Betrodd och certifierad

Beprövad svetsexpertis som du kan räkna med

Ärlighet är en av Kemppis principiella värderingar. Den är grunden för allt vi gör, rakt igenom och hela vägen till våra slutkunder. Vi är stolta över det vi har åstadkommit med vår uppriktiga affärsverksamhet, som har genomgått granskningar och certifieringar av utomstående parter enligt flera globalt erkända standarder. Med Kemppi vet du att du kan räkna med vår expertis och kvaliteten i våra lösningar.

 1. KVALITET
  Kvalitet i alla dess former har alltid varit kärnan i Kemppis verksamhet. Vi certifieras sedan 1990 för vårt kvalitetshanteringssystem i enlighet med ISO 9001.
 2. MILJÖ
  Grön teknik och miljömedvetenhet är en stark del av vår affärsmodell. Kemppis miljöhanteringssystem är certifierat i enlighet med ISO 14001.
 3. SVETSTJÄNSTER
  Du kan lita på att vi förstår utmaningarna i din bransch. Kemppis svetstekniker är IWS-/IWE-kvalificerade, och våra svetsinstruktörer är kvalificerade enligt ISO 9606-1. Vi är även aktiva medlemmar av ISO-standardiseringskommittéer.
 4. HÄLSA OCH SÄKERHET
  När du arbetar för oss kan du känna dig trygg. Kemppi's sortiment för personligt skydd är certifierat enligt ISO 45001.
 5. SOCIALT ANSVAR
  Vi bekräftar vårt sociala ansvar inom all vår verksamhet genom att ta hänsyn till aspekter som hållbarhet, jämställdhet, välgörenhet och god affärsetik, bara för att nämna några. Läs mer om Kemppis policy för företagets sociala ansvar här.
Kemppi är en utmärkt partner inom svetsindustrin eftersom vi verkligen förstår våra kunders branscher. Vårt teams IWS-/IWE- och ISO 9606-1-kvalificeringar är tillförlitliga garantier för våra högkvalitativa svetstjänster.

Reetta Verho, chef, svetstjänster, Kemppi

Vår expertis till din tjänst

Kemppis viktigaste mått på kvalitet är kundnöjdhet. Vårt mål är att leverera lösningar som är tillförlitliga, funktionella och lätta att använda. Vår starka expertis inom produktiva svetslösningar till fördel för din verksamhet står alltid till din tjänst. 

Kemppis svetsrelaterade verksamhet sträcker sig från svetsforskning och utveckling av svetsutrustningens bågegenskaper till demonstration av svetsutrustning och svetsrådgivning. Det garanterar dig expertis i toppklass i alla situationer. Kvaliteten i våra lösningar bygger på vår kompetenta och professionella personal. Kemppis svetsinstruktörer och ingenjörer har IWS- och IWE-kvalifikationer som är godkända och granskade av International Institute of Welding (IIW). Våra svetsinstruktörer är dessutom kvalificerade svetsare enligt standarden ISO 9606-1. Därför vet du att du är i goda händer. 

Säker och pålitlig bågsvetsning

 CE-märkning är en tillverkares deklaration som anger att en produkt uppfyller alla europeiska direktiv. CE-märkningen på utrustningen visar att ovan nämnda kriterier är uppfyllda. Otillåten användning av CE-märkning är straffbart.

I direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) definieras effekterna av elektromagnetisk utstrålning och immunitet. I praktiken innebär detta att

 • bågsvetsutrustning inte ska utstråla elektromagnetisk störning som kan påverka funktionen i annan typ av utrustning (t.ex. hissar, lyftkranar, elverktyg samt informations- och telekommunikationsutrustning) som kan medföra allvarliga konsekvenser
 • bågsvetsutrustning ska tåla elektromagnetisk störning som utstrålas av annan typ av utrustning eller från elnätet.

Kemppis svetsutrustning uppfyller alla dessa krav sedan 1 januari 1996. Testning utförs både på Kemppis laboratorier och på certifierade europeiska testanläggningar.

Stäng

Tekniska data