Kemppis experter

Vetgiriga experter inom svetsindustrin sätter en ny svetsstandard

För Kemppi handlar affärer om människor. Vi anlitar vetgiriga och beslutsamma experter som utmanar det konventionella och förnyar bågsvetsningen. Denna arbetsfilosofi har redan digitaliserat svetsningen vid ett par tillfällen. Vi tror att högutbildade, certifierade och erfarna experter klarar av det. Det är människor med olika bakgrund och rätt inställning som kommer att revolutionera vår industri igen.

Kemppis experter

Jussi Kapanen

Jussi Kapanen

UX-chef, Finland

Hannu Saarivirta

Hannu Saarivirta

svetsinstruktör, Finland

Kerstin Heyder

Kerstin Heyder

lösningsingenjör, Tyskland

Evgeniya Dmitrieva

Evgeniya Dmitrieva

dotterbolagschef, Ryssland

Reetta Verho

Reetta Verho

Manager, Welding Services, Finland

Antti Terho

Antti Terho

Lead Developer, Finland

Mikko Törölä

Mikko Törölä

Technology Manager, Finland

Olli Keskinen

Olli Keskinen

Welding Instructor, Finland

Paavo Sivula

Paavo Sivula

Project Manager, Finland

Sonja Airikka

Sonja Airikka

Communications Specialist, Content Marketing, Finland

Finlands 30 smartaste företag

Kemppi utsågs till Finlands tredje smartaste företag 2014!

Att vara bland de tre främsta tillsammans med Supercell och KONE är riktigt stort för oss. Alla 30 företagen i listan sysslar aktivt med digitalisering och är innovativa, datadrivna, framsynta och modigt experimenterande organisationer.

Vad innebär smart?

Smart kan vara teknikdriven men även människodriven. I studien, som utfördes av Avaus Consulting på uppdrag av DIGILE:s strategiska forskningsprogram Need4Speed, är byggstenarna i smarta företag följande:

 1. SMART VISION
  Ett explicit initiativ eller program för utveckling inriktad på ökad användning av data för att bli ett mer insiktsfullt företag. En stark vilja att bli ett smartare företag även om man inte har nått dit riktigt ännu.
 2. EXPERIMENTELL KULTUR
  Nya idéer och utvecklingsinitiativ testas i snabb takt utan betungande planering. Resultat mäts och analyseras, och beslut fattas utifrån resultaten. En experimentell inställning är också mycket viktig: att prova något nytt – och misslyckas ibland – är ok.
 3. DATADRIVET BESLUTSFATTANDE
  Att grunda beslut på dataanalys snarare än på ren intuition. Förmågan att samla in och analysera affärsdata från olika kanaler för att få ökad affärsinsikt. Visualisera data vidare som en insats för att hjälpa människor förstå dess betydelse.
 4. EVOLUTION I VÄRDEKEDJAN
  Att röra sig från produkt- eller tjänstverksamhet mot lösningsverksamhet. För dagens företag är det avgörande att kunna hjälpa sina kunder att göra sina affärer bättre, eller hjälpa dem nå sina mål. Det räcker inte längre att bara tillhandahålla produkter eftersom kunder kräver lösningar på sina problem.
 5. SAKERNAS INTERNET
  Användning av unikt identifierbara objekt och förmåga till samarbete med och mellan objekten. Objekt ”diskuterar” med varandra och lär sig. Data samlas in och till och med används i realtid.
 6. ANVÄNDA API:ER OCH UPPKOPPLING
  Tillhandahålla tredje part och utvecklare ett öppet programmeringsgränssnitt att koppla upp sig till och skapa fler och bättre tjänster tillsammans. Öppna gränssnitt för webbaserade tjänster och program för interaktion.
 7. FÖRETAGSMOBILITET
  En ändring av vanor med fler som använder mobila enheter och molntjänster till att utföra uppgifter utan att vara beroende av plats eller kontorstid.
Om DIGILE Need4Speed-programmet

DIGILE Need4Speed-programmet är inriktat på att skapa och utveckla nya affärsmodeller, arbetssätt och verktyg för att uppfylla och överträffa kraven i den nya, digitala ekonomin. Mer information om DIGILE Need4Speed-programmet finns här:
http://www.n4s.fi/

Svetsvärde

Stäng

Tekniska data