Betrodd och certifierad

Beprövad svetsexpertis som du kan räkna med

Ärlighet är en av Kemppis principiella värderingar. Den är grunden för allt vi gör, rakt igenom och hela vägen till våra slutkunder. Vi är stolta över det vi har åstadkommit med vår uppriktiga affärsverksamhet, som har genomgått granskningar och certifieringar av utomstående parter enligt flera globalt erkända standarder. Med Kemppi vet du att du kan räkna med vår expertis och kvaliteten i våra lösningar.

 1. KVALITET
  Kvalitet i alla dess former har alltid varit kärnan i Kemppis verksamhet. Vi certifieras sedan 1990 för vårt kvalitetshanteringssystem i enlighet med ISO 9001.
 2. MILJÖ
  Grön teknik och miljömedvetenhet är en stark del av vår affärsmodell. Kemppis miljöhanteringssystem är certifierat i enlighet med ISO 14001.
 3. SVETSTJÄNSTER
  Du kan lita på att vi kan utmaningarna i din bransch. Kemppi har som första svetsutrustningstillverkare i världen beviljats ISO 3834-2-certifiering för sin svetsverksamhet.
 4. HÄLSA OCH SÄKERHET
  Du är skyddad när du arbetar hos oss. Kemppi har ett program för arbetarskydd som täcker kraven i standarden ISO 45001:2018.
Kemppi är en utmärkt partner för svetsindustrin eftersom vi verkligen kan våra kunders branscher. ISO 3834-2-certifieringen är en tillförlitlig garanti för våra högkvalitativa svetsprodukter och svetstjänster.

Reetta Verho, chef, svetstjänster, Kemppi

Vår expertis till din tjänst

Kemppis viktigaste mått på kvalitet är kundnöjdhet. Vårt mål är att leverera lösningar som är tillförlitliga, funktionella och lätta att använda. Vår starka expertis inom produktiva svetslösningar till fördel för din verksamhet står alltid till din tjänst.

Kemppis svetsrelaterade verksamhet sträcker sig från svetsforskning och utveckling av svetsutrustningens bågegenskaper till demonstration av svetsutrustning och svetsrådgivning. Den är ISO 3834-2-certifierad, vilket garanterar dig expertis i toppklass i alla situationer. Kvaliteten i våra lösningar bygger på vår kompetenta och professionella personal. Kemppis svetsinstruktörer och svetsmekaniker har IWS- och IWE-kvalifikationer som är godkända och granskade av International Institute of Welding (IIW). Våra svetsinstruktörer är dessutom kvalificerade svetsare enligt standarden ISO 9606-1. Därför vet du att du är i goda händer.

Säker och pålitlig bågsvetsning

 CE-märkning är en tillverkares deklaration som anger att en produkt uppfyller alla europeiska direktiv. CE-märkningen på utrustningen visar att ovan nämnda kriterier är uppfyllda. Otillåten användning av CE-märkning är straffbart.

I direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) definieras effekterna av elektromagnetisk utstrålning och immunitet. I praktiken innebär detta att

 • bågsvetsutrustning inte ska utstråla elektromagnetisk störning som kan påverka funktionen i annan typ av utrustning (t.ex. hissar, lyftkranar, elverktyg samt informations- och telekommunikationsutrustning) som kan medföra allvarliga konsekvenser
 • bågsvetsutrustning ska tåla elektromagnetisk störning som utstrålas av annan typ av utrustning eller från elnätet.

Kemppis svetsutrustning uppfyller alla dessa krav sedan 1 januari 1996. Testning utförs både på Kemppis laboratorier och på certifierade europeiska testanläggningar.

Stäng

Tekniska data