Kemppi-applikationssoftware til

Manuel svejsning

Specialsvejseprocesser, -funktioner og -programmer til styrkelse af ydeevnen


Kemppi-applikationssoftware er designet til, at svejseudstyret yder optimalt i enhver arbejdsopgave. Wise-specialprocesser og -funktioner tilbyder f.eks. opgraderede teknikker i MIG/MAG-svejseprocessen og fremmer ydeevnen og effektiviteten i svejsningen. Du kan svejse bundstrenge på rør eller plader med høj hastighed, opnå fremragende svejsekvalitet med høj hastighed kombineret med dybere indbrænding eller sikre stabil indbrænding uanset variationer i stick out-længden. Afstemte funktioner støtter svejserne i deres daglige arbejde, hvor de bruger kanalskiftere under svejsningen eller sporing af den faktiske lysbuespænding. Ved hjælp af svejseprogrammer kan du vælge de ideelle svejseparametre for forskellige materialer, gasser og diametre for tilsatsmaterialer. Gennemse vores udvalg af applikationssoftware

Specialprocesser

Ville du gerne kunne svejse bundstrenge på rør eller plader med højere hastighed og god kvalitet? Tag et kig på lysbueprocessen, når den er optimeret af WiseRoot+. Med WiseThin+ får du let en kontrollabel og stabil lysbue foruden en hurtigere svejsehastighed i enhver svejseposition. Kemppis specialprocesser er udformet til glæde for dig.


WiseRoot+

Optimeret kortbueproces til produktiv bundstregssvejsning med FastMig X.Frem...

Optimeret kortbueproces til produktiv bundstregssvejsning med FastMig X.

Fremragende svejsekvalitet i kraft af styring af lysbuespændingen og tidspunktet for overførsel af tilsatsmaterialedråben. Processen er hurtigere end både elektrodesvejsning (MMA), TIG-svejsning og MIG/MAG-kortbuesvejsning.

Kemppi WiseRoot product image

WiseRoot

Optimeret kortbueproces til produktiv bundstregssvejsning med FastMig M. Fremragende ...

Optimeret kortbueproces til produktiv bundstregssvejsning med FastMig M. Fremragende svejsekvalitet i kraft af automatisk justering af svejseparametrene. Processen er hurtigere end både elektrodesvejsning (MMA), TIG-svejsning og MIG/MAG-kortbuesvejsning. Processen giver også mulighed for automatiseret svejsning.


WiseThin+

Optimeret kortbueproces til tyndplade- og positionssvejsning.Lysbue uden sv...

Optimeret kortbueproces til tyndplade- og positionssvejsning.

Lysbue uden svejsesprøjt takket være præcis digital styring. Processen er velegnet til svejsning af både tyndplader og tykkere plader i forbindelse med positionssvejsning, selv ved brede svejsesømme og varierende spalteåbninger.

Kemppi WiseThin product image

WiseThin

Kortbueproces til tyndpladesvejsning. Med WiseThin opnås der en let kontrollerbar lys...

Kortbueproces til tyndpladesvejsning. Med WiseThin opnås der en let kontrollerbar lysbue uden svejsesprøjt takket være digital styring af svejseparametrene i enhver position, selv ved brede svejsesømme og varierende spalteåbninger. Processen giver også mulighed for automatiseret svejsning.

Funktioner

Med funktioner kan du nemt udføre de sædvanlige svejseopgaver. Hvis du vil sikre en fremragende indbrænding og et lavt varmeinput, men også sætte tempoet op i svejsningen uanset positionen, skal du vælge WiseFusion. Variationer i stick out-længden under svejsningen ændrer svejsestrømmen, og denne variation kan elimineres med WisePenetration. MatchPin låser panelet, så enhver uønsket ændring forhindres, og MatchLog fungerer som strømregulator for miniloggen eller som kanalskifter under svejsningen. Du kan spore den faktiske lysbuespænding med MatchArcVoltage eller få en fabrikstestrapport med MatchReport.


WiseSteel

En svejsefunktion, der er specielt designet til at håndtere udfordringerne ved dråbeo...

