MMA welding

Användningsområden, utrustning, elektroder och teknik

Med MMA-svetsning avses en metod i vilken en svetstråd i elektrodhållaren tjänar som svetselektrod. Bågen brinner mellan tråden och arbetsstycket.

MMA-svetsningen skiljer sig från andra svetsmetoder genom att svetstråden förkortas kontinuerligt vartefter svetsningen fortskrider. Vid TIG- och MIG/MAG-svetsning förblir elektrodlängden konstant och därför måste avståndet mellan brännaren och arbetsstycket hela tiden hållas konstant. Vid MMA-svetsning måste dock elektrodhållaren kontinuerligt föras närmare arbetsstycket, så att avståndet mellan elektroden och smältbadet hålls konstant. Detta medför speciella utmaningar vid MMA-svetsning.

Användningsområden för MMA-svetsning

MMA-svetsning kan användas under de flesta förhållanden och är därför en tämligen universell metod inom svetsindustrin. Den används allmänt vid installationsarbeten där god åtkomlighet krävs för svetsutrustningen och där arbetet ofta utförs i utomhusmiljö.

MMA-svetsning är en vanlig metod för svetsning av bland annat rörledningar. Det är också en omtyckt metod bland hobbysvetsare och i mindre verkstäder. Den kan även användas för svetsning under vatten där elektroderna är speciellt utvecklade för undervattensmiljö.

Utrustning för MMA-svetsning

MMA-svetsning kräver strömkälla, återledare och svetsledare med elektrodhållare. Skyddsgas används inte, eftersom svetselektroden är överdragen med ett material som bildar en skyddande gas och slagg över smältbadet. Många TIG-svetsmaskiner är också lämpliga för MMA-svetsning.

Dagens små inverterströmkällor ökar rörligheten och åtkomligheten ytterligare. Strömkällan kan till exempel anslutas till ett elverk via långa kablar, vilket gör att svetsmaskinen kan placeras intill arbetsstycket.  De minsta strömkällorna väger idag inte mer än 5 kg.

MMA-svetsning är omtyckt bland hobbysvetsare, eftersom de enda enheter som behövs är strömkällan och svetselektroderna. Ingen skyddsgas krävs, och enheterna arbetar vanligen med ström från det allmänna givna elnätet.

MMA-svetselektroder

En svetselektrod är en rak svetstråd av bestämd längd som belagts med ett påpressat hölje. Ena änden på svetselektroden ansluts i elektrodhållaren. Den andra änden stryks mot arbetsstycket för att tända ljusbågen. Elektrodens kvalitet eller handelsbeteckning finns angivet på beläggningen nära anslutningsänden. Vanligtvis anges även AWS ID-klass.

Med en svetselektrods diameter avses diametern på kärntråden. Elektrodbeläggningens huvudsakliga uppgift är att skydda svetsgodset från luftens skadliga inverkan, att alstra slagg över svetsen samt att förenkla bildandet av ljusbågen.

MMA-svetsningsteknik

Innan du börjar svetsa, rekommenderar vi att du kontrollerar skicket på strömkällan, kablarna, elektrodhållaren och återledarklämman. Om strömkällan har en funktionspanel och ett fjärreglage bör även funktionerna i dessa kontrolleras. Kvaliteten och hållfastheten i svetselektroderna måste kontrolleras och stämma överens med arbetsstycket. Elektrodbeläggningen måste vara oskadad.

Starta svetsningen genom att stryka elektrodspetsen mot fogens nederkant i grundmaterialet. När ljusbågen tänts, för du elektroden tillbaka till fogens början utan att ljusbågen förlängs och därefter i jämn takt längs fogen under iakttagande av smältbadets bredd. För svetselektroden med handtaget pekande framåt. Gränsen för slaggbildningen är synlig efter smältbadet. Den måste vara bakom smältbadet. Justera avståndet mellan slaggränsen och smältbadet med hjälp av svetsströmmen och elektrodhållarvinkeln.

Koncentrera dig på båglängden under hela svetsningen och håll den så kort som möjligt. Det är lätt att ljusbågens längd ökar när elektrodens längd minskar under svetsningen. Det kan vara svårt att kontrollera rörelsen i början men man vänjer sig lätt.

När svetselektroden är förbrukad, avlägsna slaggen från svetsfogen och gör rent den färdiga svetsen med en stålborste. Tänd nästa elektrod något framför föregående svets och backa tillbaka över svetsen innan du fortsätter svetsningen.

Avsluta svetsningen genom att backa något mot färdig svets och lyft sedan elektroden rakt upp från arbetsstycket.

Föregångare inom bågsvetsning

Kemppi är ledande inom design av bågsvetsutrustning. Vi vill öka kvaliteten och produktiviteten vid svetsning genom att hela tiden fortsätta att utveckla ljusbågen. Kemppi tillhandahåller avancerade produkter, digitala lösningar och tjänster till allt från industriella svetsföretag till enskilda entreprenörer. Vår ledstjärna är att våra produkter ska vara lättanvända och pålitliga. Vi ser till att vår expertis finns tillgänglig lokalt genom att samarbeta med ett mycket kvalificerat partnernätverk som täcker över 70 länder. Kemppi har sitt huvudkontor i Lahtis i Finland. Företaget har nästan 800 anställda i 17 länder och en omsättning på 140 miljoner euro.

Kemppi – Designed for welders

Stäng

Tekniska data