WiseThin+

Produktiv tunnplåts- och lägessvetsning

Öka svetshastigheten och kvaliteten


WiseThin+ har utvecklats för att möjliggöra en snabbare och mer produktiv manuell tunnplåtssvetsning av stål och icke-järnhaltiga material. Den här processen gör det möjligt att svetsa i alla lägen, även fallande, och att svetsa breda eller varierande spalter. WiseThin+ ger utmärkt kontroll över smältbadet och minskar mängden och storleken på sprutet. WiseThin+ minskar sträckenergin med 25 % jämfört med normal MIG/MAG-svetsning, vilket minskar risken för deformationer och behovet av efterarbete.

Processen ger utmärkta egenskaper för svetsning av plåttjocklekarna 0,8–3,0 mm, även med CO₂ som skyddsgas. Svetshastigheten är högre än för traditionell kortbågssvetsning. Förfiningen av processen bygger på exakta spänningsmätningar i realtid och exakt styrning av droppöverföringen. Överföringen av droppar till smältbadet sker mjukt och kontrollerat. WiseThin+ är en MIG/MAG-svetsprocess 131, 133, 135, 136 och 138 enligt standarden EN ISO 4063. Svetsprocessen WiseThin+ är en standardfunktion för FastMig X Intelligent, och ett extra tillval för FastMig X Regular och Pipe.

Viktiga fördelar

SNABBARE

SNABBARE

Jämfört med traditionell kortbågssvetsning

Lägre kostnader för skyddsgas

Lägre kostnader för skyddsgas

Tack vare möjligheten att använda CO₂

Minskad sträckenergi

Minskad sträckenergi

Orsakar mindre deformationer och minskar behovet av efterarbete

Huvudtillämpningar

Tunnplåtstillverkning

Tunnplåtstillverkning

Bilchassin

Bilchassin

Processrörledningar

Processrörledningar

Fördelar

 • Högre svetshastighet än vid traditionell kortbågssvetsning
 • Svetsar av hög kvalitet – minskat behov av efterarbete
 • Minskad sträckenergi ger mindre deformationer
 • Minskar mängden och storleken på sprutet      
 • Stabil ljusbåge för lägessvetsning av tjockare plåtar
 • Utmärkt bågtändning för häftning och intermittenta svetsar
 • Lägre svetskostnader eftersom resultaten blir lika bra med ren CO₂ som med blandgas
 • Alla svetslägen, inklusive fallande
 • Den exakta bågkontrollen gör det enkelt att göra korta svetsningar
 • Lämplig för båglödning (MIG-brazing)
 • Utvidgar parameterfönstret och minskar därför behovet av att använda mindre tråddiametrar
 • Mjuka och tilltalande bågegenskaper
 • Lätt att använda

Svetsa 20 % snabbare med WiseThin+

WiseThin+ har utmärkta egenskaper för lägessvetsning i tjockare plåtar. Ljusbågen är stabil och lätt att hantera och har ett konstant, unisont ljud tack vare den stabila kortslutningen. Smältan har bra flytbarhet och det finns ingen risk för smältdiken. Sprutmängden är låg.
Läge PF, 1,2 mm Fe-homogentråd, Ar+ CO₂ eller CO₂ skyddsgas, plåttjocklek 6,0 mm + 6,0 mm, trådmatningshastighet = 2,65 m/min → I = 105 A och U = 18,5 V, finjusteringsinställning +1,5.

Spara in 40 % på kostnader för skyddsgas

Med den optimerade svetsprocessen WiseThin+ kan du svetsa med CO₂ som skyddsgas och ändå få samma kvalitet som med blandgas. Detta ger 40 % i gaskostnadsbesparingar.

Se den i arbete

Videor

Produktiv tunnplåts- och lägessvetsning med Wisethin+

Optimerad kortbågsprocess för svetsning av tunnplåt och lägessvetsning av tjockare plåt, även vid bredare spalter och spaltvariationer. Den exakta digitala styrningen ger en sprutfri ljusbåge.

Alternativ

Utrustning och programvara

Kemppi WiseThin product image

WiseThin

En kortbågsprocess för tunnplåtssvetsning. Den digitala styrningen av svetsparametrar...

En kortbågsprocess för tunnplåtssvetsning. Den digitala styrningen av svetsparametrarna i alla lägen ger WiseThin en lättkontrollerad och sprutfri ljusbåge, även vid bredare strängar och spaltvariationer. Finns även tillgänglig för automatiserad svetsning.

Tillval och tillbehör

Tekniska data

Tekniska data

WiseThin+
Produktkod9990419 (FastMig X)
X8500004 (X8 MIG Welder)

Köp produkten

Hitta en återförsäljare

Hitta en återförsäljare

Fråga efter mer

Fråga efter mer

Stäng

Tekniska data