WiseThin+

Wydajne spawanie blach i w pozycjach wymuszonych

Większa prędkość spawania i lepsza jakość


Proces WiseThin+ został opracowany do szybszego i wydajniejszego ręcznego spawania blach oraz materiałów żelaznych i nieżelaznych. Przy jego użyciu można spawać w dowolnej pozycji, także PG (z góry na dół), nawet w przypadku szerokiej szczeliny i zmian wielkości szczeliny. Kontrola jeziorka spawalniczego jest doskonała, a liczba i wielkość odprysków zmniejszona. WiseThin+ zapewnia do 25% mniej doprowadzanego ciepła w porównaniu do tradycyjnego spawania metodą MIG/MAG, zmniejszając zniekształcenia materiału i konieczność obróbki mechanicznej po spawaniu.

Proces zapewnia doskonałą jakość spawania blachy o grubościach 0,8–3,0 mm, nawet stosując gaz osłonowy CO₂. Prędkość spawania jest wyższa niż w przypadku tradycyjnego spawania łukiem zwarciowym. Udoskonalenie procesu polega na dokładnym pomiarze napięcia w czasie rzeczywistym i oddzielenia kropli drutu rdzeniowego. Dlatego przeniesienie kropli do jeziorka spawalniczego jest łagodne i kontrolowane.

Zgodnie z normą EN ISO 4063 WiseThin+ jest procesem spawalniczym typu MIG/MAG (131, 133, 135, 136 lub 138).

Proces WiseThin+ jest standardowym elementem konfiguracji FastMig X Intelligent i opcją w konfiguracjach FastMig X Regular i Pipe.

Główne zalety

FASTER

FASTER

W porównaniu z tradycyjnym spawaniem łukiem zwarciowym

Niższe koszty gazu osłonowego

Niższe koszty gazu osłonowego

Dzięki możliwości stosowania CO₂

Mniejsza ilość wprowadzanego ciepła

Mniejsza ilość wprowadzanego ciepła

Tym samym mniejsze odkształcenia i mniej obróbki po spawaniu

Główne zastosowania

Produkcja z blach cienkich

Produkcja z blach cienkich

Podwozia samochodowe

Podwozia samochodowe

Rurociągi technologiczne

Rurociągi technologiczne

Korzyści

 • Wyższa prędkość spawania niż w przypadku tradycyjnego spawania łukowego
 • Wysoka jakość spoiny, mniej obróbki mechanicznej po spawaniu
 • Mniejsza ilość wprowadzanego ciepła i w związku z tym mniejsze odkształcenia
 • Zmniejszona ilość i objętość rozprysków      
 • Stabilny łuk do spawania pozycyjnego na potrzeby grubszych płyt
 • Znakomite zajarzenie łuku do sczepiania i spoin przerywanych
 • Oszczędność kosztów spawania dzięki charakterystyce spawania gazem mieszanym przy użyciu czystego CO₂
 • Spawanie w pozycji PG (z góry na dół) i wszystkich innych pozycjach wymuszonych
 • Łatwe do wykonania krótkie spoiny dzięki precyzyjnej kontroli łuku
 • Nadaje się do lutospawania
 • Zwiększa dopuszczalny zakres parametrów, a zatem ogranicza potrzebę stosowania drutu o mniejszej średnicy
 • Miękki i łatwy do kontrolowania łuk
 • Łatwa obsługa

O 20% szybsze spawanie dzięki procesowi WiseThin+

Proces WiseThin+ umożliwia osiągnięcie doskonałej jakości spawania grubszych blach w pozycjach wymuszonych. Łuk jest stabilny, umożliwia wygodną pracę i brzmi przez cały czas jednakowo ze względu na stabilne zwarcia. Jeziorko spawalnicze gładko przepływa do łączenia, a ryzyko podtopienia zostało wyeliminowane. W rezultacie nie ma odprysków. Pozycja PF, drut pełny Fe o średnicy 1,2 mm, gaz osłonowy Ar+ CO₂ lub CO₂, grubość materiału 6,0 mm + 6,0 mm,
Wfs = 2,65 m/min → I = 105 A i U = 18,5 V, dostrajanie charakterystyki łuku +1,5.

Obniż o 40% koszty gazu osłonowego

Dzięki optymalizacji procesu spawalniczego WiseThin+ można wykorzystywać CO₂ jako gaz osłonowy i wciąż uzyskiwać taką samą jakość jak w przypadku mieszaniny gazów. Pozwala to obniżyć koszty gazu o 40%.

Zobacz w akcji

Materiały wideo

Alternatywne

Urządzenia i oprogramowanie

Kemppi WiseThin product image

WiseThin

Proces spawania łukiem zwarciowym do cienkich blach.WiseThin zapewnia łatwy w ko...

Proces spawania łukiem zwarciowym do cienkich blach.

WiseThin zapewnia łatwy w kontrolowaniu i bezodpryskowy łuk dzięki cyfrowemu sterowaniu parametrami spawania w dowolnym położeniu, nawet w przypadku szerszych grani spoiny i zmian w odległości uchwytu.

Kup produkty

Znajdź przedstawiciela

Znajdź przedstawiciela

Poproś o więcej

Poproś o więcej

Zamknij

Dane techniczne