Forvaltning av rørledningsintegritet

Rashmi Mohapatra, Kemppi India, holder en presentasjon om total forvaltning av sveisekvalitet på seminaret om forvaltning av rørledningsintegritet i Mumbai, India.

Du kan få mer informasjon ved å kontakte

Rashmiranjan Mohapatra

Lukk

Tekniske spesifikasjoner