TIG-svetsning

Användningsområden, utrustning och teknik

Vid TIG-svetsning (Tungsten Inert Gas) alstras ljusbågen mellan en icke-förbrukande volframelektrod och arbetsstycket. Skyddsgasen är alltid inert och påverkar inte svetsprocessen i sig. Skyddsgasen är vanligen argon och den skyddar både smältbadet och elektroden i TIG-brännaren från oxidering.

Tillsatsmaterial behöver inte alltid användas vid TIG-svetsning. Arbetsstyckena kan sammanfogas enbart genom hopsmältning av fogen. Om tillsatsmaterial används, matas detta manuellt till smältbadet och inte genom svetspistolen som vid MIG/MAG-svetsning. En TIG-brännare har därför en helt annan konstruktion än en MIG/MAG-svetspistol.

Det finns olika TIG-svetsmetoder, såsom DC TIG med likström och AC TIG med växelström samt puls-TIG.

Användningsområden för TIG-svetsning

Det viktigaste användningsområdet för TIG-svetsning är svetsning av rörledningar. Metoden används dock även inom många andra områden som t.ex. inom flyg- och rymdindustrin, vid svetsning av mycket tunn plåt och speciella material som till exempel titan.

TIG-svetsning är väl lämpad för både manuell och mekaniserad svetsning liksom för robotsvetsning.

Utrustning för TIG-svetsning

Utrustningen vid TIG-svetsning består av strömkälla, återledare, svetsbrännare, samt skyddsgasflaska eller centralgasanläggning. Maskinen kan även innehålla en kylvätskeenhet. Trådmatarverk behövs inte eftersom tillsatsmaterialet tillförs manuellt.

TIG-svetsningsteknik

TIG-svetsning används när svetsfogens utseende och kvalitet spelar en avgörande roll. Detta ställer speciella krav på noggrannhet under svetsarbetet. Dessutom är TIG-svetsning mer krävande, eftersom fler parametrar måste kontrolleras vid svetsning med denna metod än med andra. Vid TIG-svetsning hålls brännaren med ena handen samtidigt som tillsatsmaterialet matas till smältbadet med den andra. En TIG-svetsare måste följaktligen ha god kontroll på båda armarna och den ena kan inte användas som stöd för att föra fram brännaren som vid MIG/MAG -svetsning. 

Detta gör TIG-svetsning svårare, särskilt för nybörjare. Men armrörelserna kommer snart att anpassas efter de rörelsebanor som krävs vid svetsningen och TIG-svetsning blir ren rutin. Dock utförs vanligen krävande TIG-svetsning av specialutbildade svetsare.

TIG-svetsning utförs genom att brännaren skjuts framåt. Tillsatsmaterialet kan matas in i smältbadet antingen droppvis eller kontinuerligt.

Stäng

Tekniska data