Företagsstruktur

Kemppi Group och Kemppis organisation

Kemppi äger det norska programvaruföretaget WeldIndustry AS, som är verksamt som oberoende varumärke inom sitt specialområde. Alla företag i Kemppi Oy följer samma kvalitetsstandarder och policyer.

Stäng

Tekniska data