FastMig X

Støtte for FastMig X

FastMig X Håndbøker
Håndbøker
ARC Mobile Control Adapter PDF-håndbok
Cool X PDF-håndbok
FastMig WFX Elektronisk håndbok
FastMig X PDF-håndbok
Flexlite GX Elektronisk håndbok

Support FAQ

Hvor kan jeg få utført service på Kemppi-utstyr, og hvor får jeg kjøpt forbruksdeler?

Kontakt en Kemppi-representant for service eller forbruksdeler. Vi har laget en oversikt over representanter nær deg.

Hvordan finner jeg nærmeste Kemppi-serviceverksted?

Du kan bruke kartsøk

-funksjonen vår for å finne et reparasjonsverksted i nærheten.

Hva slags garanti følger med Kemppi-utstyret?

Kemppis sveiseutstyr er konstruert og testet for bruk i profesjonelle industrimiljøer. Som en garanti for høy kvalitet tilbyr vi kundene våre en global garanti på opptil tre år.

Se Kemppi-garanti for mer informasjon.

Your equipment FAQ

Bruk av strømnett og strømaggregat, hva må jeg eventuelt gjøre?

Hvis det ikke er tilgjengelig nettstrøm, kan du bruke FastMig X 350 og X 450 med et sveiseaggregat. Det anbefales at aggregatet yter minst 35 kVA. Jo større uteffekt, desto mer stabil drift med FastMig X-strømkilden.

Hva er normal kjøleviftesekvens ved oppstart og under drift på min FastMig X?

FastMig X-strømkilder har to samtidig virkende vifter.

  • Viften startes forbigående når hovedbryteren vris til posisjon I.
  • Viften begynner å gå under sveising idet apparatet når driftstemperatur, og fortsetter å kjøre i 1 til 10 minutter etter avsluttet sveising, avhengig av sveisesyklusen som er fullført.

Hvordan endrer jeg valget av gasskjølt/vannkjølt?

Standard fabrikkinnstilling for FastMig X er AUTO. Hvis det ikke er tilkoblet en kjøleenhet og operatøren prøver å etablere luftkjølt drift sammen med en luftkjølt sveisepistol, vises Err 27. Luftkjølt drift etableres ved å velge kjøler “AV”.

Dette gjøres i “System Oppsett Meny” på følgende måte: Trykk på menyknappen på panelet til X 37-strømkilden. Flytt pilen i skjermmenyen (ved hjelp av opp-/nedtast til venstre på panelet) for å velge “System Oppsett Meny”. Trykk deretter på Velg-knappen. Velg “Vannkjøling: Auto”, og bruk reguleringsknotten til å endre innstillingen til “Vannkjøling: AV”. Trykk deretter på Tilbake/Avslutt. Kjøleren settes dermed til “AV”-tilstand for luftkjølt drift. Tilbakestill strømkilden med på/av-bryteren, og fortsett sveisingen.

Når kjøleenheten er valgt, er driften automatisk, og den starter når sveisingen begynner. Når sveisingen stopper, fortsetter pumpen å gå i ca. 5 minutter til temperaturen i pistolen og kjølevæsken er redusert til omgivelsestemperaturen.

Har du spørsmål?

Ikke nøl med å kontakte oss hvis du støter på flere problemer eller har spørsmål.

Lukk

Tekniske spesifikasjoner