WiseSteel Downloads
White paper
Kvalitet och produktivitet för MAG-svetsning av konstruktionsstål Ladda ned
Broschyrer och produktblad
WiseSteel Ladda ned
Referenser
Sandvik Läs mer
Videor
WiseSteel – Tackla utmaningarna vid svetsning i blandbågsområdet Visa videon

Öka effektiviteten och minska mängden sprut vid svetsning i stål med låg kolhalt

WiseSteel ger optimerade ljusbågsegenskaper för olika bågtyper och förenklar MIG-svetsningen av kolstål. Det intelligenta styrsystemet hanterar till exempel utmaningarna vid svetsning i blandbågsområdet. Detta uppnås genom en växling mellan kortbåge och spraybåge, vilket minskar mängden sprut med 30 %, ökar framföringshastigheten och skapar högkvalitativa svetsar som kännetecknas av ett regelbundet fiskfjällsmönster.

WiseSteel anpassar ljusbågens stabilitet vid kortslutande övergång, vilket förbättrar möjligheterna att svetsa i svåra positioner. Mikropulsningen av strömmen och spänningen vid användning av spraybåge drar samman bågen och ökar framföringshastigheten med upp till 30 %.

Fördelar

  • Enklare kontroll över smältbadet i PF-positionen och exakt styrning av sträckenergin längs smältbadets sidor möjliggör högre framföringshastigheter
  • Mindre svetssprut och högre framföringshastighet jämfört konventionell svetsning i blandbågsområdet
  • Högkvalitativa svetsar med regelbundna fiskfjällsmönster vid svetsning i blandbågsområdet
  • Den exakta mikropulsningen av ljusbågen vid svetsning med spraybåge ger högre svetshastighet och minskad sträckenergi jämfört med svetsning med spraybåge av standardtyp
Ladda ned broschyr
Minskning av arbetskostnader

Minskning av arbetskostnader

Per svetsad meter jämfört med svetsning med standardbåge

Minskning av kostnaderna för slipning

Minskning av kostnaderna för slipning

Jämfört med MIG-svetsning av standardtyp

Besparingar i kostnader för riktningsarbete

Besparingar i kostnader för riktningsarbete

Jämfört med MIG-svetsning av standardtyp

Produktalternativ

WiseSteel
WiseSteel En svetsfunktion som är särskilt avsedd att hantera utmaningarna vid svetsning i blandbåge. WiseSteel växlar mellan kortbåge och spraybåge, vilket skapar perfekta svetsar som kännetecknas av ett regelbundet fiskfjällsmönster.

Support

Behöver du
reservdelar?

Behöver du
reservdelar?

Behöver du reparation eller underhåll?

Behöver du reparation eller underhåll?

Föregångare inom bågsvetsning

Kemppi är ledande inom design av bågsvetsutrustning. Vi vill öka kvaliteten och produktiviteten vid svetsning genom att hela tiden fortsätta att utveckla ljusbågen. Kemppi tillhandahåller avancerade produkter, digitala lösningar och tjänster till allt från industriella svetsföretag till enskilda entreprenörer. Vår ledstjärna är att våra produkter ska vara lättanvända och pålitliga. Vi ser till att vår expertis finns tillgänglig lokalt genom att samarbeta med ett mycket kvalificerat partnernätverk som täcker över 70 länder. Kemppi har sitt huvudkontor i Lahtis i Finland. Företaget har nästan 800 anställda i 17 länder och en omsättning på 140 miljoner euro.

Kemppi – Designed for welders

Stäng

Tekniska data