsfilter. Den eneste metode til at finde ud af, om et gasfilter stadig filtrerer gasser, som det skal, er lugt-testen. Hvis en bruger kan registrere lugt i svejsehjelmen, skal gasfilteret skiftes med det samme. Hvis den skadelige gas ikke lugter, anbefales et regelmæssigt udskiftningsinterval for gasfilteret.

Hvad er forskellen mellem standarderne TH2 og TH3?

De nominelle beskyttelsesfaktorer, der er tildelt af de europæiske standardmyndigheder til en klasse af åndedrætsværn (PAPR- eller luftslangeforsynet enhed monteret på en hætte eller hjelm ifølge standarden EN12941), definerer en nominel beskyttelsesfaktor (NPF), der er baseret på friskluftsystemets testede indtrængningslækage. For TH2-certificerede friskluftsystemer må indtrængningslækagen maks. være 2 %. For TH3-certificerede friskluftsystemer må indtrængningslækagen maks. være 0,2 %. Alle modeller af Kemppi PAPR-friskluftudstyr følger standarden EN12941, og deres klasse er enten TH2 eller TH3.

Hvad er åndedrætsværn med luftforsyning?

Åndedrætsværn med luftforsyning betyder, at den indåndingsluft, der leveres til en svejsehjelm, kommer fra en kompressor. Luftforsyningen skal overholde de obligatoriske lokale bestemmelser for indåndingsluft.

Friskluftsystemer til svejsere, som er tilsluttet en åndbar friskluftforsyning fra en kompressor, der overholder EN 12021, er defineret ifølge EN 14594. Kemppis friskluftsystemer til svejsere må kun anvendes i områder, hvor iltindholdet overstiger 17 % og må ikke anvendes som eneste luftforsyning eller til evakueringsformål.

Hvad er batteridrevet åndedrætsværn?

Batteridrevet åndedrætsværn betyder, at indåndingsluft, der kommer ind i svejsehjelmen, renses af en batteridrevet filtreringsenhed (se ovenfor "Hvordan fungerer friskluftudstyr" eller et system med indåndingstrykluft (se ovenfor "Hvad er åndedrætsværn med luftforsyning?" ). Powered Air Respiratory Protector betyder det samme som Powered Air Purifying Respirator, og forkortes til PAPR.

Er det ikke billigere at købe engangsfiltermasker til svejsning i forhold til friskluftudstyr?

Engangsfiltermasker til svejsere er en billigere løsning, hvis man kun svejser en gang imellem. Professionelle svejsere og produktionsmedarbejdere vil typisk benytte 1 engangsmaske pr. dag, og med tiden vil disse omkostninger blive mangedoblet og overstige investeringsomkostningerne for et PAPR- eller et friskluftsystem i god kvalitet inklusive kvalitetsfiltre til udskiftning, for ikke at nævne den mængde affald som engangsmasker skaber. Normalt giver PAPR-systemer bedre åndedrætsbeskyttelse og er mere behagelige ved langvarig brug på grund af kølende luftcirkulation.

Friskluftsystemerne til svejsning giver let komfort og beskyttelse

Den NYE forbedrede Beta e serie af friskluftsystemer til svejsning giver kølig og ren indåndingsluft fra enten en PFU 210e batteridrevet filterenhed, der giver optimal bevægelsesfrihed omkring arbejdsstedet, eller et friskluftsystem, hvor luftflowet reguleres fra RSA 230-enheden.

Selvom forbindelsen til RSA230 begrænser bevægelsesfriheden til et lokalt område, passer friskluftløsningerne til formål, hvor svejse- og beskyttelsesgasser kan ansamle sig og fortrænge indåndingsluften.

Beta PFA/SFA/XFA indåndingsluftmodellerne er certificeret til et højeste indtrængningslækageniveau på 2 %, og ved tilkobling til PFU 210e filterenheden er der mulighed for en kombineret filtrering af partikler og gasser.

