NOU UTSPR opplæringssenter

Eksperter på yrkesutdanning av sveisere

Moderne løsninger for lysbuesveising, og utdanningssamarbeid med Kemppi

NOU UTSPR opplæringssenter ble grunnlagt av SRO, hovedorganisasjonen i den russiske kjernekraftindustrien, som samler alle foretak som er involvert i bygging av kjernekraftverk og andre objekter. Den private utdanningsinstitusjonen ble grunnlagt på oppdrag av det statlige atomenergiforetaket Rosatom, og skal levere faglærte, kvalifiserte sveisere til Rosatoms konstruksjonsprosjekter.

Ved de to utdannings- og produksjonsstedene i Moskva og Novovoronezj utdanner UTSPR ledelses- og driftspersonal til SRO-medlemsforetak: anleggsingeniører, formenn og faglærte arbeidere (innbefattet sveisere). I tillegg tilbys blant annet kurs i ISO-kvalitetsstyring og arbeidssikkerhet. UTSPR er kjent for velutstyrte anlegg og omfattende ressurser som tilrettelegger for en solid teoretisk og praktisk opplæring. Det er det eneste opplæringssenteret i Russland som har øvings- og testanlegg for arbeider i høyden og på trange steder på bygg- og monteringsarbeidsplasser.

Sveiseutdanning

Novovoronezh, Russland

Sveiseutstyr og samarbeid: NOU UTSPR har spesialisert seg på utdanning av kjernekraftsektoren. Kemppi samarbeider med UTSPR, og forsyner senteret med moderne lysbuesveiseutstyr tilpasset de faktiske arbeidsforholdene i industrien. Partene har også inngått en samarbeidsavtale om felles sveiseaktiviteter og opplæring.

Hovedutfordring

Mangelen på faglærte sveisere i Russland blir stadig mer uttalt for hvert år som går. Det utdannes unge sveisere hver år, samtidig som det er sterkt behov for å omskolere erfarent personal i sveiseproduksjonen – personer som allerede jobber som sveisere, teknikere og ingeniører. På grunn av denne situasjonen, har den russiske politiske ledelsen innført nye lovpålagte sveisekrav. For å bevare statusen som anerkjent privat utdanningsinstitusjon var det viktig for UTSPR å skaffe avansert og moderne sveiseutstyr til opplæringsstedene.

Hvis jeg skulle beskrive Kemppi med tre ord, ville det være integritet, pålitelighet og engasjement. Kemppi er et selskap som leverer, og en partner som er både støttespiller og venn.

Natalia Chupeykina, direktør ved NOU UTSPR

Kemppis løsning

Da UTSPR ble grunnlagt, var et av hovedkriteriene at man skulle gi opplæring i utstyr som ble brukt i industrien. Opplæringssenteret bestemte seg for å bruke lysbuesveiseutstyr fra Kemppi, og har nå installert Kemppi-utstyr på 40 sveisestasjoner. Dette innbefatter utstyr for manuell lysbuesveising med belagte elektroder og halvautomatisk argonbuesveising. Direktør Natalia Chupeykina forteller at opplæringssenteret alltid får rask hjelp fra Kemppi ved behov for vedlikehold eller service.

UTSPR har også skrevet under på en samarbeidsavtale med Kemppi. Innenfor rammene av denne avtalen vil UTSPR og Kemppi i fellesskap arrangere seminarer, workshoper og konferanser samt konkurranser i yrkesfaglige ferdigheter ved opplæringssenteret. Kemppi og UTSPR publiserer dessuten felles artikler i fagtidsskrifter for sveiseindustrien, og senterpersonalet får opplæring fra Kemppis eksperter i nytt utstyr samt nye prosesser, produkter og sveiseteknikker.

Vil du vite mer?

Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har andre spørsmål.

Søk i sortimentet vårt


FastMig M Synergic

Modulbasert løsning for industrisveising med multiprosess-utstyr. FastMig M Synergic ...

Modulbasert løsning for industrisveising med multiprosess-utstyr. FastMig M Synergic er en kombinasjon av modularitet og brukervennlighet, egnet for et bredt utvalg av industrielle sveiseapplikasjoner.


FastMig X Regular

Avansert utstyr for sveising med multiprosess-utstyr under krevende industri- og prod...

Avansert utstyr for sveising med multiprosess-utstyr under krevende industri- og produksjonsforhold.


MasterTig MLS 3000

MasterTig MLS 3000 setter standard for industriell TIG-sveising. MasterTig MLS 3000, ...

MasterTig MLS 3000 setter standard for industriell TIG-sveising. MasterTig MLS 3000, som utmerker seg med en kompakt konstruksjon med lav vekt og presis, raffinert sveisekvalitet for bruk på verksteder eller anlegg, har satt standard innenfor bransjen. Dette apparatet er en 300 A-versjon.

Lukk

Tekniske spesifikasjoner