Flexlite GF MIG/MAG-svetspistoler med rökutsug

Support för Flexlite GF

Flexlite GF Bruksanvisningar
Bruksanvisningar
Flexlite GF Onlinebruksanvsining

Your equipment FAQ

Varför har andra företag högre resultat i fråga om utsugsförmåga av luftburen svetsrök?

Kemppis svetspistoler med rökutsug och deras utsugsförmåga har mätts enligt den nya standarden ISO 21904-3. Våra tester är alltid kontrollerbara och transparenta.  

 Flexlite GF ger primärt skydd både för svetsaren och andra som delar samma arbetsmiljö. Det effektiva och justerbara rökutsuget tar bort 95 % av luftburna rökpartiklar innan de når andningszonen. 

Varför ger Kemppi inga rekommendationer gällande utsugsenheter?

Kemppi informerar om de rekommenderade lägsta och högsta flödena för användning med Flexlite GF-rökutsugspistoler. Utifrån denna information är det lätt att välja rätt utsugsenhet. Dessutom gör justeringen på Flexlite GF-pistolerna det lättare att hantera olika luftflöden. Med en extra luftflödesmätare är det lätt att fastställa det aktuella luftflödet.

Varför ska jag välja en svetspistol med rökutsug?

En svetspistol med rökutsug som Flexlite GF är det mest mobila alternativet för att avlägsna svetsrök direkt vid källan. Ofta utförs svetsning i svåra lägen. Den utmärkta ergonomi som den lätta svetspistolen Flexlite GF ger minskar skaderisken och låter svetsaren arbeta effektivare och under längre tidsperioder. Med Flexlite GF kan svetsprestandan nå en ny nivå vad gäller säkerhet och svetskapacitet.

Har du frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du har vidare problem eller frågor.

Stäng

Tekniska data