Welding quality management

WeldEye-programvaran för svetskoordinering och dokumentation

Överlägsen kvalitetssäkring av svetsning och digital datainsamling


Kraven inom konstruktion har ökat till en ny nivå med större projekt, snävare scheman och striktare kvalitetsstandarder. Svetsdatablad (WPS) utgör grunden för all kvalitetssvetsning. Hur kontrollerar du att WPS-specifikationerna uppfylls i dag, framförallt vid manuellt svetsarbete? WeldEye erbjuder ett bekvämt och exakt sätt att försäkra dig om att alla svetsarbeten utförs av kvalificerade svetsare och i enlighet med WPS:erna. Automatisk digital datainsamling från verkstadsgolvet möjliggör kvalitetskontroll i realtid och gör varje svets spårbar ned till minsta betydelsefull detalj. WeldEye hjälper dig dessutom att skapa verifierad kvalitetsdokumentation. Nu kan du övertyga dina kunder om kvalitetsnivån och säkerheten hos ditt projekt och även själv få fullständig sinnesro.

Viktiga fördelar

Spårbar WPS-överensstämmelse

Spårbar WPS-överensstämmelse

Ger dig säkerhet och sinnesro

Minskar behovet av reparationer

Minskar behovet av reparationer

Tack vare transparens vid svetsningen

Hantering från flera platser

Hantering från flera platser

Global hantering av kvalitet och produktivitet

Referenser

Outotec Turula

Outotec Turula Oy i Finland producerar utrustning för metallurgiska processer och är den största av det globalt verksamma Outotecs fem produktionsanläggningar, med omkring 60 svetsare och 25 000 m² lokaler.

Welltec

Danska Welltec utvecklar och levererar brunnsteknik och lösningar till olje- och gasindustrin med målsättningen att minska negativ miljöpåverkan med ren teknik.

Premekon

Finska Premekon Oy specialiserar sig på utformning och tillverkning av gångkonstruktioner och använder WeldEye, programvaran för svetskoordinering och dokumentation, för att uppfylla de strikta standardkraven i deras verksamhet.

Det blir inte bättre än så här. Förr kunde kunden begära att få data om vem som svetsat vad och när. Nu samlar WeldEye automatiskt in all nödvändig information.

Ilkka Hiltunen, Senior Advisor, Outotec

Dela dina synpunkter med andra kunder Skriv en kundrecension

Fördelar

  • Effektivisera din hantering av svetskvalitet, WPS:er och personalens kvalifikationer med en bekväm digital lösning
  • Konstant övervakning för full WPS-överensstämmelse med hundraprocentig spårbarhet ned till varje enstaka svets
  • Datainsamling i realtid gör det möjligt att ingripa direkt när svetsdefekter uppstår och undvika kostnader för efterarbete
  • Molntjänsten och webbanvändargränssnittet möjliggör global och platsoberoende kvalitetskontroll och analys av produktionsprestanda
  • Passar alla verkstäder tack vare möjligheten att ansluta svetsutrustning från alla tillverkare
  • Den lättanvända Smart Reader fungerar som svetsarens personliga kommunikationsverktyg för att uppnå perfektion i svetsningen
  • Snabb och enkel tillgång till kvalitetsdokumentation baserad på digitalt insamlade och kontinuerligt uppdaterade data
  • Kan enkelt utökas med andra WeldEye-moduler

Uppfyller globala standarder fullständigt

Hårt reglerade industrier har ständig press på sig att producera svetsarbeten av hög kvalitet och med lämplig rapportering. Kvalitetsgransknings- och rapporteringsprocessen är ganska kostsam och tar tid. WeldEye är utformad för att bespara dig en del av besväret. Från att hitta kvalificerade svetsare till att följa WPS – alla åtgärder kontrolleras mot projektplanen med hjälp av Smart Reader, och du får bekräftelse på att dina svetsarbeten alltid uppfyller globala standarder. Insamling av exakta realtidsdata ger operatörer och chefer möjlighet att upptäcka defekter i kvalitet, påbörja reparationer omgående och undvika dyrbart efterarbete när projektet är slutfört. WeldEye producerar dessutom dokumentation som tjänar som kvalitetsbevis för din produktprestanda och säkerhet. Det låter bra, eller hur?

