FNs bærekraftsmål

Vi forplikter oss til FNs bærekraftsmål

Vi forplikter oss til FNs bærekraftsmål

FN har definert 17 bærekraftsmål for å sikre en bærekraftig fremtid, utrydde fattigdom og sult samt fremme fred og sosial rettferdighet uten at noen utelates.

Bedrifter kan ha betydelig innvirkning på hvordan mennesker og miljøet behandles, samt hvordan rikdommen fordeles i samfunnet. Bedrifter er derfor sentrale når det gjelder å nå bærekraftsmålene.

I 2022 så vi nærmere på hvilke bærekraftsmål Kemppi kan fremme i sin egen virksomhet. På grunnlag av denne gjennomgangen har vi identifisert tre av FNs 17 bærekraftsmål som er tettest knyttet til driften vår og der vi best kan bidra. Vi streber etter å øke de positive ringvirkningene av virksomheten vår og redusere de negative, og dermed bidra til å nå de utvalgte målene.

På grunnlag av denne gjennomgangen har vi fremhevet de følgende målene: 

 • 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst,
 • 9: Industri, innovasjon og infrastruktur og
 • 12: Ansvarlig forbruk og produksjon.

FNs bærekraftsmål

SDG 8: Decent work and economic growth

SDG 8: Decent work and economic growth

 • We increase productivity through innovation
 • We do not accept forced and child labour, modern slavery or human trafficking
 • We protect labour rights and promote safe and secure working environments for all workers
 • We avail youth employment

SDG 9: Industry, innovation and infrastructure

 • We develop quality, reliable, sustainable and resilient infrastructure to support economic development and human wellbeing
 • We aim for resource-use efficiency and greater adoption of clean and environmentally sound technologies and industrial processes
 • We encourage innovation and substantially increase R&D

SDG 12: responsible consumption and production

 • We aim for efficient use of natural resources
 • We significantly reduce chemicals throughout their life cycle and release to air, water and soil
 • We substantially reduce waste generation through prevention, reduction, recycling and reuse
Lukk

Tekniske spesifikasjoner