NOU UTSPR opplæringssenter

Eksperter på yrkesutdanning av sveisere

Moderne løsninger for lysbuesveising, og utdanningssamarbeid med Kemppi

Kemppi samarbeider med UTSPR om å gi opplæringssentrene moderne lysbuesveiseutstyr tilpasset de faktiske arbeidsforholdene i industrien. Partene har også inngått en samarbeidsavtale om felles sveiseaktiviteter og opplæring.

NOU UTSPR opplæringssenter ble grunnlagt av SRO, hovedorganisasjonen i den russiske kjernekraftindustrien, som samler alle foretak som er involvert i bygging av kjernekraftverk og andre objekter. Den private utdanningsinstitusjonen ble grunnlagt på oppdrag av det statlige atomenergiforetaket Rosatom, og skal levere faglærte, kvalifiserte sveisere til Rosatoms konstruksjonsprosjekter.

Ved de to utdannings- og produksjonsstedene i Moskva og Novovoronezj utdanner UTSPR ledelses- og driftspersonal til SRO-medlemsforetak: anleggsingeniører, formenn og faglærte arbeidere (innbefattet sveisere). I tillegg tilbys blant annet kurs i ISO-kvalitetsstyring og arbeidssikkerhet. UTSPR er kjent for velutstyrte anlegg og omfattende ressurser som tilrettelegger for en solid teoretisk og praktisk opplæring. Det er det eneste opplæringssenteret i Russland som har øvings- og testanlegg for arbeider i høyden og på trange steder på bygg- og monteringsarbeidsplasser.

NOU UTSPR Training Center
Nettsted
Industri
Sveiseutdanning
Sted
Novovoronezh, Russland
Basismaterial
Al, Ss, Fe
Hvis jeg skulle beskrive Kemppi med tre ord, ville det være integritet, pålitelighet og engasjement. Kemppi er et selskap som leverer, og en partner som er både støttespiller og venn.

Natalia Chupeykina, direktør ved NOU UTSPR

Hovedutfordring

Mangelen på faglærte sveisere i Russland blir stadig mer uttalt for hvert år som går. Det utdannes unge sveisere hver år, samtidig som det er sterkt behov for å omskolere erfarent personal i sveiseproduksjonen – personer som allerede jobber som sveisere, teknikere og ingeniører. På grunn av denne situasjonen, har den russiske politiske ledelsen innført nye lovpålagte sveisekrav. For å bevare statusen som anerkjent privat utdanningsinstitusjon var det viktig for UTSPR å skaffe avansert og moderne sveiseutstyr til opplæringsstedene.

Kemppis løsning

Da UTSPR ble grunnlagt, var et av hovedkriteriene at man skulle gi opplæring i utstyr som ble brukt i industrien. Opplæringssenteret bestemte seg for å bruke lysbuesveiseutstyr fra Kemppi, og har nå installert Kemppi-utstyr på 40 sveisestasjoner. Dette innbefatter utstyr for manuell lysbuesveising med belagte elektroder og halvautomatisk argonbuesveising. Direktør Natalia Chupeykina forteller at opplæringssenteret alltid får rask hjelp fra Kemppi ved behov for vedlikehold eller service.

UTSPR har også skrevet under på en samarbeidsavtale med Kemppi. Innenfor rammene av denne avtalen vil UTSPR og Kemppi i fellesskap arrangere seminarer, workshoper og konferanser samt konkurranser i yrkesfaglige ferdigheter ved opplæringssenteret. Kemppi og UTSPR publiserer dessuten felles artikler i fagtidsskrifter for sveiseindustrien, og senterpersonalet får opplæring fra Kemppis eksperter i nytt utstyr samt nye prosesser, produkter og sveiseteknikker.

Søk i sortimentet vårt


FastMig M

Modulbasert løsning for industrisveising med mange prosesser. FastMig M er en kombina...

Modulbasert løsning for industrisveising med mange prosesser. FastMig M er en kombinasjon av modularitet og brukervennlighet, egnet for et bredt utvalg av industrielle sveiseapplikasjoner.


FastMig X

Avansert løsning for ulike krevende sveiseoppgaver som involverer flere prosesser.

Avansert løsning for ulike krevende sveiseoppgaver som involverer flere prosesser.


MasterTig MLS 4000

MasterTig MLS setter standard for industriell TIG-sveising. MasterTig MLS, som utmerk...

MasterTig MLS setter standard for industriell TIG-sveising. MasterTig MLS, som utmerker seg med en kompakt konstruksjon med lav vekt og presis, raffinert sveisekvalitet for bruk på verksteder eller anlegg, har satt standard innenfor bransjen.

Foregangsbedriften innen lysbuesveising

Kemppi er designleder i sveiseindustrien. Vi er forpliktet til å øke kvaliteten og produktiviteten til sveiseren ved kontinuerlig utvikling av lysbuen og ved å arbeide for en grønnere og mer likeverdig verden. Kemppi leverer bærekraftige produkter, digitale løsninger og tjenester til fagfolk fra industrielle sveisebedrifter til enkeltentreprenører. Brukervennligheten og påliteligheten til produktene våre er vårt ledende prinsipp. Vi opererer med et svært dyktig partnernettverk som dekker over 70 land for å gjøre sin ekspertise lokalt tilgjengelig. Kemppi har hovedkontor i Lahti, Finland, og sysselsetter nærmere 800 fagfolk i 16 land og har en omsetning på 195 MEUR.

Kemppi – Designed for welders

Lukk

Tekniske spesifikasjoner