ArcInfo

En helt ny dimensjon innenfor sveiseopplæring

Nettbasert verktøy for analyse av sveiseparameterdata


Trenger du et brukervennlig verktøy for nøyaktig analyse av sveisedata? Det er akkurat det du får med programvareløsningen ArcInfo for registrering, visning og analyse av data om sveiseparametre. Løsningen kan brukes til beregning av kostnader og testing av nye WPS-kvalifikasjoner, og det kan også gi merverdi til sveiserelatert opplæring og forskning. Den lettforståelige visningen av sveiseverdier gir et helt nytt perspektiv på sveisingen. Det har ganske enkelt aldri vært lettere å lagre og behandle sveisedata.

DataCatch, ArcInfo-systemets enhet for registrering av sveisedata kan kobles til Kemppi-sveiseutstyr av typen FastMig X, FastMig M, FastMig Pulse og FastMig KMS. Du har alltid tilgang til den mest oppdaterte versjonen av ArcInfo.

Hovedfordeler

Det perfekte valget

Det perfekte valget

For sveiseopplæring og forskning

Lag dine egne WPS-er

Lag dine egne WPS-er

Ved bruk av de innsamlede dataene

Nøyaktige datapresentasjoner

Nøyaktige datapresentasjoner

Gir grunnlaget for kostnadsberegning

Primære bruksområder

Sveiseutdanning

Sveiseutdanning

Reparasjon og vedlikehold

Reparasjon og vedlikehold

Generell maskinteknologi

Generell maskinteknologi

Fordeler

  • Brukervennlig nettbasert tjeneste 
  • Lettforståelig visning av sveiseverdier for hver enkelt sveiseoppgave
  • Nyttig løsning for skole- og verkstedsbruk
  • Forbedrer sveiseopplæring og forskning
  • Gir faktagrunnlag for kostnadsberegninger
  • Forenkler kvalifikasjonstest i sveiseprosedyrer
  • Inneholder nyttige informasjon om noen av de vanligste sveisefeilene

Registrer sveiseparametre

Sveiseparametrene er avgjørende for sveisekvaliteten. Parametre som blant annet sveisestrøm, sveisespenning, matehastighet, sveisehastighet og varmetilførsel under sveisingen påvirker både sveiseeffektiviteten og -kostnadene. Koble ganske enkelt DataCatch til sveiseutstyret og deretter til datamaskinen for å registrere sveiseparametre, og se hvordan rådataene konverteres til et tydelig og lettfattelig format.

Lag dine egne WPS-er

Alle spesifikasjoner for sveiseprosedyrer har en høy prislapp. Med ArcInfo kan du spare penger på å lage dine egne WPS-er. Det første du da gjør, er å laste ned en mal for foreløpig spesifikasjon for sveiseprosedyre (pWPS) via programvaren. Når pWPS-en er kvalifisert, kan du lage dine egne WPS-er ut fra sveisedataene som er lagret i ArcInfo. Så enkelt er det.

En ny læringsdimensjon

Ved å bruke ArcInfo i sveiseopplæringen kan lærere og instruktører tilføre læringsprosessen ekstra dybde gjennom mer illustrerende og motiverende metoder for undervisning i sveisteknikker. De visuelt tydelige rapportene som programvaren genererer, bygger på nøyaktige data. Disse kan også gjøre det enklere å beregne kostnadene og dermed få en mer omfattende oversikt over sveisingen.

Hva som er inkludert i oppsettet


ArcInfo

En nettbasert tjeneste for registrering, visning og analyse av sveisedata.ArcInfo...

En nettbasert tjeneste for registrering, visning og analyse av sveisedata.

ArcInfo konverterer rådata om sveiseparametre, slik at de kan presenteres visuelt. DataCatch-maskinvaren samler inn data fra sveiseapparatet og overfører dem til den bærbare datamaskinen din.

Kemppi DataCatch product image

DataCatch

For innsamling og overføring av sveisedata til ArcInfo. Enheten kan enkelt kobles til...

For innsamling og overføring av sveisedata til ArcInfo. Enheten kan enkelt kobles til Kemppis FastMig-sveiseapparater og en bærbar datamaskin.

Kjøpe verktøy

Finn en forhandler

Finn en forhandler

Spør om mer

Spør om mer

Se bestillingsinformasjon

Se bestillingsinformasjon

Lukk

Tekniske spesifikasjoner