Kempact Pulse 3000

Support för Kempact Pulse 3000

Guider och bruksanvisningar

Kempact Pulse 3000

Kempact Pulse 3000

Support FAQ

Var kan jag få service av och/eller slitdelar till Kemppi-utrustning?

Service och slitdelar får du från närmaste Kemppi-återförsäljare. Se våra återförsäljare nära dig.

Hur hittar jag närmaste Kemppi-verkstad för reparationer?

Använd vår kartsökning

för att hitta närmaste serviceverkstad.

Vilken garanti har Kemppis utrustningar?

Kemppis svetsutrustning har utformats och testats för användning i yrkesmässig industrimiljö. För att understryka vår höga kvalitet erbjuder vi våra kunder en global garanti på upp till tre år.

Fullständiga uppgifter finns på Kemppis garanti.

Your equipment FAQ

Vad betyder de olika felkoderna?

Bruksanvisningen innehåller information om samtliga felkoder.

Hur uppdaterar jag maskinens programvara?

Kontakta närmaste auktoriserade serviceverkstad för Kemppis produkter.

Vilken typ och storlek rekommenderas för nätsäkringen?

De tekniska specifikationerna i bruksanvisningen innehåller information om rekommenderade storlekar och typer.

Var hittar jag artikelnummer och priser för reservdelar?

Kontakta närmaste Kemppi-återförsäljare för att få information om artikelnummer och priser för reservdelar och slitagedelar.

Var finns närmaste serviceverkstad?

Använd kartan över kontakter för att hitta service- och reparationsverkstäder.

Hur hittar jag satser med förbrukningsmaterial till min MIG/MAG-svets?

Använd vårt verktyg för att hitta satser med förbrukningsmaterial för att hitta rätt sats för din svets.

Vilken garanti har min utrustning?

Global Kemppi-garanti upp till tre år. Mer information kan fås från din närmaste Kemppi-återförsäljare.

Vad behöver jag tänka på när jag använder maskinen ansluten till elnätet eller en generator?

Begränsningar av elverkstypen och effekten kan förekomma vid användning av elverk. En felfri drift av en trefasmaskin kräver dessutom användning av ett elverk med tillräckligt hög effekt. Vi rekommenderar användning av elverk med en effekt på minst 15 kVA.

Hur ändrar jag valet för luftkylning/vattenkylning?

Kylenheten måste aktiveras via SETUP-funktionen.

Parameternamn: Val av Vattenkylare På/Av
Display: Coo
Värden: På/Av

Ändra parametrar
Maskinen växlar till SETUP-läget om du håller brytaren för val av 2T/4T (SETUP) intryckt något längre än normalt. Displayen visar den valda parameterns nummer (blinkande), förkortning och värde. Använd plus- (+) och minusknapparna för ”SYNERGIC PRG” eller SETUP-knappen (bläddring i steg om tio) för att välja parameternumret. Ändra värdet med hjälp av styrknappen (i vissa fall kan värdet fås från synergikurvan). ”Syn” och kurvans värde blinkar omväxlande på displayens högra sida. Välj ett värde genom att vrida knappen motsols.


En lång tryckning tar maskinen tillbaka till SETUP-läget.

Har du frågor?

Tveka inte att kontakta oss om du har vidare problem eller frågor.

Stäng

Tekniska data