Kempact Pulse 3000

Wsparcie techniczne Kempact Pulse 3000

Przewodniki i instrukcje

Kempact Pulse 3000

Kempact Pulse 3000

Support FAQ

Gdzie mogę skorzystać z serwisu i/lub uzyskać części eksploatacyjne do urządzeń firmy Kemppi?

Obsługę serwisową i części eksploatacyjne można uzyskać u najbliższego przedstawiciela Kemppi. Sprawdź informacje o lokalnych przedstawicielach.

Jak znaleźć najbliższy warsztat naprawczy firmy Kemppi w mojej okolicy?

Wyszukaj najbliższy autoryzowany serwis na mapie.

Z jaką gwarancją jest oferowany sprzęt firmy Kemppi?

Urządzenia spawalnicze Kemppi są projektowane i testowane z myślą o profesjonalnych zastosowaniach przemysłowych. Zapewnieniem najwyższej jakości jest nasza międzynarodowa gwarancja ważna aż do trzech lat. 

Szczegółowe informacje zawiera Gwarancja Kemppi.

Your equipment FAQ

Co oznaczają kody błędów?

Znaczenie wszystkich kodów błędów zostało szczegółowo wyjaśnione w instrukcji obsługi.

Jak zaktualizować oprogramowanie urządzenia?

Skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem Kemppi.

Jakie są zalecane parametry i typ zabezpieczenia sieciowego?

Dane techniczne dotyczące zabezpieczenia sieciowego podano w instrukcji obsługi.

Jak znaleźć numery katalogowe i ceny części zamiennych?

Informacje dotyczące numerów katalogowych i cen części zamiennych oraz materiałów eksploatacyjnych można uzyskać, kontaktując się z najbliższym przedstawicielem Kemppi

.

Gdzie znajduje się najbliższy serwis?

Informacje o serwisach można znaleźć na mapie.

Jak znaleźć właściwy zestaw materiałów eksploatacyjnych do danej spawarki MIG/MAG?

Aby znaleźć właściwy zestaw, można użyć wyszukiwarki zestawów eksploatacyjnych.

Jaką gwarancją jest objęty mój sprzęt?

Międzynarodowa gwarancja firmy Kemppi ważna do trzech lat. Więcej informacji można uzyskać u najbliższego przedstawiciela Kemppi.

Co należy wiedzieć na temat zasilania urządzenia z sieci i agregatu prądotwórczego?

Mogą obowiązywać ograniczenia dotyczące typu i mocy agregatu. Aby zapewnić niezawodne działanie urządzeń korzystających z trójfazowej sieci zasilającej, wymagane jest użycie agregatu o wystarczająco dużej mocy. Zaleca się używanie modeli o mocy przekraczającej 15 kVA.

Jak przełączać opcje chłodzenia gazem lub cieczą?

Układ chłodzenia należy włączyć w menu SETUP.

Nazwa parametru: Włączenie/wyłączenie układu chłodzenia cieczą
Wyświetlacz: Coo
Wartości: Wl/Wyl.

Zmiana parametrów
Dłuższe naciśnięcie przełącznika 2T/4T (SETUP) powoduje uruchomienie trybu konfiguracyjnego (SETUP). W tym trybie będzie wyświetlany migający numer zmienianego parametru oraz jego skrót i wartość. Należy wybrać numer parametru za pomocą przycisków + i - funkcji „SYNERGIC PRG” lub przycisku „SETUP” (który zwiększa wartość o 10). Do zmiany wartości służy przycisk sterowania (w niektórych przypadkach wartość można określić na podstawie krzywej synergicznej). Tekst „Syn” oraz wartość pochodząca z krzywej będą migać naprzemiennie po prawej stronie wyświetlacza. Aby ustawić wartość, należy przekręcić pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.


Aby zamknąć tryb SETUP, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk.

Masz pytania?

Please don't hesitate to contact us if you experience any further problems or have any questions

Zamknij

Dane techniczne