Fordele

 • Beta e90 PFA/SFA/XFA åndedrætsværn
 • Egnet til svejsning, hæftning, skæring, slibning, eftersyn
 • Batteridrevne PAPR- eller luftslangeforsynede modeller
 • XFA-modellen har LiFE+ Colour ADF teknologi inkl. nedblænding 14 og 15
 • SFA-modellen har LiFE+ Colour ADF teknologi inkl. nedblænding 9–13
 • DS 175 B, AS/NZS 1337.1, DS 12941 TH2 og AS/NZS 1716
 • Gasfilter A1B1E1 som valgfrit tilbehør
 • Hurtigt opladede PAPR batteripakker
 • Læderbælte og metalspænde
 • Let indåndingsapparat – Beta e90 PFA med ansigtstilslutning kun 650 g
 • Komfort hovedbånd
 • Forstørrelsesglas som valgmulighed
Download brochure
Nem vejrtrækning

Nem vejrtrækning

Konstruktionen med positivt lufttryk giver en sikker, ubesværet vejrtrækning og holder farlig svejserøg ude.

Ren og sikker indåndingsluft

Ren og sikker indåndingsluft

De højeffektive filtre fanger ikke mindre end 98 % af de luftbårne partikler.

Sikkerhed til flere anvendelser

Sikkerhed til flere anvendelser

Førsteklasses beskyttelse til svejsning, klæbning, skæring, slibning og inspektionsprocesser

