Hållbarhet

Byggande av säker infrastruktur

Företagens sociala ansvar

Idag är ansvarsfulla, hållbara och humana handlingar viktigare än någonsin. Vårt syfte är att möjliggöra byggandet av en säker infrastruktur runt om i världen. Vi erkänner vårt sociala ansvar i alla våra verksamheter: utvecklande av högkvalitativa produkter med lång livslängd, bedöma miljöpåverkan och energieffektivitet och främja hälsa, säkerhet och ergonomi i arbetsmiljöer.

Läs mer om Kemppi-företagens sociala ansvarspolicy

Vår policy

 1. KVALITET
  Kvalitet i alla dess former har alltid varit kärnan i Kemppi verksamheter. Sedan 1990 har vi fått certifiering för vårt kvalitetsstyrningssystem i enlighet med ISO 9001 .

  Se Kemppi kvalitetspolicy
 2. MILJÖ
  Grön teknik och miljömedvetenhet är starka delar i vår affärsmodell. Kemppi miljöhanteringssystem är certifierat i enlighet med ISO 14001.

  Se Kemppi miljöpolicy
 3. HÄLSA OCH SÄKERHET
  När du arbetar för oss kan du känna dig säker. Kemppi arbetssäkerhetsprogram är certifierat i enlighet med ISO 45001.

  Se Kemppi arbetsmiljöpolicy
 4. SVETSTJÄNSTER
  Du kan lita på att vi kan utmaningarna i din bransch. Kemppis svetstekniker är IWS-/IWE-kvalificerade, och våra svetsinstruktörer är kvalificerade enligt ISO 9606-1. Vi är även aktiva medlemmar av ISO-standardiseringskommittéer.

Visselblåsning

Kemppi följer höga etiska standarder. Vi använder Visselblåsnings-tjänsten för att främja hög affärsetik och upprätthålla våra kunders och intressenters förtroende för vår verksamhet.

Föregångare inom bågsvetsning

Kemppi är ledande inom design av bågsvetsutrustning. Vi vill öka kvaliteten och produktiviteten vid svetsning genom att hela tiden fortsätta att utveckla ljusbågen. Kemppi tillhandahåller avancerade produkter, digitala lösningar och tjänster till allt från industriella svetsföretag till enskilda entreprenörer. Vår ledstjärna är att våra produkter ska vara lättanvända och pålitliga. Vi ser till att vår expertis finns tillgänglig lokalt genom att samarbeta med ett mycket kvalificerat partnernätverk som täcker över 70 länder. Kemppi har sitt huvudkontor i Lahtis i Finland. Företaget har nästan 800 anställda i 17 länder och en omsättning på 140 miljoner euro.

Kemppi – Designed for welders

Stäng

Tekniska data