WiseSteel

Smart svetsning av stål

Öka effektiviteten och minska mängden sprut vid svetsning i stål med låg kolhalt


WiseSteel ger optimerade bågegenskaper och förenklar MIG/MAG-svetsningen av kolstål. Det intelligenta styrsystemet hanterar till exempel utmaningarna vid svetsning i blandbågsområdet. Detta uppnås genom en växling mellan kortbåge och spraybåge, vilket minskar mängden sprut med 30 %, ökar framföringshastigheten och skapar högkvalitativa svetsar som kännetecknas av ett regelbundet fiskfjällsmönster. WiseSteel anpassar ljusbågens stabilitet vid kortbågssvetsning, vilket förbättrar möjligheterna att svetsa i svåra positioner. Mikropulsningen av strömmen och spänningeni spraybågen drar samman ljusbågen och ökar framföringshastigheten med upp till 30 %.

Viktiga fördelar

Minskning av arbetskostnader

Minskning av arbetskostnader

Per svetsad meter jämfört med svetsning med standardbåge

Minskning av kostnaderna för slipning

Minskning av kostnaderna för slipning

Jämfört med MIG/MAG-svetsning av standardtyp

Besparingar i kostnader för riktningsarbete

Besparingar i kostnader för riktningsarbete

Jämfört med MIG/MAG-svetsning av standardtyp

Huvudtillämpningar

Allmän maskinteknik

Allmän maskinteknik

Varvsindustrin

Varvsindustrin

Byggindustrin

Byggindustrin

Fördelar

  • Enklare kontroll av smältbadet i PF-positionen och exakt styrning av sträckenergin längs smältbadets sidor möjliggör högre framföringshastigheter
  • Mindre svetssprut och högre framföringshastighet jämfört med konventionell svetsning i blandbågsområdet.
  • Högkvalitativa svetsar med regelbundet fiskfjällsmönster vid svetsning i blandbågsområdet
  • Den exakta mikropulsningen av ljusbågen vid svetsning med spraybåge ger högre svetshastighet och minskad sträckenergi jämfört med svetsning med konventionell spraybåge

Lägre arbetskostnad per svetsad meter

Mikropulsningen av strömmen och spänningen hjälper, i kombination med den adaptiva styrningen, till att hålla bågen optimalt kort och gör att WiseSteel ger upp till 30 % snabbare framföringshastighet med spraybåge jämfört med en standard Mig/Mag process. Högre svetshastigheter ger möjlighet att svetsa fler delar per skift och ger därför lägre arbetskostnader per svetsad meter.

Besparingar i kostnader för slipning

Användningen av WiseSteel vid svetsning i blandbågsområdet minskar mängden sprut och därför även mängden efterföljande slipning vid jämförelse med Mig/Mag-svetsning av standardtyp. Detta uppnås genom en växling mellan kortbåge och spraybåge för att minska droppstorleken och gör det möjligt att svetsa även vertikalt och underupp.

Besparingar i kostnader för riktningsarbete

WiseSteel skapar en ljusbåge med hög energitäthet som ger smala svetsar med djup inträngning vid endast 75–80 % av den sträckenergi som en Mig/Mag-svets av standardtyp kräver för att ge en jämförbar inträngning vid svetsning med spraybåge. Den minskade sträckenergin ger färre deformationer, vilket minskar det tidsödande arbetet med flamriktning.

Se den i arbete

Videor

Tillval och tillbehör

Tekniska data

Tekniska data

WiseSteel
ProduktkodX8500001

Köp produkten

Hitta en återförsäljare

Hitta en återförsäljare

Fråga efter mer

Fråga efter mer

Support

Behöver du
reservdelar?

Behöver du
reservdelar?

Behöver du reparation eller underhåll?

Behöver du reparation eller underhåll?

Stäng

Tekniska data