Produktvalg

Beta e90 PFA
Beta e90 PFA TH2 klassificerede PAPR pakker med løsninger til både partikel- og gasfiltrering. Pakken indeholder en Beta e90 PFA svejsehjelm, nedblænding 11 passivt svejseglas motordrevet friskluftforsyning PFU 210e, luftslange, forfilter, partikelfilter, batteri 3,2 Ah, batterioplader, flowmåler, læderbælte med komfortpolstring. Vis mere
Tekniske specifikationer
Produktkode
P0701
Vægt
650 g
Driftstemperatur
– 5 ... + 55 °C <80% Rh
EN 175
B
EN 12941
TH2
AS/NZS 1716
P1
Svejsefilter
Passiv
Synsfeltets størrelse
100 x 78 mm
Filterstørrelse
110 x 90 mm
Nedblændingsområde
11
LiFE+ Color-teknologi (Ja/Nej)
Nej
Slibefunktion (Ja/Nej)
Nej
PAPR
PFU 210e
Beta e90 SFA
Beta e90 SFA TH2 klassificerede PAPR pakker med løsninger til både partikel- og gasfiltrering. Pakken indeholder en Beta e90 SFA svejsehjelm, svejseglas SA 60B, motordrevet friskluftforsyning PFU 210e, luftslange, forfilter, partikelfilter, batteri 3,2 Ah, batterioplader, flowmåler, læderbælte med komfortpolstring. Vis mere
Tekniske specifikationer
Produktkode
P0706
Vægt
680 g
Driftstemperatur
– 5 ... + 55 °C <80% Rh
EN 175
B
EN 12941
TH2
AS/NZS 1716
P1
Svejsefilter
SA 60B
Synsfeltets størrelse
100 x 60 mm
Filterstørrelse
110 x 90 mm
Nedblændingsområde
9-13
ADF lystilstand
3,5
1/1/1/1
ADF skiftetid
0,1 ms
LiFE+ Color-teknologi (Ja/Nej)
Ja
Slibefunktion (Ja/Nej)
Ja
PAPR
PFU 210e
Beta e90 XFA
Beta e90 XFA TH2 klassificerede PAPR pakker med løsninger til både partikel- og gasfiltrering. Pakken indeholder en Beta e90 XFA svejsehjelm, svejseglas XA 47, motordrevet friskluftforsyning PFU 210e, luftslange, forfilter, partikelfilter, batteri 3,2 Ah, batterioplader, flowmåler, læderbælte med komfortpolstring. Vis mere
Tekniske specifikationer
Produktkode
P0711
Vægt
700 g
Driftstemperatur
– 5 ... + 55 °C <80% Rh
EN 175
B
EN 12941
TH2
AS/NZS 1716
P1
Svejsefilter
XA 47
Synsfeltets størrelse
97 x 47 mm
Filterstørrelse
110 x 90 mm
Nedblændingsområde
9-15
ADF lystilstand
4
1/1/1/2
ADF skiftetid
0,1 ms
LiFE+ Color-teknologi (Ja/Nej)
Ja
Slibefunktion (Ja/Nej)
Ja
PAPR
PFU 210e
Beta e90 PFA Airline
Beta e90 PFA Airline Svejseåndredrætsværn for tilslutning til en friskluftkilde. Pakken indeholder Beta e90 PFA svejsehjelm, passivt svejseglas, friskluftregulator RSA 230, luftslange og luftslangeadapter til RSA 230, flowmåler, læderbælte med komfortpolstring. Vis mere
Tekniske specifikationer
Produktkode
9873031
Vægt
650 g
Driftstemperatur
– 5 ... + 55 °C <80% Rh
EN 175
B
Svejsefilter
Passiv
Synsfeltets størrelse
100 x 78 mm
Filterstørrelse
110 x 90 mm
Nedblændingsområde
11
LiFE+ Color-teknologi (Ja/Nej)
Nej
Slibefunktion (Ja/Nej)
Nej
Friskluftregulator
RSA 230
Beta e90 XFA Airline
Beta e90 XFA Airline Svejseåndredrætsværn for tilslutning til en friskluftkilde. Pakken indeholder en Beta 90 XFA svejsehjelm, automatisk nedblændingsfilter XA 47, friskluftregulator RSA 230, luftslange og luftslangeadapter til RSA 230, flowmåler, læderbælte og komfortpolstring. Vis mere
Tekniske specifikationer
Produktkode
9873037
Vægt
700 g
Driftstemperatur
– 5 ... + 55 °C <80% Rh
EN 175
B
Svejsefilter
XA 47
Synsfeltets størrelse
97 x 47 mm
Filterstørrelse
110 x 90 mm
Nedblændingsområde
9-15
ADF lystilstand
4
1/1/1/2
ADF skiftetid
0,1 ms
LiFE+ Color-teknologi (Ja/Nej)
Ja
Slibefunktion (Ja/Nej)
Ja
Friskluftregulator
RSA 230
Beta e90 SFA Airline
Beta e90 SFA Airline Svejseåndredrætsværn for tilslutning til en friskluftkilde. Pakken indeholder en Beta e90 SFA svejsehjelm, automatisk nedblændingsfilter SA 60B, friskluftregulator RSA 230, luftslange og luftslangeadapter til RSA 230, flowmåler, læderbælte og komfortpolstring. Vis mere
Tekniske specifikationer
Produktkode
9873033
Vægt
680 g
Driftstemperatur
– 5 ... + 55 °C <80% Rh
EN 175
B
Svejsefilter
SA 60B
Synsfeltets størrelse
100 x 60 mm
Filterstørrelse
110 x 90 mm
Nedblændingsområde
9-13
ADF lystilstand
3,5
1/1/1/1
ADF skiftetid
0,1 ms
LiFE+ Color-teknologi (Ja/Nej)
Ja
Slibefunktion (Ja/Nej)
Ja
Friskluftregulator
RSA 230

Tilbehør

Alle Udstyr til åndedrætsværn Svejsefiltre Andet
Kemppi Beta Art e90 SFA product image

Beta Art e90 SFA

En specialudgave af vores populære Beta e-series svejsehjelme. Vælg mellem to unikke ...

En specialudgave af vores populære Beta e-series svejsehjelme. Vælg mellem to unikke designs: 'Forest' afspejler detaljerne i et smukt nordligt fyrretræ, mens 'Ice' indfanger de umiskendelige detaljer i det frosne nordiske landskab. Tilføj Beta Art e90 SFA-svejsehjelmens unikke look til dit Beta friskluftsystem for at få åndedrætsbeskyttelse på TH2-niveau og klassens bedste øjenbeskyttelse fra et automatisk nedblændende SA 60B-svejseglas.

