Svetsteknik

Bågsvetsning formar vår värld

Bågsvetsning förekommer i vår omgivning på ett mer påtagligt sätt än du kanske tror. Metoden används bland annat i tillverkningen av fartyg, bilar, tåg, maskiner, stålkonstruktioner och rör. Dagens moderna svetsning och koordineringen av den handlar alltmer om siffror som hanteras via molnet, webben och programvaror, och det är också där Kemppi kommer in.

  1. BÅGSVETSNING KAN ANVÄNDAS PÅ ALLA MATERIAL SOM LEDER ELEKTRICITET
  2. BÅGSVETSNING ÄR VÄRLDENS VANLIGASTE FOGTEKNIK I STÅLKONSTRUKTIONER
  3. UNIVERSELL MOLNBASERAD TEKNIK OMDEFINIERAR JUST NU KVALITET OCH PRODUKTIVITET I BÅGSVETSNING

Molnbaserade svetslösningar för global svetsproduktion

Utvecklingen av molnbaserad teknik har en stark närvaro i dagens digitaliserade värld. Tack vare denna kan hela svetsproduktionen analyseras, förfinas och styras från ett enda användargränssnitt. Alla data är tillgängliga i realtid oavsett var du befinner dig. Detta ger större möjlighet än någonsin att skapa individuellt värde.

Kemppi uppfann världens första

inverterströmkälla

inverterströmkälla

digitala strömkälla

digitala strömkälla

universella programvara för svetskoordinering och dokumentation

universella programvara för svetskoordinering och dokumentation

tillämpningsprogramvara för produktivare svetsning

Kemppi Wise-produkter är smarta svetsprogramvarulösningar som ger kunderna en rad fördelar. Wise-produkter påverkar antingen svetseffektiviteten eller svetskvaliteten, beroende på tillämpning. Med Wise-produkter möjliggörs svetsprestanda på nivåer som annars vore omöjliga att uppnå med standardprocesser för MIG-/MAG-svetsning. Exempel på vanliga tillämpningar där Wise-programvara används framgångsrikt är svetsning av rotsträng i rör, tunnplåtssvetsning och svetsning av smala spalter.

Bågsvetsningens grunder

Bågsvetsning är en tillverkningsprocess där en elektrisk ljusbåge skapas mellan elektroden och arbetsstycket och används till att foga samman de metaller som svetsas. Värmekällan vid bågsvetsning kommer från strömkällan. Vid svetsning används vanligen tillsatsmaterial. Två typer av tillsatsmaterial som ofta används i bågsvetsning är tråd och elektroder.

Numera finns flera olika bågsvetsprocesser som vardera har sina egna tillämpningar. De vanligaste typerna av bågsvetsning är elektrodsvetsning (MMA), MIG-/MAG-svetsning (GMAW) och TIG-svetsning (GTAW). Bågsvetsprocesser kan vara manuella, halvautomatiska, mekaniserade eller automatiserade.

Vill du veta mer om svetsteknik?

Intelligent industriell svetsning med FastMig X

Intelligent industriell svetsning med FastMig X

WiseFusion för båglängdsoptimering

WiseFusion för båglängdsoptimering

WeldEye i arbete på Outotec

WeldEye i arbete på Outotec

Stäng

Tekniska data