Kemppis historia

Revolutionerande svetsning i över 65 år

En öppen inställning och ett starkt entreprenörskap har ingått i Kemppis DNA sedan starten. När detta kombineras med en verklig tro på människor och teknik finns allt som behövs för tillväxt.

 1. DIGITALISERING AV SVETSNING SEDAN 1993
 2. KEMPPIS VÄG TILL ETT GLOBALT FÖRETAG
 3. TRE GENERATIONER KEMPPI

Milstolpar i produktutvecklingen

2014

2014

Kemppi ARC System 3 och FastMig X lanseras

2010

2010

Årets kvalitetsinnovation för Kemppi DataStore

2008

2008

Kemppi Arc System™ lanseras

2006

2006

Red Dot Design Award för MinarcMIG™ Adaptive 180

1993

1993

Första tillverkare i världen att övergå från analog till digital svetsteknik

1990-talet

1990-talet

Tredje generationens IGBT-transistorbaserade inverterare och lösningar

1980-talet

1980-talet

Multisystem för komplett multiprocessvetsning lanseras

1977

1977

Världens första inverterströmkälla

1960-talet

1960-talet

Den allra första MIG-/MAG-svetsmaskinen

Martti Kemppis historia

Martti Kemppi, grundare av Kemppi Oy, växte upp i Viborg (då en del av Finland, numera en stad i Ryssland) på 1920- och 1930-talet. Viborg var på den tiden ett livligt centrum för internationell handel. Torparsonen Martti Kemppi lärde sig tidigt vikten av initiativ och att kunna klara sig själv. Hans entreprenörsanda och Viborgs dynamiska livsmiljö lade grunden för de livsvärderingar som senare skulle skapa Kemppi Oy:s internationella framgångar.


Grundandet av Veljekset Kemppi Oy

Efter att ha lämnat Karelen slog sig familjen Kemppi ned i Lahtis. De hårt arbetande bröderna Kemppi startade snart ett företag. Veljekset Kemppi Oy grundades den 23 maj 1949. Till en början drevs företaget i en verkstad på familjens bakgård där man tillverkade olika typer av produkter som cement, mjölkkärror, jordspadar, bastukaminer och, givetvis, svetstransformatorer.

På den tiden rådde det brist på allt, och det var svårt att få tag på råvaror. Trots detta gick det allt bättre för företaget – tack vare uppfinningsrikedom och hårt arbete. På 1950-talet startades utvecklingen av den första svetslikriktaren. Grundprincipen om att ”göra sig av med allt överflödigt på maskinerna och samtidigt bibehålla överlägsna svetsegenskaper” var född.

Milstolpar

2010-talet:

 • Kemppis APAC-organisation och verksamhetsnav i Kuala Lumpur etableras
 • Företagets egna produktion i Chennai i Indien startar
 • WeldIndustry förvärvas 2013 

 

2000-talet:

 • JPP-Soft Oy förvärvas 2009
 • Dotterbolaget i Ryssland och den nya elektronikfabriken i Finland öppnas
 • Företaget öppnar ett eget representantkontor i Kina
 • Över 100 miljoner euro i omsättning och över 500 anställda
 • Anssi Rantasalo blev vd för Kemppi Oy 2002
 • ISO 14001 miljöledningscertifiering 2001
 • Den miljonte svetsmaskinen Master MLS 2500 tillverkas 2001
 • Dotterbolaget i Polen öppnas 2001

 

1990-talet:

 • Dotterbolaget i Australien öppnas 1999
 • Centrallagret i Tyskland etableras
 • Försäljningsnätverket expanderar till Asien och Östeuropa
 • Svetsindustrins första ISO 9001-kvalitetscertifikat 1990

 

1980-talet:

 • Åtta nya försäljningskontor öppnas – i Storbritannien 1980, i Norge 1981, i Nederländerna och Frankrike 1984, i Västtyskland 1985, i Belgien 1987 och i Danmark 1988
 • Rationalisering och automatisering av produktionen
 • Kemppis inverterteknik införs som den radikala innovationen som ändrar industristandarden
 • Första leveranserna till Kina 1986
 • Finska kvalitetspriset för perfektion 1986

 

1970-talet:

 • Exporten överstiger den inhemska försäljningen 1975
 • Ett dotterbolag öppnas i Sverige 1972
 • Säljrepresentation etableras i Chile
 • Stark ökning i produktionen av stora serier

 

1960-talet:

 • Namnet ändras från ”Veljekset Kemppi Oy” till ”Kemppi Oy” 1968
 • Ny produktionsanläggning i Okeroinen i Lahtis 1967
 • Export till 20 länder
 • Finska presidentens exportpris

 

1950-talet:

 • Anställningen av den första professionella ingenjören som ansvarig för produktutveckling
 • Första exportförsäljningen till Turkiet, Thailand, Nigeria, Peru, Chile och Singapore

Tre generationer Kemppi

Ursprunget till Kemppi Oy härrör från 1949, då Martti Kemppi grundade Veljekset Kemppi Oy i Lahtis i Finland.

Den andra generationen Kemppi tog över ledningen av Finlands snabbast växande företag på 1980-talet. Jouko Kemppi blev företagets vd och Martti Kemppi satt kvar som styrelseordförande. Hannu Kemppi utsågs till ekonomichef och Eija Vartiainen tog över HR-utvecklingen.

Tredje generationen Kemppi tar över

Den tredje generationen Kemppi tog plats i ledningen 2014 då Teresa Kemppi-Vasama blev styrelseordförande för Kemppi Oy och Antti Kemppi blev styrelseordförande för Kemppi Group. Därmed accelererade internationaliseringen av Kemppi ytterligare, och flera nya marknadslanseringar har redan introducerats, såsom universalprogramvaran för svetskoordinering och dokumentation Kemppi ARC System 3, och den mest avancerade MIG-maskinen, FastMig X.

Stäng

Tekniska data