Produktkode: 9873002AF – Beta e90 SFA Art Forest helmet 9873002AI – Beta e90 SFA Art Ice helmet

Kemppi PFU 210e product image

PFU 210e

PFU 210e er robust og holdbar og giver mulighed for valg af blæserhastigheder på 160 ...

PFU 210e er robust og holdbar og giver mulighed for valg af blæserhastigheder på 160 lpm og 210 lpm, indikatorer for batteri- og filterstatus plus valgmulighed mellem enten standardbatterier eller ekstra kraftige batterier.

Produktkode: SP011996

Kemppi PFU 210e product image

PFU 210e

Følgende filtre fås til PFU 210e åndedrætssystemet: Gnistfanger, forfilter, partikelf...

Følgende filtre fås til PFU 210e åndedrætssystemet: Gnistfanger, forfilter, partikelfilter, lugtfilter og gasfilter. Flere oplysninger om Kemppi filtre og bestilling findes i sikkerhedskataloget.

Kemppi RSA 230 product image

RSA 230

Bæltemonteret friskluftregulator Den giver en reguleret luftstrøm til svejserens luft...

Bæltemonteret friskluftregulator Den giver en reguleret luftstrøm til svejserens luftforsynede hjelm og leveres med Gamma og Beta friskluftmodeller. Har en udskiftelig lyddæmper, der dæmper den hørbare luftforsyningsstøj.

Produktkode: SP011617

Kemppi Multicharger MC-6 for PFU210e batteries product image

Multicharger MC-6 for PFU210e batteries

Multicharger MC-6 er en enhed til opladning af batterierne fra Kemppi PFU 210e filter...

Multicharger MC-6 er en enhed til opladning af batterierne fra Kemppi PFU 210e filterenhed. Op til 6 batterier kan oplades på samme tid med denne enhed. Batterierne kan enten være enten SD eller HD på samme tid. Opladningstiden er omkring 1,5 time for SD batterier og 3 timer for HD batterier.

Produktkode: P0730 Multi-Charger 6 with EU plug P0731 Multi-Charger 6 with UK plug P0732 Multi-Charger 6 with DK plug P0733 Multi-Charger 6 with AS/NZS plug P0734 Multi-Charger 6 with CH plug

Kemppi SA 60B product image

SA 60B

Svejsefiltre med automatisk nedblænding med et stort synsfelt på 100 x 60 mm og LiFE+...

Svejsefiltre med automatisk nedblænding med et stort synsfelt på 100 x 60 mm og LiFE+ Color ADF-teknologien, der giver klarere syn Nedblændingsjusteringer: 5, 9-13.

Produktkode: SP9873064

Kemppi XA 47 product image

XA 47

Svejsefiltre med automatisk nedblænding og Color ADF-teknologien, der giver mere klar...

Svejsefiltre med automatisk nedblænding og Color ADF-teknologien, der giver mere klart syn Nedblændingsjusteringer: 5, 8, 9-13 og 14, 15

Kemppi Leather welding bib product image

Leather welding bib

Integreret halsbeskyttelse som ekstraudstyr til modeller i Alfa og Beta e-serien. Try...

Integreret halsbeskyttelse som ekstraudstyr til modeller i Alfa og Beta e-serien. Trykknapper til nem påmontering og aftagning.

Produktkode: SP015177

Kemppi Universal leather neck protector product image

Universal leather neck protector

Som beskyttelse af hals og skuldre mod svejsesprøjt og slibegnister kan universalhals...

Som beskyttelse af hals og skuldre mod svejsesprøjt og slibegnister kan universalhalsbeskyttelsen i læder anvendes med alle personlige værnemidler fra Kemppi og det bredere svejsemarked.

Produktkode: SP015579

Support

Behov for
dele?

Behov for
dele?

Behov for reparationer og vedligeholdelse?

Behov for reparationer og vedligeholdelse?

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

Luk

Tekniske specifikationer