WiseFusion

Slående snabb MIG-svetsning

Optimerad svetsfunktion för kvalitet, snabbhet och enkel användning


Den optimerade svetsfunktionen WiseFusion ger en mycket smal och energität ljusbåge, vilket ger snabbare svetsning och lägre sträckenergi. Det koncentrerade inträngningsområdet gör det möjligt att svetsa i smala och djupa spalter. WiseFusion ger utmärkt inträngning utan risk för smältdiken. Den smalare ljusbågen underlättar dessutom kontrollen av smältbadet vid lägessvetsning. WiseFusion garanterar optimal båglängd, vilket eliminerar behovet av konstanta parameterinställningar. Adaptiv och automatisk reglering av båglängden ser till att ljusbågen alltid hålls inom kortslutningsgränserna och ökar bågtidsfaktorn. 

Viktiga fördelar

Fler svetsar

Fler svetsar

Med pulsad WiseFusion

Besparingar i fogvolym

Besparingar i fogvolym

Vid kombinerad användning av WiseFusion och WisePenetration

Minskad sträckenergi

Minskad sträckenergi

Jämfört med traditionella MIG/MAG-svetsprocesser, vilket ger lägre kostnader för efterarbete

Huvudtillämpningar

Aluminiumbåtar

Aluminiumbåtar

Lyftutrustning

Lyftutrustning

Tankar och silor

Tankar och silor

Referenser

Nautic Africa

Sydafrikanska Nautic Africa utnyttjar sin expertis inom marinteknik och skeppsbyggnad genom att bygga på ett sätt som motverkar piratangrepp. Företaget tillverkar flera olika typer av marin-, kustförsvars- och handelsfartyg.

Suomen Levyprofiili

Finska Suomen Levyprofiili Oy är proffs på att skapa olika konstruktioner och komponenter i tunnplåt åt kunder som John Deere Forestry och Sandvik Mining and Construction.

WiseFusion gör det möjligt att rikta tråden mot smältan i en 10 millimeters luftspalt.

Svetsare, Inha Mills, Finland

Fördelar

  • Högre svetshastighet
  • Minskad sträckenergi resulterar i mindre deformationer och bättre mekaniska egenskaper för svetsen
  • Möjlighet att svetsa smalare och djupare fogar
  • Utmärkt kontroll av smältbadet vid lägessvetsning
  • Enkelt att svetsa i alla lägen
  • Automatisk styrning av ljusbågens längd garanterar användningen av rätt parametrar
  • Lätt att använda
  • Jämn svetskvalitet

Svetsa 25 % mer per år

Med WiseFusion kan du svetsa betydligt snabbare med samma kvalitet och a-mått som vid vanlig spray- och pulsbågsvetsning. Synergisk fusion är 20 % snabbare än 1-MIG- och pulsad fusion 38 % snabbare än konventionell pulssvetsning. Svetshastigheten ökar från 60 cm/min till 72 cm/min, och bågtidsfaktorn är 4 % högre eftersom båglängden inte behöver justeras (50–52 % intermittens). Ett av våra användningsfall visade faktiskt att du kan svetsa 161 km (25 %) längre under ett år med WiseFusion!

Spara 25 % årligen på tillsatsmaterial

När WiseFusion och WisePenetration används i kombination kan fogvinkeln minskas med exempelvis 26 %, från 45 till 30 grader. Fogen kan då svetsas färdigt med färre strängar, vilket minskar svetstiden och mängden tillsatsmaterial. Därmed kan du spara exempelvis 26 000 € per år enbart på tillsatsmaterial, som i ett av våra användningsfall.

Samtidig användning av WiseFusion och WisePenetration kan ge många fördelar, särskilt vid svetsning av tjocka stumfogar. Kombinationen av den höga energidensiteten i ljusbågen som WiseFusion ger och den konstanta inträngningen som WisePenetration ger, oavsett utstickslängd, gör det möjligt att svetsa i djupa, smala spår.

En studie utförd av en forskningsgrupp vid Villmanstrands universitet i samarbete med Arctech-varvet i Helsingfors visade att det går att minska fogvinkeln från 45° till 30°.

Tillval och tillbehör

Tekniska data

Tekniska data

WiseFusion
Produktkod9991014 (FastMig M, FastMigX)
X8500000 (X8 MIG Welder)
A7500000 (A7 MIG Welder)

Köp produkten

Hitta en återförsäljare

Hitta en återförsäljare

Fråga efter mer

Fråga efter mer

Stäng

Tekniska data