Universal WPS for stick (MMA) welding

Universal WPS for stick (MMA) welding Downloads
Brosjyrer og foldere
Universal WPS for stick (MMA) welding Last ned

Komplett pakke med 28 MMA-WPS-er som er kompatible med alle MMA-sveiseapparater

Kemppis universelle WPS-pakke for elektrodesveising (MMA) er basert på kundenes behov. Denne pakken inneholder alle de nødvendige sveiseprosedyrespesifikasjoner for samtlige elektrodesveiseapparater (MMA-sveiseapparater) i et lettforståelig format. Hvis det stilles krav til slagfasthet og det ikke er utført en slagfasthetstest, kan våre WPS-er for elektrodesveising (MMA) brukes til tykkelser på under 12 mm med tilsettmaterialer i henhold til ISO 2560-A E 42 4 B 42 H5. Selv med en tykkelse på over 12 mm kan de brukes med tilsettmaterialet Esab OK 48.00, Böhler FOX EV 50 og Elga P48 S. For disse tilsettmaterialene har vi testet slagfastheten. Kemppis standard-WPS-er dekker kanskje ikke spesialoppgaver som kilesveiser, der det kan oppstå tverrspenning.

Når du kjøper en universell WPS-pakke, får du en perm med de trykte WPS-dokumentene og annet tilhørende materiell. Det følger med en USB-minnepinne med nyttig informasjon og lenker til Kemppis WPS-tjenester på Internett. I tillegg får du en registreringskode som gir deg tilgang til Kemppis WPS-administrasjonsside, der du kan se WPS-dokumentene og de tilhørende WPQR-dokumentene.

Du kan kjøpe universelle WPS-er for elektrodesveising (MMA) via Kemppi Channel og hos Kemppis forhandlere og distributører.

Fordeler

  • Sparer tid og penger
  • Ikke behov for å skaffe spesiell ekspertise
  • Samtlige WPS-pakker kan brukes til alle sveiseapparater som er i samsvar med kravene i standardene ISO 15612 og ISO 15614, uansett merke
  • WPS-ene er også gyldige når det stilles krav til slagfasthet
  • WPS-ene for elektrodesveising (MMA) inneholder praktiske opplysninger om sveising av bærende konstruksjoner
Last ned brosjyre
Tidsbesparelser

Tidsbesparelser

ved kjøp og bruk av en bruksklar WPS-pakke

Besparelse på WPS-oppretting

Besparelse på WPS-oppretting

ved kjøp av en bruksklar WPS-pakke

Støtte

Trenger du
deler?

Trenger du
deler?

Trenger du å få utført reparasjon eller vedlikehold?

Trenger du å få utført reparasjon eller vedlikehold?

Garanti

Garanti

Lukk

Tekniske spesifikasjoner