Kemppi

Juridisk meddelelse

Brugerbetingelser for Kemppis websider

Enhver, der åbner og bruger Kemppis websider, forpligter sig til at overholde disse brugerbetingelser. I disse brugerbetingelser betyder "Kemppi" alle selskaber i Kemppi-koncernen og dennes partnerselskaber. Brug af websiderne er ikke tilladt, medmindre brugerbetingelserne accepteres.

© Copyright Kemppi Oy 2018. Alle rettigheder til websidernes indhold forbeholdes.

Ophavsretten til disse websiders indhold (i det følgende kaldet "sider"), herunder tekst, billeder, videoer, dokumenter, og deres layout på siderne tilhører Kemppi. Alle rettigheder, der ikke udtrykkeligt tildeles i disse brugerbetingelser, forbeholdes. Kopiering, overdragelse, distribution eller lagring af sidernes indhold eller en del heraf i enhver form er forbudt uden forudgående skriftlig tilladelse fra Kemppi, med undtagelse af de punkter, der er angivet i disse brugerbetingelser.

Kemppis websider kan vises og læses ved hjælp af en computer (eller en tilsvarende enhed), og dele af siderne kan udskrives til egen, personlig brug. Distribution af sidernes indhold, både helt og delvist, er forbudt uden et særskilt skriftligt eller funktionelt samtykke fra Kemppi. Der kan gælde særskilte brugerbetingelser for enkelte dokumenter på Kemppis websider. I så fald vil disse dokumenter også være omfattet af særlige betingelser som disse.

Brugen af siderne og de oplysninger, der er indeholdt deri, er tilladt til private, ikke-kommercielle formål. Brug af pressemeddelelser og andre dokumenter med et offentligt formål er tilladt i forbindelse med offentlig kommunikation, så længe kilden til oplysningerne angives.

Kemppis websider og deres indhold er en tjeneste, der leveres til brugerne af Kemppis sider. Kemppis websider offentliggøres "som de er og forefindes". Selvom Kemppi bestræber sig på at sikre oplysningernes korrekthed og aktualitet, kan de indeholde utilsigtede tekniske og faktuelle fejl eller typografiske fejl. Kemppi giver ingen garanti for, at siderne kan bruges uden afbrydelser eller fejl. Hvis du opdager fejl, bedes du venligst informere Kemppi om det på e-mailadressen "[email protected]". Kemppi forbeholder sig ret til når som helst at foretage ændringer i siderne eller begrænse adgangen til dem.

KEMPPI ER UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER ANSVARLIG FOR DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDIGE ELLER SÆRLIGE SKADER ELLER TABT FORTJENESTE SOM FØLGE AF BRUGEN AF ELLER FORSTYRRELSER I BRUGEN AF SIDERNE, HELLER IKKE SELVOM KEMPPI ER BLEVET GJORT BEKENDT MED MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

KEMPPI GIVER INGEN UDTRYKKELIG ELLER STILTIENDE GARANTI FOR, AT SIDERNE (HERUNDER TREDJEPARTS SIDER, HVORTIL DISSE SIDER INDEHOLDER ET LINK) ELLER SERVEREN, DER LEVERER DEM, IKKE INDEHOLDER SKADELIGE KOMPONENTER SOM F.EKS. VIRA, ANDRE LIGNENDE SKADELIGE PROGRAMMER ELLER ANDRE TILSVARENDE FEJL.

KEMPPI ER ERSTATNINGSANSVARLIG I OVERENSSTEMMELSE MED GÆLDENDE BESTEMMELSER I FINSK LOV.

Kemppis websider kan indeholde links til sider, der ejes eller vedligeholdes af tredjepart. Når du bliver videresendt til sådanne sider, skal du læse og acceptere de brugerbetingelser, der måtte gælde for disse sider, før du begynder at bruge dem. Når du vælger at blive videresendt til linkede sider, må du også acceptere, at disse sider ikke er underlagt Kemppis kontrol, og at Kemppi ikke har mulighed for at påvirke indholdet af det materiale, der oprettes eller udgives. Kemppi fraskriver sig ethvert ansvar for materialet på tredjeparts websider. Links på Kemppis sider til en tredjeparts sider uden for Kemppi betyder ikke, at Kemppi på nogen måde støtter, annoncerer for eller fremmer de pågældende sider eller de produkter eller tjenester, der er nævnt heri.

Ved at sende materiale til Kemppis server, f.eks. via e-mail eller Kemppis websider, accepterer og bekræfter du, at:

  • det materiale, du indsender, ikke er ulovligt eller på anden måde uegnet til offentliggørelse
  • du før indsendelsen har truffet rimelige foranstaltninger til at finde og fjerne vira, andre infektioner eller skadelige egenskaber, som materialet måtte indeholde
  • materialet er din ejendom, eller at du har ubegrænset ret til at videregive det til Kemppi, og at Kemppi uden beregning kan offentliggøre materialet og/eller inkludere materialet eller dele deraf i sine egne produkter uden nogen form for ansvar eller betalingsforpligtelse.
  • du ikke vil rejse krav mod Kemppi på grund af det materiale, du indsender, og at du forpligter dig til at holde Kemppi skadesløs for omkostninger, der måtte følge af eventuelle sagsanlæg fra tredjepart på basis af det materiale, du har indsendt 
  • Kemppi ikke kontrollerer indholdet af det materiale, der indsendes af brugerne af sine sider, og ikke bærer noget ansvar for det. 
  • Kemppi til enhver tid efter eget valg kan fjerne materiale indsendt af brugere fra sine sider. 
  • "Kemppi" og navnene på produkter, som selskabet fremstiller, er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Kemppi Oy. Andre nævnte navne kan være beskyttede varemærker tilhørende deres indehavere. Adgang til vores sider kan ikke på nogen måde, hverken indirekte eller på anden måde, fortolkes som tildeling af en licens eller andre rettigheder til et varemærke, der vises på siderne, uden forudgående skriftligt samtykke fra Kemppi eller den pågældende tredjepart.

Copyright © Kemppi Oy 2018. Alle rettigheder forbeholdes.

Luk

Tekniske specifikationer