WiseRoot+

Högeffektiv rotsträngssvetsning

Produktiv och högkvalitativ MIG-svetsprocess


WiseRoot+ är en optimerad kortbågssvetsningsprocess för rotsträngssvetsning utan rotstöd. Processen är högeffektiv och mycket snabbare än elektrodsvetsning (MMA), TIG-svetsning eller MIG/MAG-standardkortbågssvetsning men skapar ändå svetsar av hög kvalitet. Fixerade rör kan svetsas i alla lägen och fogvinkeln kan minskas med så mycket som 40 procent beroende på tillämpningen.

Den exakta realtidsmätningen av bågspänningen, styrningen av strömmen och tidpunkten för överföringen av droppen från tillsatsmaterialet ger en stabil och effektiv ljusbåge och en utmärkt svetskvalitet. Överföringen av tillsatsmaterialet sker jämnt och utan sprut. WiseRoot+ är en MIG/MAG-svetsprocess 131, 133, 135, 136 eller 138 enligt standarden EN ISO 4063. WiseRoot+ kan användas med Kemppi FastMig X-svetsutrustning och är en standardfunktion i inställningarna för FastMig X Pipe, och ett extra tillval i inställningarna för FastMig X Regular och Intelligent.

Viktiga fördelar

Högre produktivitet

Högre produktivitet

Svetsa mer per dag jämfört med normal MIG/MAG-svetsning

Lägre arbetskostnad

Lägre arbetskostnad

Per svetsad meter

Besparingar i kostnader för tillsatsmaterial

Besparingar i kostnader för tillsatsmaterial

Tack vare möjligheten att minska fogvinkeln med 10°

Huvudtillämpningar

Tankar och silor

Tankar och silor

Tryckkärl och pannor

Tryckkärl och pannor

Rärledningar

Rärledningar

Referenser

Technip Offshore Finland

Technip Offshore Finland Oy arbetar målmedvetet för säkerhet och kvalitet och är specialiserade tillverkare av förankrade spar-plattformar vars konstruktion måste vara orkansäker i den hårda offshoremiljön.

P&W Pipe and Welding

P&W är ett australiskt ingenjörsföretag som specialiserar sig på rörsystem och stålkonstruktioner av hög kvalitet som svetsas och konstrueras av material som rostfritt stål, duplex- och nickellegeringar.

Patria

Företagsenheten Land inom Patria är en betrodd leverantör av toppmoderna bepansrade hjulfordon och granatkastarsystem, samt supporttjänster för dessa, med starkt tekniskt kunnande.

WiseRoot+ är otroligt användarvänlig och presterar som utlovat. Processen gör det möjligt att hantera en rad olika passningsavvikelser, exempelvis kantförskjutning eller rotspaltsvariationer. Vi har hittills haft 100 procent godkända resultat på de svetsar som provats med WiseRoot+ och Kemppi FastMig X 450.

Scott Woodman, direktör, P&W

Fördelar

 • Ökar svetshastigheten jämfört med elektrodsvetsning (MMA), TIG-svetsning eller MIG/MAG-standardkortbågssvetsning
 • Ger möjlighet att minska fogvolymen
 • Klarar stora variationer i rotspalt och rätkant utan att riskera en ofullständig eller för stor inträngning
 • Enklare inlärning av svetstekniken
 • Inget behov av backing
 • Mindre sprut
 • Möjliggör svetsning av fixerade rör i alla lägen (ett fixerat rör kan svetsas med samma trådmatningshastighet från klockan 6 till klockan 12)
 • Möjliggör svetsning av roterade rör
 • Långa kablar kan användas vid svetsningen
 • Processerna kan användas med olika material – stål, rostfritt stål och höglegerade stål
 • WiseRoot+ ger utmärkta bågegenskaper även med CO2
 • Start urval tråddiametrar (0,8–1,2)

Svetsa över 80 % mer per dag genom att använda WiseRoot+

Du kan svetsa över 80 % mer per dag med WiseRoot+ jämfört med konventionell MIG-/MAG-svetsning. Svetsfogen kan minskas från 60° till 50°, vilket minskar fogvolymen som behöver fyllnads- och toppsträngar med 50 %. WiseRoot+ är också märkbart snabbare än 1-MIG eller TIG: framföringshastigheten med WiseRoot+ är 20–25 cm/min i jämförelse med 8–12 cm/min för 1-MIG och 5–9 cm/min för TIG, beroende på tillämpning.
I vårt exempelfall kan du svetsa 11 meter på en arbetsdag med WiseRoot+ och bara cirka 6 meter med MIG/MAG.

Spara in 50 % på arbetskostnaderna med WiseRoot+

Med WiseRoot+ kan du få upp till 50 % lägre arbetskostnader per svetsad meter. Detta tack vare den snabbare framföringshastigheten och möjligheten att minska fogvinkeln. Med den smalare fogen behövs endast en fyllnads- och toppsträng.  Med WiseRoot+ tillåts dessutom variationer i rotspalten, vilket ger lägre kostnader för efterarbete tack vare mindre slagg och sprut.

Spara in 50 % på kostnader för tillsatsmaterial

När fogvinkeln minskas från 60° till 50° blir volymen för fyllnads- och toppsträngen betydligt mindre. Detta minskar förbrukningen av tillsatsmaterial med mer än 50 %. 

Spara 40 % på material

I exemplet med längsgående svetsning av ett schaktrör kunde fogvinkeln minskas från 60° till 35°, vilket medförde materialbesparingar på 40 % och högre svetshastighet. Rotspalten var 5 mm, men kan vara bredare eftersom variationer tillåts med WiseRoot+.

Svetsläget var PG, tillsatsmaterialet Fe 0,9–1,2 mm och skyddsgasen Ar+18 % CO₂.

Se den i arbete

Videor

Alternativ

Utrustning och programvara

Kemppi WiseRoot product image

WiseRoot

Optimerad process för kortbågssvetsning för produktiv rotsträngssvetsning med FastMig...

Optimerad process för kortbågssvetsning för produktiv rotsträngssvetsning med FastMig M. Den automatiska justeringen av svetsparametrarna ger utmärkta svetsresultat. Ger högre hastighet än elektrodsvetsning (MMA), TIG-svetsning eller MIG/MAG-kortbågssvetsning. Finns även tillgänglig för automatiserad svetsning.

Tillval och tillbehör

Tekniska data

Tekniska data

WiseRoot+
Produktkod9990418 (FastMig X)
X8500003 (X8 MIG Welder)

Köp produkten

Hitta en återförsäljare

Hitta en återförsäljare

Fråga efter mer

Fråga efter mer

Stäng

Tekniska data