FastMig M

Support för FastMig M

FastMig M Bruksanvisningar
Bruksanvisningar
FastMig M PDF-bruksanvisning
FastMig M 420 MV PDF-bruksanvisning
FastMig MXF PDF-bruksanvisning
Flexlite GX Onlinebruksanvsining

Support FAQ

Var kan jag få service av och/eller slitdelar till Kemppi-utrustning?

Service och slitdelar får du från närmaste Kemppi-återförsäljare. Se våra återförsäljare nära dig.

Hur hittar jag närmaste Kemppi-verkstad för reparationer?

Använd vår kartsökning

för att hitta närmaste serviceverkstad.

Vilken garanti har Kemppis utrustningar?

Kemppis svetsutrustning har utformats och testats för användning i yrkesmässig industrimiljö. För att understryka vår höga kvalitet erbjuder vi våra kunder en global garanti på upp till tre år.

Fullständiga uppgifter finns på Kemppis garanti.

Your equipment FAQ

Hur ändrar jag valet för luftkylning/vattenkylning?

Kylenhetens standard är fabriksinställd på ”PÅ”. Ställ in kylenhetens status på ”AV” om ingen kylenhet är ansluten. Följ instruktionerna i grafiken nedan beroende på vilken paneltyp din maskin har. När du har valt korrekt kylläge återställer du strömkällan genom att stänga av den med strömbrytaren (ON/OFF). Starta om strömkällan och svetsa.

Vad behöver jag tänka på när jag använder maskinen ansluten till elnätet eller en generator?

Maskinens primärkretsar är skyddade mot tillfälliga överspänningar. Maskinen tål kontinuerlig användning vid 3 × 440 V. Se till att spänningen ligger inom denna tillåtna gräns, framförallt om elen produceras av ett förbränningsmotordrivet elverk. Vid underspänning (under ca 300 V) eller överspänning (över ca 480 V) stoppar maskinens styrenhet automatiskt driften.

Vilken är den normala sekvensen för driften av kylfläkten vid start och drift av min FastMig M-maskin?

Fläkten startas tillfälligt när huvudströmbrytaren ställs i läget I. Fläkten startar när maskinen värms upp under svetsningen och körs sedan 1–10 minuter efter avslutad svetsning.

Har du frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du har vidare problem eller frågor.

Föregångare inom bågsvetsning

Kemppi är ledande inom design av bågsvetsutrustning. Vi vill öka kvaliteten och produktiviteten vid svetsning genom att hela tiden fortsätta att utveckla ljusbågen. Kemppi tillhandahåller avancerade produkter, digitala lösningar och tjänster till allt från industriella svetsföretag till enskilda entreprenörer. Vår ledstjärna är att våra produkter ska vara lättanvända och pålitliga. Vi ser till att vår expertis finns tillgänglig lokalt genom att samarbeta med ett mycket kvalificerat partnernätverk som täcker över 70 länder. Kemppi har sitt huvudkontor i Lahtis i Finland. Företaget har nästan 800 anställda i 17 länder och en omsättning på 140 miljoner euro.

Kemppi – Designed for welders

Stäng

Tekniska data