Anbefalet og certificeret

Anerkendt svejseekspertise, du kan regne med

En af vores kerneværdier hos Kemppi er ærlighed. Den er styrende for alle vores aktiviteter, fra det interne arbejde og helt ud til slutkunderne. Vi er stolte over, hvad vi har opnået med vores åbne og ærlige virksomhedsdrift, der er blevet kontrolleret og certificeret ifølge utallige globalt anerkendte standarder af eksterne parter. Med Kemppi ved du, at du kan regne med vores ekspertise og kvaliteten af vores løsninger.

 1. KVALITET
  Kvalitet i alle dets former har altid været omdrejningspunktet for Kemppis virksomhed. Siden 1990 har vi modtaget certificering for vores kvalitetsstyringssystem i henhold til ISO 9001.
 2. MILJØ
  Grøn teknologi og miljøbevidsthed er en stærk faktor i vores forretningsmodel. Kemppis miljøstyringssystem er certificeret i henhold til ISO 14001.
 3. SVEJSETJENESTER
  Du kan stole på, at vi forstår udfordringerne i din virksomhed. Kemppis Welding Services-team er IWS/IWE-kvalificeret, og vores svejseinstruktører har ISO 9606-1-kvalifikation. Vi er også aktive i ISO-standardiseringskomitéer.
 4. SUNDHED OG SIKKERHED
  Når du arbejder for os, beskytter vi dig. Kemppi's arbejdssikkerhedsprogram er certificeret i henhold til ISO 45001.
 5. SAMFUNDSMÆSSIGT ANSVAR 
  I erkendelse af vores samfundsmæssige ansvar, tilrettelægger vi alle vores aktiviteter med hensyntagen til aspekter som bæredygtighed, lige muligheder for alle, velgørenhed og høj forretnings etik for blot at nævne nogle få. Se Kemppi's politik for virksomhedens sociale ansvarlighed
   
Kemppi er en god partner i svejseindustrien, fordi vi virkelig forstår vores kunders virksomheder. Vores teams IWS/IWE- og ISO 9606-1-kvalifikationer er en pålidelig garanti for svejsetjenester i høj kvalitet.

Reetta Verho, Manager, Welding Services, Kemppi

Vores ekspertise står til rådighed

 Den vigtigste målestok for kvalitet hos Kemppi er kundernes tilfredshed. Vi bestræber os på at levere løsninger, der er pålidelige, funktionelle og brugervenlige. Vores stærke ekspertise inden for produktive svejseløsninger til fordel for din virksomhed står altid til rådighed for dig. 

Kemppis svejserelaterede aktiviteter spænder fra forskning i svejsning og udvikling af lysbueegenskaberne i svejseudstyr til oplæring i brugen af svejseudstyr og konsulenthjælp. Derved får du den allerbedste ekspertise i alle situationer. Kvaliteten af vores løsninger er baseret på vores faglærte og professionelle medarbejdere. Kemppis svejseinstruktører og -ingeniører har IWS- og IWE-kvalifikationer, der er godkendt og kontrolleret af International Institute of Welding (IIW). Derudover er vores svejseinstruktører kvalificerede svejsere ifølge ISO 9606-1-standarden. På denne måde ved du, at du virkelig er i gode hænder. 

Sikker og pålidelig lysbuesvejsning

 CE-mærkning er en producents erklæring om, at produktet overholder de gældende europæiske direktiver. Opfyldelsen af ovennævnte kriterier angives med en CE-mærkning, der er sættes på udstyret. Misbrug af CE-mærkningen er ulovligt.

EMC – direktivet for elektromagnetisk kompatibilitet – definerer effekterne af elektromagnetisk stråling og immunitet. I praksis betyder det, at:

 • udstyr til lysbuesvejsning ikke må udsende elektromagnetisk interferens, der kan medføre risiko for fejlfunktion i andre typer udstyr (f.eks. elevatorer, kraner, el-værktøj, oplysnings- og telekommunikationsudstyr) og kan få alvorlige følger.
 • udstyr til lysbuesvejsning er modstandsdygtigt over for elektromagnetisk interferens fra andre typer udstyr eller fra elnettet.

Alt Kemppi-udstyr til svejsning har siden 1. januar 1996 opfyldt alle disse krav. Der udføres test både i Kemppi-laboratorierne og i godkendte europæiske testfaciliteter.

Luk

Tekniske specifikationer