FastMig X Regular

Support för FastMig X Regular

Support FAQ

Var kan jag få service av och/eller slitdelar till Kemppi-utrustning?

Service och slitdelar får du från närmaste Kemppi-återförsäljare. Se våra återförsäljare nära dig.

Hur hittar jag närmaste Kemppi-verkstad för reparationer?

Använd vår kartsökning

för att hitta närmaste serviceverkstad.

Vilken garanti har Kemppis utrustningar?

Kemppis svetsutrustning har utformats och testats för användning i yrkesmässig industrimiljö. För att understryka vår höga kvalitet erbjuder vi våra kunder en global garanti på upp till tre år.

Fullständiga uppgifter finns på Kemppis garanti.

Your equipment FAQ

Vad betyder de olika felkoderna?

Bruksanvisningen innehåller information om samtliga felkoder.

Hur uppdaterar jag maskinens programvara?

Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad för Kemppis produkter.

Vilken typ och storlek rekommenderas för nätsäkringen?

De tekniska specifikationerna i bruksanvisningen innehåller information om rekommenderade storlekar och typer.

Var hittar jag artikelnummer och priser för reservdelar?

Kontakta närmaste Kemppi-återförsäljare för att få information om artikelnummer och priser för reservdelar och slitagedelar.

Var finns närmaste serviceverkstad?

Använd kartan över kontakter för att hitta service- och reparationsverkstäder.

Hur hittar jag satser med förbrukningsmaterial till min MIG/MAG-svets?

Använd vårt verktyg för att hitta satser med förbrukningsmaterial för att hitta rätt sats för din svets.

Vilken garanti har min utrustning?

Global Kemppi-garanti upp till tre år. Mer information kan fås från din närmaste Kemppi-återförsäljare.

Vad behöver jag tänka på när jag använder maskinen ansluten till elnätet eller en generator?

Om inget elnät finns tillgängligt kan du ansluta FastMig X 350 och X 450 till ett elverk. Elverkets uteffekt bör överstiga 35 kVA. Ju högre uteffekten är, desto stabilare blir driften av strömkällan FastMig X.

Vilken är den normala sekvensen för driften av kylfläkten vid start och drift av min FastMig X-maskin?

FastMig X-strömkällorna har två fläktar som körs samtidigt.

  • Fläkten startas tillfälligt när huvudströmbrytaren ställs i läget I.
  • Fläkten startar när maskinen når drifttemperatur under svetsningen och körs sedan 1–10 minuter efter avslutad svetsning, beroende på vilken svetscykel du genomfört.

Hur ändrar jag valet för luftkylning/vattenkylning?

Fabriksinställningen för FastMig Pulse X är AUTO. Felkoden Err 27 visas om du har en luftkyld pistol och försöker starta luftkyld drift när ingen kylenhet finns ansluten. Aktivera luftkyld drift genom att välja ”AV” för kylenheten.

Du gör detta i ”System Konfig Meny” enligt nedan: Tryck på knappen ”Meny” på strömkällans funktionspanel X 37. Flytta pilmarkören på displayen (med hjälp av upp/ned-pilknapparna till vänster) för att välja ”System Konfig Meny”. Tryck därefter på knappen Select (Välj). Välj ”Vattenkylning:Auto” och använd ratten för att ändra inställningen till ”Vattenkylning:AV”. Tryck sedan på ”Tillbaka/Avsluta”. Kylenheten ställs in på ”AV” för luftkyld drift. Återställ strömkällan via strömbrytaren (ON/OFF) och fortsätt svetsa.

Driften av kylenheten är automatisk och startar när du börjar svetsa. När svetsningen avbryts körs pumpen under cirka 5 minuter för att sänka temperaturen på pistolen och kylvätskan till omgivande temperatur.

Har du frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du har vidare problem eller frågor.

Stäng

Tekniska data