Kemppi företagsfakta

Snabböversikt över oss som företag

Verksamhetsgrund

 1. GRUNDAT 1949
 2. ÖVER 600 ANSTÄLLDA
 3. ÖVER 150 MILJONER EURO I OMSÄTTNING
  2018: 125,1 MEUR
  2017: 117,9 MEUR
 4. ÄGS OCH LEDS AV FAMILJEN KEMPPI
 5. ISO3834-2, ISO9001- OCH ISO14001-CERTIFIERADE

Innovationskapital

 • Världens första inverterströmkälla
 • Första tillverkare i världen att använda digital svetsteknik
 • Världens första universella programvara för svetskoordinering och dokumentation

Kemppi i världen

 • Huvudkontor i Lahtis i Finland
 • Kontor i 17 länder
 • Produktionsanläggningar etableras i Lahti, Finland och Wuxi, Kina
 • Distributörer i över 60 länder
 • Kunder globalt: regelbunden export till över 70 olika länder

Våra kunder

Varvs- och offshoreindustrin

Varvs- och offshoreindustrin

Byggindustrin

Byggindustrin

Rör- och rörledningstillverkare

Rör- och rörledningstillverkare

Fordons- och transportindustrin

Fordons- och transportindustrin

Maskintillverkare

Maskintillverkare

Bland andra

Bland andra

Slutprodukter som möjliggörs av Kemppi-lösningar

Huvudutbud

Bästa lösningarna för individuella behov

Utrustning

Utrustning

MIG, TIG, MMA för manuell, mekaniserad och automatiserad svetsning

Programvara

Programvara

Programvara för svetskoordinering och dokumentation, tillämpningsprogramvara, svetsprogram

Experttjänster

Experttjänster

WPS, utbildning, rådgivning, underhåll

Kemppis specialiteter

Våra tekniknivåer är till hjälp oavsett om du planerar en överkomlig startutrustning eller en branschbeprövad och smart svetslösning. Om du vill ha största möjliga avkastning på investeringen kan vi förse dig med avancerade automatiseringssystem och programvara för svetskoordinering och dokumentation. På så sätt får du full kontroll över vinst, projekt och resultat, även om du har flera anläggningar.

Tekniknivåer

Tekniknivåer

Programvara för svetskoordinering och dokumentation

Programvara för svetskoordinering och dokumentation

Stäng

Tekniska data