Kemppi France S.A.S.

地址

地址

Kemppi France S.A.S.
65, avenue de la Couronne des Prés
78681 Épône Cedex
法国

当地社会媒体

当地社会媒体

销售

Eric Lambinet Kemppi Oy

Eric Lambinet

Christophe Bourlon Kemppi Oy

Christophe Bourlon

Pascal Gohn

Pascal Gohn

Cyril Belkebir Kemppi Oy

Cyril Belkebir

Eric Faucheur

Eric Faucheur

Dylan Ribeiro Kemppi Oy

Dylan Ribeiro

Caroline Blanquet Kemppi Oy

Caroline Blanquet

Aurélie  Gelinat Kemppi Oy

Aurélie Gelinat

客户支持、维护

Fabrice Vieira Kemppi Oy

Fabrice Vieira

Lucas Badorc Kemppi Oy

Lucas Badorc

客户支持、焊接服务

Hugo Kerdilès

Hugo Kerdilès

营销和沟通

Hélèna Markovic Kemppi Oy

Hélèna Markovic

管理

Svetoslav Ditchev Kemppi Oy

Svetoslav Ditchev

  • Managing Director, Kemppi France
  • 电话 +33 6 08410210
  • slavi.ditchev@kemppi.com
  • 语言: EN, FR, BG, RU
  • 对各个国家/地区负责: 法国

电弧焊的先驱

Kemppi 是电弧焊行业内公认的领军企业。 我们致力于通过不断改进焊接电弧技术来提高焊接质量和生产率。 Kemppi 可以为各种专业人员和机构(从工业焊接公司到独立承包商)提供先进的产品、出色的数字解决方案和优质的服务。我们将产品的可用性和可靠性作为指导原则。借助我们覆盖全球70多个国家/地区的高度成熟的合作伙伴网络,为当地客户提供专业服务。 Kemppi公司总部位于芬兰拉赫蒂市,在全球17个国家拥有近800名焊接领域的员工,销售额达到1.4亿欧元。

Kemppi – Designed for welders
关闭

技术规格