Kemppi som arbetsplats

Mer information om vårt sätt att arbeta och vår företagskultur.

Perfektion handlar om människor.

En internationell miljö, en rad olika jobb, inspirerande utmaningar, fantastisk laganda, revolutionerande kundinriktade lösningar, kulturen av ett gammalt, etablerat men samtidigt modernt familjeföretag. Det är Kemppi.

Mycket har hänt här på Kemppi under företagets mer än 65-åriga, framgångsrika historia. Martti Kemppis idé har blivit verkligt internationell, och i dag arbetar människor av många olika nationaliteter i en rad olika jobb på Kemppi runtom i världen. Dessutom är vi fortfarande det som Kemppi varit ända från början: ett innovativt familjeföretag.

Lediga tjänster

Främsta skälen till att välja Kemppi

Föregångare

Föregångare

Kemppi är känt som tekniskt ledande. Vi skapar produktiva svetslösningar åt våra kunder med decennier av erfarenhet och expertis. Vår starka inriktning på FoU är nyckelfaktorn för banbrytande teknik och innovation i svetsindustrin.

Känn dig som hemma

Känn dig som hemma

Eftersom vi är ett familjeföretag är vi alla en del av en stor Kemppi-familj där alla respekteras och uppskattas. Vi ser till att alla våra nyanställda får ett varmt välkomnande och all information de behöver för att finna sig tillrätta i Kemppi-teamet.

Väx och utvecklas

Väx och utvecklas

Vi vill anställa rätt personer till rätt jobb och ge dem möjlighet att växa. Vi uppskattar engagemang och vilja att lära sig och bli bättre. Hos oss har du möjlighet att utvecklas med olika inlärningsmetoder för varje steg i din karriär.

Finn nya vägar

Finn nya vägar

Vi är kända för att ifrågasätta det konventionella. Med en experimenterande entreprenörsinställning, lösningsorientering samt vilja och förmåga att uppnå mål tillsammans kan alla på Kemppi göra skillnad. Man ska inte frukta misstag, utan lära sig av dem.

Utmana dig själv

Utmana dig själv

Som företag är vi resultatdrivet, och vi anstränger oss för att klara av varje utmaning. På samma sätt har du möjlighet att visa ditt bästa och utmana dig själv i din yrkeskarriär. Därigenom öppnar du upp för spännande möjligheter.

I vår senaste personalundersökning höll 90 % av de anställda med om påståendet ”Jag är entusiastisk över att jobba på Kemppi”.

Arbeta på Kemppi

Vi investerar i att utveckla vår personal med inriktning på kompetens i ledarskap, teknik och försäljning. Lärdom och utveckling ingår i det dagliga arbetet, men tillfälle till detta ges även genom olika medier som klassrumsundervisning, onlinestudier, multidisciplinära projekt och industrisamverkan. Vi anordnar intern utbildning i aktuella ämnen, men anställda har också möjlighet till utbildning utanför företaget.

Som anställd på Kemppi har du ett tydligt ansvar och kommer att ha regelbundna utvecklings- och målsamtal. I dessa samtal sätts dina individuella mål i enlighet med de övergripande företagsmålen, och måluppfyllelse utvärderas regelbundet. Individuella utvecklingsplaner är kopplade till målen för att säkerställa kompetensutveckling.

Vi utvecklar också ständigt organisationen genom feedback från de anställda. Regelbundna personalundersökningar ger oss värdefull information om de anställdas belåtenhet och engagemang. Resultatet av den senaste personalundersökningen visade att Kemppi har en mycket hög andel belåtna, motiverade och engagerade anställda.

Se lediga tjänster på Kemppi

Stäng

Tekniska data