WisePenetration

Exceptionellt stabil ljusbåge

Svetsa med konstant inträngning även under krävande förhållanden


Den optimerade svetsfunktionen WisePenetration ger en konstant svetsström och inträngning oberoende av ändringarna i utstickslängden vid manuell svetsning. Vid normal MIG/MAG-svetsning ändras effekten till smältbadet då avståndet mellan kontaktrör och arbetsstycke ändras. Dessa avvikelser kan leda till kvalitetsproblem, t.ex. bindfel, ofullständig eller varierande inträngning, ändringar i svetsråge samt svetssprut. WisePenetration löser dessa problem och minskar behovet av efterarbete. Funktionen motverkar att svetsströmmen minskar genom en aktiv justering av trådmatningen. Det hjälper till att hålla svetsens mekaniska egenskaper på en önskad nivå och motverkar svetsdefekter. Användaren ställer in den önskade strömstyrkan och WisePenetration ser sedan till att strömmen inte sjunker under den valda nivån när utstickslängden ökar.

Svetsfunktionen WisePenetration är tillgänglig för synergiska MIG/MAG-svetsprogram för stål. Programvaran WisePenetration finns som tillval för Kemppi FastMig M och FastMig X. Den ingår som standard för FastMig X Intelligent.

Viktiga fördelar

Lägre kostnader för efterarbete.

Lägre kostnader för efterarbete.

Per svetsad meter

Besparingar av tillsatsmaterial

Besparingar av tillsatsmaterial

Tack vare möjligheten att använda en smalare fogvinkel

Huvudtillämpningar

Rärledningar

Rärledningar

Varvsindustrin

Varvsindustrin

Allmän maskinteknik

Allmän maskinteknik

Referenser

P&W Pipe and Welding

P&W är ett australiskt ingenjörsföretag som specialiserar sig på rörsystem och stålkonstruktioner av hög kvalitet som svetsas och konstrueras av material som rostfritt stål, duplex- och nickellegeringar.

Den begränsande åtkomsten gör att brännarpositionen ändras från motsvets till frånsvets under svetsningen, och läget för ljusbågen i förhållande till fogen kan inte vara optimal hela tiden. WisePenetration säkerställer inträngningen i svårtillgängliga svetsfogar inne i balken

Toni Räty, produktionschef, Peikko, Finland

Fördelar

Garanterad inträngning även vid:

  • Smala strukturer som gör det svårt att se ljusbågen
  • Begränsad sikt eller åtkomst
  • Lägessvetsning
  • Fogar som är svåra att svetsa

Spara in på reparationskostnader

Även om utstickslängden varierar mellan 25 och 35 mm, vilket motsvarar en skillnad på 28 %, kan du få utmärkt inträngning med WisePenetration. Om 1-MIG används under samma förhållanden får man resultat som ligger utanför toleransen. När strömmen är konstant är det enklare för svetsaren att hålla sig inom WPS-gränserna, vilket innebär att inträngning säkras och bindfel kan undvikas.
Man får då bättre svetskvalitet med mindre sprut, och därmed minskar behovet av efterarbete. Svetsaren behöver inte ändra parametrarna varje gång, och får därmed en högre intermittens.

Spara in på fogvolym och på tillsatsmaterial

När WiseFusion och WisePenetration används i kombination kan fogvinkeln minskas med exempelvis 26 %, från 45 till 30 grader. Fogen kan då svetsas färdigt med färre strängar. Detta minskar svetstiden och mängden tillsatsmaterial. 

Samtidig användning av WiseFusion och WisePenetration kan ge många fördelar, särskilt vid svetsning av grova stumfogar. Kombinationen av den höga energidensiteten i ljusbågen som WiseFusion ger och den konstanta inträngningen som WisePenetration ger, oavsett utstickslängd, gör det möjligt att svetsa i djupa, smala fogar.

Se den i arbete

Videor

Tillval och tillbehör

Tekniska data

Tekniska data

WisePenetration
Produktkod9991000 (FastMig M, FastMigX)
A7500001 (A7 MIG Welder)

Köp produkten

Hitta en återförsäljare

Hitta en återförsäljare

Fråga efter mer

Fråga efter mer

Stäng

Tekniska data