Universell WPS for elektrodesveising (MMA)

Sveising i felt

Komplett pakke med 28 MMA-WPS-er som er kompatible med alle MMA-sveiseapparater


Kemppis universelle WPS-pakke for elektrodesveising (MMA) er basert på kundenes behov. Denne pakken inneholder alle de nødvendige sveiseprosedyrespesifikasjoner for samtlige elektrodesveiseapparater (MMA-sveiseapparater) i et lettforståelig format. Hvis det stilles krav til slagfasthet og det ikke er utført en slagfasthetstest, kan våre WPS-er for elektrodesveising (MMA) brukes til tykkelser på under 12 mm med tilsettmaterialer i henhold til ISO 2560-A E 42 4 B 42 H5. Selv med en tykkelse på over 12 mm kan de brukes med tilsettmaterialet Esab OK 48.00, Böhler FOX EV 50 og Elga P48 S. For disse tilsettmaterialene har vi testet slagfastheten. Kemppis standard-WPS-er dekker kanskje ikke spesialoppgaver som kilesveiser, der det kan oppstå tverrspenning.

Når du kjøper en universell WPS-pakke, får du en perm med de trykte WPS-dokumentene og annet tilhørende materiell. Det følger med en USB-minnepinne med nyttig informasjon og lenker til Kemppis WPS-tjenester på Internett. I tillegg får du en registreringskode som gir deg tilgang til Kemppis WPS-administrasjonsside, der du kan se WPS-dokumentene og de tilhørende WPQR-dokumentene.

Du kan kjøpe universelle WPS-er for elektrodesveising (MMA) via Kemppi Channel og hos Kemppis forhandlere og distributører.

Hovedfordeler

TIDSBESPARELSER

TIDSBESPARELSER

ved kjøp og bruk av en bruksklar WPS-pakke

BESPARELSER PÅ WPS-OPPRETTING

BESPARELSER PÅ WPS-OPPRETTING

ved kjøp av en bruksklar WPS-pakke

Fordeler

  • Sparer tid og penger
  • Ikke behov for å skaffe spesiell ekspertise
  • Samtlige WPS-pakker kan brukes til alle sveiseapparater som er i samsvar med kravene i standardene ISO 15612 og ISO 15614, uansett merke
  • WPS-ene er også gyldige når det stilles krav til slagfasthet
  • WPS-ene for elektrodesveising (MMA) inneholder praktiske opplysninger om sveising av bærende konstruksjoner

Spar tid

Tid er penger – og du kan nå spare tid ved å kjøpe Kemppis universale WPS-pakke for elektrodesveising (MMA). Alle nødvendige tester med hensyn til spesifikasjoner for sveiseprosedyrer er utført under oppsyn av en kontrollør fra sertifiseringsorganet, og samtlige tester er bestått. Dermed kan du være trygg på at WPS-ene våre hjelper deg å innfri standardene og kravene som stilles. Du kan nå ha disse lett tilgjengelig med noen få enkle klikk.

Eksempelberegning: Når en bedrift trenger en WPS, må sveisekoordinatoren først planlegge hvilke sveiseprosedyretester som skal gjøres. Deretter må vedkommende og sveiseren sammen fastslå de optimale parametrene. Koordinatoren må så skrive et pWPS før sveiseprosedyretesten endelig kan startes. Etter flere timer med testing, er WPS-et klart. På denne prosessen bruker sveisekoordinatoren og sveiseren i gjennomsnitt 22 timer. Hvis testene ikke godkjennes av kontrolløren, må prosedyren gjøres om – noe som påfører bedriften ytterligere forsinkelser og utgifter. Med Kemppi får du en løsning på mindre enn 2 timer. Dette betyr at du sparer 90 % av tiden, samtidig som sveiserne dine kan jobbe raskere enn noensinne!

Spar penger på oppretting av WPS

Kemppis universale WPS-standardpakke for elektrodesveising (MMA) kan spare både deg og bedriften din penger. Alle nødvendige tester med hensyn til spesifikasjoner for sveiseprosedyrer er utført under oppsyn av en kontrollør fra sertifiseringsorganet, og samtlige tester er bestått. Dermed kan du være trygg på at WPS-ene våre hjelper deg å innfri standardene og kravene som stilles. Våre profesjonelle sveisere har drevet nøye research for å finne de beste løsningene, og har gjort prøvesveiser med dem i time etter time for at du skal kunne dra fordel av ferdige WPS-er.

Eksempelberegning: En bedrift trenger to sveiseprosedyretester for kilsveis og to for buttsveis. I den totale kostnaden for å utføre disse testene inngår utgifter til material, testing, arbeid og inspeksjoner. Samtidig er det ingen garanti for at testene og prosedyrene blir godkjent av kontrollørene. Kemppis universale WPS-pakke for elektrodesveising (MMA) inkluderer alle nødvendige dokumenter for bedriften din, slik at du bare trenger å kjøpe én pakke. Når du tar høyde for alle disse kostnadene, sparer du i gjennomsnitt 65 %. 

Kjøpe verktøy

Finn en forhandler

Finn en forhandler

Spør om mer

Spør om mer

Se bestillingsinformasjon

Se bestillingsinformasjon

Lukk

Tekniske spesifikasjoner