Pålitelig og sertifisert

Dokumentert sveiseekspertise du kan stole på

En av kjerneverdiene hos Kemppi er ærlighet. Det er retningsgivende for alt vi foretar oss, og hvordan vi forholder oss til sluttkundene. Vi er stolte over det vi har oppnådd gjennom hederlig virksomhet som er kontrollert og sertifisert av uavhengige aktører i samsvar med en rekke globalt anerkjente standarder. Med Kemppi får du ekspertise og kvalitetsløsninger du vet du kan stole på.

 1. KVALITET
  Kemppi har fokus på kvalitet i alle aspekter av virksomheten. Kvalitetsstyringssystemet vårt har vært sertifisert iht. ISO 9001 helt siden 1990.
 2. MILJØ
  Grønn teknologi og miljøbevissthet står sentralt i forretningsmodellen vår. Kemppis miljøstyringssystem er sertifisert iht. ISO 14001.
 3. SVEISETJENESTER
  Vi vet hvilke utfordringer bedriften din står overfor. Kemppi er verdens første produsent av sveiseutstyr som har fått ISO 3834-2-sertifisering for sin sveisevirksomhet.
 4. HELSE OG SIKKERHET
  Når du jobber for oss, har du god ryggdekning. Kemppi har implementert et program for yrkessikkerhet som innfrir kravene i ISO 45001:2018-standarden.
Hos Kemppi forstår vi virkelig kundenes virksomhet, og dette gjør oss til en solid partner å ha i sveiseindustrien. ISO 3834-2-sertifiseringen er en trygg garanti for at produktene og tjenestene våre holder høy kvalitet.

Reetta Verho, Manager, Welding Services, Kemppi

Vår ekspertise står til disposisjon

Slik vi ser det hos Kemppi, er fornøyde kunder det viktigste målet på kvalitet. Vi gjør vårt ytterste for å levere løsninger som er pålitelige, funksjonelle og enkle å bruke. Bedriften din kan til enhver tid dra fordel av den solide ekspertisen vi har på produktive sveiseløsninger.

Kemppis sveiserelaterte virksomhet er ISO 3834-2-sertifisert, og spenner fra forskning på sveising og utvikling av sveiseutstyrets lysbueegenskaper til sveiserådgivning og demonstrasjon av sveiseutstyr. Dette garanterer deg førsteklasses ekspertise i alle situasjoner. Våre erfarne og profesjonelle medarbeidere sikrer at løsningene våre holder høy kvalitet. Kemppis sveiseinstruktører og -ingeniører har IWS- og IWE-kvalifikasjoner som er godkjent og kontrollert av International Institute of Welding (IIW). Sveiseinstruktørene våre er i tillegg kvalifiserte sveisere iht. ISO 9606-1-standarden. Du er dermed i svært så trygge hender.

Trygg og pålitelig lysbuesveising

 CE-merkingen er en erklæring fra leverandørens side på at produktet oppfyller alle relevante europeiske direktiver. Et CE-merke på utstyret viser at kriteriene ovenfor er innfridd. Ulovlig bruk av CE-merket blir straffeforfulgt.

Direktivet for elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) definerer effekten av elektromagnetiske utslipp og immunitet. I praksis betyr dette følgende:

 • lysbuesveiseutstyr skal ikke sende ut elektromagnetisk støy som kan påvirke andre typer utstyr (f.eks. heiser, kraner, elektrisk drevet utstyr, informasjons- og telekommunikasjonsutstyr) og potensielt føre til alvorlige konsekvenser
 • lysbuesveiseutstyret skal være beskyttet mot elektromagnetisk støy fra forsyningsnettet eller andre typer utstyr

Sveiseutstyret fra Kemppi har innfridd alle disse kravene siden 1. januar 1996. Testing utføres både i Kemppis laboratorier og i sertifiserte europeiske testfasiliteter.

Lukk

Tekniske spesifikasjoner