Förbättrad kvalitetshantering för flera platser

Tidigare har det krävts svetsansvariga med övermänskliga krafter för att övervaka svetskvaliteten inom ett globalt produktionsnätverk. Ingen har hittills lyckats med att närvara i flera olika världsdelar samtidigt. Med WeldEye får du den mest effektiva metoden för hantering av global verksamhet på flera platser från ditt eget skrivbord, till och med för svetsare som arbetar på andra sidan jorden. Smart Readers, som är kompatibla med svetsutrustning från alla tillverkare, överför alla insamlade data till en molntjänst som kan nås via en webbläsare varifrån som helst. Nu kan du för första gången utvärdera olika produktionsenheter med avseende på kvalitet och produktivitet.

Se den i arbete

Videor

WeldEye, programvaran för svetskoordinering och dokumentation

WeldEye är en universallösning för koordinering av svetsproduktion. WeldEye är en balanserad kombination av programvara, hårdvara och service som skapar värde genom att ge inblick i bland annat svetskvalitet och personalkvalifikationer som uppfyller WPS.

Vad som ingår i systemet


Welding quality management

Programvara för kvalitetssäkring av svetsning och automatisk datainsamling för dokume...

Programvara för kvalitetssäkring av svetsning och automatisk datainsamling för dokumentation.
Har du någon gång behövt få handfasta bevis på svetskvaliteten? WeldEye hjälper dig att skapa verifierad kvalitetsdokumentation för ditt projekt, baserat på digitalt insamlade svetsparameterdata.

Kemppi Smart Reader product image

Smart Reader

Kan användas med WeldEye-paketen Welding quality management och Welding production ma...

Kan användas med WeldEye-paketen Welding quality management och Welding production management. Smart Reader fungerar som svetsarens streckkodsläsare och kommunikationsverktyg. Den samlar in och överför digitala data från arbetsstationerna till WeldEye.

Kemppi TILLVAL: Universaladapter product image

TILLVAL: Universaladapter

Gör det möjligt att ansluta äldre Kemppi-modeller eller TIG-/elektrodsvetsar (MMA) fr...

Gör det möjligt att ansluta äldre Kemppi-modeller eller TIG-/elektrodsvetsar (MMA) från andra tillverkare till WeldEye.

Kemppi TILLVAL: Euro-adapter product image

TILLVAL: Euro-adapter

Gör det möjligt att ansluta äldre Kemppi-modeller eller MIG/MAG-svetsar från andra ti...

Gör det möjligt att ansluta äldre Kemppi-modeller eller MIG/MAG-svetsar från andra tillverkare till WeldEye.

Alternativ

Utrustning och programvara


Welding production management

Programvara för svetskoordinering, styrning, NDT och dokumentationshantering. Effekt...

Programvara för svetskoordinering, styrning, NDT och dokumentationshantering.
Effektivisera hanteringen av tungt svetsarbete genom hela produktionsprocessen för svetsning, från projektkonfiguration till kvalitetskontroll och slutlig dokumentation.


Hantering av svetsdokumentation

Programvarulösning för hantering av all svetsrelaterad dokumentation. WeldEye gör eff...

Programvarulösning för hantering av all svetsrelaterad dokumentation.
WeldEye gör effektiv dokumentationshantering till verklighet och omfattar allt från svetsprocedurer och certifikat för personalens kvalifikationer till projektrapportering.


Hantering av svetsprocedurer och kvalificeringar

Programvara för hantering av svetsprocedurer och personalkvalifikationer. WeldEye är...

Programvara för hantering av svetsprocedurer och personalkvalifikationer.
WeldEye är perfekt för att koordinera vanliga svetsuppgifter och förenklar utvecklingen av nya WPS:er och underhållet av svetsarnas kvalifikationer kraftigt.

Köpa verktyg

Hitta en återförsäljare

Hitta en återförsäljare

Fråga efter mer

Fråga efter mer

Stäng

Tekniska data