FastMig M Synergic

Support för FastMig M Synergic

Support FAQ

Var kan jag få service av och/eller slitdelar till Kemppi-utrustning?

Service och slitdelar får du från närmaste Kemppi-återförsäljare. Se våra återförsäljare nära dig.

Hur hittar jag närmaste Kemppi-verkstad för reparationer?

Använd vår kartsökning

för att hitta närmaste serviceverkstad.

Vilken garanti har Kemppis utrustningar?

Kemppis svetsutrustning har utformats och testats för användning i yrkesmässig industrimiljö. För att understryka vår höga kvalitet erbjuder vi våra kunder en global garanti på upp till tre år.

Fullständiga uppgifter finns på Kemppis garanti.

Your equipment FAQ

Vad betyder de olika felkoderna?

Bruksanvisningen innehåller information om samtliga felkoder.

Hur uppdaterar jag maskinens programvara?

Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad för Kemppis produkter.

Vilken typ och storlek rekommenderas för nätsäkringen?

De tekniska specifikationerna i bruksanvisningen innehåller information om rekommenderade storlekar och typer.

Var hittar jag artikelnummer och priser för reservdelar?

Kontakta närmaste Kemppi-återförsäljare för att få information om artikelnummer och priser för reservdelar och slitagedelar.

Var finns närmaste serviceverkstad?

Använd kartan över kontakter för att hitta service- och reparationsverkstäder.

Hur hittar jag satser med förbrukningsmaterial till min MIG/MAG-svets?

Använd vårt verktyg för att hitta satser med förbrukningsmaterial för att hitta rätt sats för din svets.

Vilken garanti har min utrustning?

Global Kemppi-garanti upp till tre år. Mer information kan fås från din närmaste Kemppi-återförsäljare.

Hur ändrar jag valet för luftkylning/vattenkylning?

Kylenhetens standard är fabriksinställd på ”PÅ”. Ställ in kylenhetens status på ”AV” om ingen kylenhet är ansluten. Följ instruktionerna i grafiken nedan beroende på vilken paneltyp din maskin har. När du har valt korrekt kylläge återställer du strömkällan genom att stänga av den med strömbrytaren (ON/OFF). Starta om strömkällan och svetsa.

Vad behöver jag tänka på när jag använder maskinen ansluten till elnätet eller en generator?

Maskinens primärkretsar är skyddade mot tillfälliga överspänningar. Maskinen tål kontinuerlig användning vid 3 × 440 V. Se till att spänningen ligger inom denna tillåtna gräns, framförallt om elen produceras av ett förbränningsmotordrivet elverk. Vid underspänning (under ca 300 V) eller överspänning (över ca 480 V) stoppar maskinens styrenhet automatiskt driften.

Vilken är den normala sekvensen för driften av kylfläkten vid start och drift av min FastMig M-maskin?

Fläkten startas tillfälligt när huvudströmbrytaren ställs i läget I. Fläkten startar när maskinen värms upp under svetsningen och körs sedan 1–10 minuter efter avslutad svetsning.

Har du frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du har vidare problem eller frågor.

Stäng

Tekniska data