Kempin liikevaihto kasvoi vuonna 2019 yrityskaupan myötä

Hitsaavan teollisuuden ratkaisutoimittajan, lahtelaisen Kemppi Oy:n, vuoden 2019 konserniliikevaihto oli 149,5 (125,1) miljoonaa euroa. Liikevaihto kasvoi edellisvuoteen verrattuna 19,5 % ja kasvun taustalla oli erityisesti vuoden aikana hankitut uudet liiketoiminnat. Liikevoittoa kertyi 14,7 (10,4) miljoonaa euroa. Liiketulos kasvoi merkittävästi edellisvuodesta, jolloin tulosta  rasittivat kertaluonteiset erät. Konsernin kustannukset pysyivät suunnitellulla tasolla.

Markkinatilanne tilikauden aikana pysyi hyvänä lähes kaikilla markkina-alueilla ja myynnin kehitys oli suotuisaa isossa osassa Euroopan maita sekä Venäjällä ja Australiassa. Haasteita myynnin osalta oli Aasiassa ja erityisesti Kiinassa. Epävarmuus Brexitin osalta varjosti liiketoiminnan kehitystä Iso-Britanniassa.

Tilikaudella konsernin emoyhtiö Kemppi Oy osti Trafimet Group S.P.A:n koko osakekannan. Trafimet konserniin kuuluu italialainen emoyhtiö Trafimet Group S.P.A sekä tytäryhtiöitä Saksassa, Slovakiassa, Turkissa ja Kiinassa. Yrityskaupalla konserni vahvistaa asemaansa hitsausliiketoiminnan jälkimarkkinalla. Kaupan myötä konsernin henkilökunta kasvoi vajaalla 200 henkilöllä. Hitsauspoltinten valmistuksen siirtoa Kiinaan Wuxin tehtaalle jatkettiin ja henkilömäärä Kiinan tehtaalla kasvoi 26 henkilöllä.

KEMPPI OY -konserni* (1000 €)                  2019                   2018
Liikevaihto                                                  149,5                      125,1
Liikevoitto (EBIT)                                         14,7                        10,4
Liikevoitto%                                                 9,8%                      8,3%
Henkilöstö**                                                  853                        645
* Vuodesta 2008 yhtiö noudattaa IFRS-raportointia konsernitilinpäätöksessään
** Henkilöstömäärä sisältää Kemppi Group Oy:n henkilöstön

Vuonna 2020 konsernin ensimmäisen kvartaalin kannattavuus pysyi hyvällä tasolla. Liikevaihto edellisvuoteen verrattuna kasvoi tammi-helmikuun aikana, saadut tilausmäärät olivat edellisvuotta korkeammat ja uusien tuotteiden kysyntä vaikutti hyvältä. Helmikuun aikana COVID-19 -pandemian levitessä Eurooppaan markkinatilanne heikentyi merkittävästi ja maaliskuussa epidemian vaikutus alkoi näkyä konsernin liikevaihdossa. Epidemiavaiheen kestosta riippuen pandemialla tulee olemaan on merkittävä vaikutus yrityksen liiketoimintaan vuonna 2020 erityisesti Euroopassa, joka on yrityksen ydinmarkkina-alue.

Tuotetarjooman uudistamista ja valittuihin toimintoihin keskittymistä jatketaan vuonna 2020. Uusien lanseerattavien tuotteiden uskotaan parantavan konsernin markkinatilannetta liiketoiminnan palautuessa pandemian jälkeen. Tuotetarjooman uudistamisen lisäksi kehittyville markkinoille on julkaistu uusi K2 by Kemppi -tuotelinja.

 

Lisätietoja:

Ville Vuori
CEO, Kemppi Oy
tel. 0400 369438
[email protected]

 

Kemppi
Kemppi on hitsausalan edelläkävijä. Kehitämme älykkäitä laitteita, hitsaustuotannon hallintaohjelmistoja ja näitä tukevia asiantuntijapalveluja niin vaativiin teollisiin sovelluksiin kuin kuluttajan tarpeisiin. Haluamme tarjota ratkaisuja, joilla asiakkaamme voivat parantaa hitsaustuotantonsa arvoa merkittävästi. Kemppi konsernin liikevaihto on 150 miljoonaa euroa ja pääkonttorimme sijaitsee Lahdessa. Työllistämme yli 800 hitsausalan asiantuntijaa 17 maassa. Lisäksi partneriverkostomme tarjoaa paikallista asiantuntemusta asiakkaidemme käyttöön yli 60 maassa.

www.kemppi.fi

Sulje

Tekniset tiedot