DataGun

Lättanvänd programmeringsenhet

För Kemppis högteknologiska svetsutrustningar


Kemppi DataGun är en programmeringsenhet som används tillsammans med onlinebutiken Kemppi DataStore för att köpa och installera svetsprogramvara och uppgraderingar i dina svetsmaskiner från Kemppi.

Besök Kemppis onlinebutik DataStore för att köpa svetsprogramvaror som Wise- och Match-produkter, svetsprogram m.m. Ladda sedan ned de köpta programvarorna till din DataGun och installera dem i dina svetsmaskiner.

UPPDATERA DIN DATAGUN

Kontrollera versionen för din DataGun genom att välja About DataGun (Om DataGun) på hjälpmenyn. Gör så här för att uppdatera din DataGun:

  1. Ladda ned uppdateringen via länken ovan.
  2. Välj Run (Kör) för att starta DataGun Update Utility eller spara EXE-filen på datorns hårddisk och dubbelklicka sedan på filen för att starta verktyget.
  3. Följ instruktionerna som visas.

OBS!: Anslut din DataGun till en USB-port på datorn innan du startar uppdateringen.

Huvudtillämpningar

Reparationer och underhåll

Reparationer och underhåll

Köp produkten

Hitta en återförsäljare

Hitta en återförsäljare

Fråga efter mer

Fråga efter mer

Stäng

Tekniska data