En svejsefunktion, der er specielt designet til at håndtere udfordringerne ved dråbeovergang. WiseSteel veksler mellem overførsel med kortbue og spraybue, hvilket giver kvalitetssvejsninger med et karakteristisk ensartet fiskeskælsmønster.


WisePenetration

En svejsefunktion, der sikrer indbrænding i forbindelse med synergisk MIG/MAG-svejsni...

En svejsefunktion, der sikrer indbrænding i forbindelse med synergisk MIG/MAG-svejsning. Funktionen sikrer konstant strømtilførsel til svejsebadet uanset ændringer i svejsepistolens retning eller afstanden mellem svejsepistolen og arbejdsemnet. Processen giver også mulighed for automatiseret svejsning.


WiseFusion

Sikrer fremragende svejsekvalitet, effektivitet og brugervenlighed. Svejselysbuen hol...

Sikrer fremragende svejsekvalitet, effektivitet og brugervenlighed. Svejselysbuen holdes fokuseret, hvilket giver garanti for optimal lysbuelængde i enhver svejseposition i forbindelse med MIG/MAG-pulssvejsning og synergisk MIG/MAG-svejsning. Processen giver også mulighed for automatiseret svejsning.

Kemppi WisePenetration+ product image

WisePenetration+

En svejsefunktion til synergisk MIG/MAG-svejsning og pulssvejsning, som sikrer svejse...

En svejsefunktion til synergisk MIG/MAG-svejsning og pulssvejsning, som sikrer svejseindbrænding, uanset variationer i afstanden mellem kontaktdysen og arbejdsstedet. Holder svejseeffekten stabil i alle situationer.

Kemppi MatchPIN product image

MatchPIN

Til låsning af parametre på gemte hukommelseskanaler.Du kan forhindre uautori...

Til låsning af parametre på gemte hukommelseskanaler.

Du kan forhindre uautoriserede eller uønskede ændringer af dine svejseparametre ved hjælp af en pinkode.

Kemppi MatchLog product image

MatchLog

MatchLog omfatter Minilog- og MatchChannel-aktivering i WFX-trådbokse (Minilog kan ku...

MatchLog omfatter Minilog- og MatchChannel-aktivering i WFX-trådbokse (Minilog kan kun bruges sammen med MXF-trådbokse).

MatchChannel gør det muligt at skifte hukommelseskanal under svejsningen, og Minilog gør det muligt at skifte strømstyrke uden at skifte hukommelseskanal.

Kemppi MatchArcVoltage product image

MatchArcVoltage

Hold øje med den faktiske lysbuespænding i stedet for polspændingen under svejsningen...

Hold øje med den faktiske lysbuespænding i stedet for polspændingen under svejsningen i FastMig M.

Eliminer spændingstab i svejsekablerne, og hold øje med den præcise aktuelle spænding. Takket være MatchArcVoltage kan du nu overvåge WPS-tolerancerne.

Kemppi MatchReport product image

MatchReport

Et dokument over fremstillings-, test- og i produktion-kalibreringen.Du kan ...

Et dokument over fremstillings-, test- og i produktion-kalibreringen.

Du kan købe et valideringscertifikat, hvis det påkræves, ved at logge på Kemppis DataStore og indtaste udstyrets serienummer.

Svejseprogrammer

Synergiske svejseprogrammer giver svejseren en optimeret svejselysbue i henhold til svejseformålet. Svejseudstyret vælger altid de optimale svejseparametre, og svejseren kan udføre betjeningen på en enkelt knap. Tag et kig på MatchCurve-programmerne til enkelte svejsninger eller de praktiske programpakker, eller bed om at få skræddersyede MatchCustom-svejseprogrammer.

Kemppi Customized Welding Program product image

Customized Welding Program

Bestil skræddersyede svejseprogrammer til FastMig.Kontakt Kemppis salgsafdel...

Bestil skræddersyede svejseprogrammer til FastMig.

Kontakt Kemppis salgsafdeling for oplysninger vedrørende bestilling.

Kemppi Welding Program product image

Welding Program

Til forskellige produktionsbehov.Køb en af de praktiske programpakker eller e...

Til forskellige produktionsbehov.

Køb en af de praktiske programpakker eller enkeltprogrammer efter behov.

Luk

Tekniske specifikationer