Låt oss ta hand om varandra

Det här året har fört med sig exceptionella utmaningar som ingen kunde förutsäga. Men trots osäkerheten som har rått har vi varit orädda och uthålliga. Vi har lärt oss att hålla kontakt på helt nya sätt och att beredvilligt hjälpa dem som har det svårast.

Vi är ett familjeföretag och vi tror på kraften i att uträtta saker tillsammans. Vi vill delta i bygget av ett samhälle där vi bryr oss om varandra.

Kemppi kommer att ge sin årliga gåva till Rädda Barnen för att stötta utsatta barn, ungdomar och familjer som har det svårt och är sårbara

Vi önskar er och era familjer en god jul och ett gott nytt år!

 

Rädda Barnen grundades i Storbritannien år 1919 för att förbättra barns liv genom bättre utbildning, sjukvård och ekonomiska möjligheter, liksom för att bistå med nödhjälp vid naturkatastrofer, krig och andra konflikter.

Stäng

Tekniska data