Kemppi

Polityka prywatności

Firma Kemppi uznaje prywatność za poważne zagadnienie, dlatego tworząc i obsługując nasze usługi internetowe, uwzględniamy ochronę prywatności. W niniejszej polityce prywatności wyszczególniono typy danych osobowych, które gromadzimy, gdy korzystasz z witryn internetowych firmy Kemppi, oraz kroki podejmowane w celu ochrony tych danych.

Te zasady dotyczą danych osobowych, o które prosimy i które udostępniasz. Są to dane, które identyfikują daną osobę, takie jak imię i nazwisko, adres fizyczny, adres e-mail lub inne dane kontaktowe.

Gromadzenie danych

Przeglądanie naszych witryn internetowych oraz większość innych usług nie wymaga podawania żadnych danych osobowych. Firma Kemppi może gromadzić ograniczone informacje, które nie służą do identyfikacji osoby, a które są udostępniane przez przeglądarkę, gdy odwiedzasz witrynę internetową. Te rejestrowane informacje obejmują adres IP, typ i język przeglądarki, datę i godzinę zapytania oraz jeden lub więcej plików cookie, które mogą jednoznacznie identyfikować przeglądarkę. Używamy tych informacji, aby lepiej zrozumieć zachowanie użytkowników i ulepszać naszą ofertę.

W przypadku niektórych naszych usług może być wymagana rejestracja konta. Firma Kemppi prosi o podanie pewnych danych osobowych potrzebnych do utworzenia konta, które będą używane do zapewniania usługi.

Gdy wymagamy podania danych osobowych, informujemy o typach gromadzonych danych i sposobie ich użycia. Mamy nadzieję, że te informacje ułatwią podjęcie świadomej decyzji dotyczącej udostępnienia nam danych osobowych. Decyzja, czy udostępnić nam dane czy nie, należy do użytkownika. Firma Kemppi może używać danych w celach marketingowych. Te dane nie będą używane przez żadne osoby spoza firmy Kemppi.

Udostępnianie informacji

Nie wynajmujemy ani nie sprzedajemy danych osobowych innym firmom lub osobom prywatnym bez zgody użytkownika. Te informacje możemy udostępnić jedynie w następujących sytuacjach:

  • Mamy wyraźną zgodę użytkownika.
  • Przekazujemy te informacje zaufanym firmom lub osobom wyłącznie w celu przetworzenia żądania użytkownika w jego imieniu. Po wykonaniu tej operacji dane podlegają umowom zobowiązującym te strony do przetwarzania informacji tylko zgodnie z naszymi instrukcjami i zgodnie z niniejszą Polityką prywatności oraz z zastosowaniem odpowiednich środków zapewniających poufność i bezpieczeństwo.
  • Podsumowując, stwierdzamy, że zgodnie z prawem musimy mieć podstawy, aby uznać, że gromadzenie i ujawnianie takich informacji jest konieczne w celu ochrony praw, własności lub bezpieczeństwa firmy Kemppi, użytkowników lub dobra publicznego.

Jeśli masz konto, możemy udostępniać informacje przekazane przy jego użyciu wszystkim naszym serwisom oraz dystrybutorom i partnerom dystrybucyjnym w zakresie niezbędnym do zapewnienia możliwości bezproblemowego korzystania z usług oraz poprawy ich jakości. Nie będziemy ujawniać danych konta innym osobom lub niepowiązanym firmom z wyjątkiem sytuacji opisanych w niniejszej Polityce lub za zgodą użytkownika.

Możemy przechowywać i przetwarzać zgromadzone dane osobowe w naszej witrynie we wszystkich krajach, w których ma swoje oddziały firma Kemppi lub nasi dostawcy hostingu. Korzystając z naszych usług, wyrażasz zgodę na przekazywanie swoich danych osobowych do tych zakładów, łącznie z tymi zlokalizowanymi poza granicami Twojego kraju.

Zgromadzone informacje mogą być udostępniane innym. Dotyczy to na przykład trendów dotyczących użytkowników lub liczby użytkowników, którzy uzyskiwali dostęp do określonej części witryny internetowej firmy Kemppi. Te zgromadzone informacje nie zawierają żadnych danych osobowych.

Bezpieczeństwo informacji

Stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa w celu ochrony przed nieupoważnionym dostępem lub nieupoważnionym zmienianiem, ujawnianiem lub niszczeniem danych.

Ograniczamy dostęp do danych osobowych do pracowników firmy Kemppi, którzy muszą skorzystać z tych informacji w celu spełnienia żądania użytkownika lub zapewnienia naszych usług.

Aktualizowanie informacji

Zapewniamy mechanizmy umożliwiające aktualizowanie lub poprawianie danych osobowych dla wielu z naszych usług.

Łącza

Witryny zewnętrzne, do których łącza znajdują się w witrynach firmy Kemppi, są tworzone przez osoby poza zakresem kontroli Kemppi. Te inne witryny mogą umieszczać własne pliki cookie na Twoim komputerze, gromadzić dane lub pozyskiwać dane osobowe.

Zmiany dotyczące niniejszej Polityki

Należy pamiętać, że niniejsza Polityka prywatności może ulegać zmianom co pewien czas. Większość zmian prawdopodobnie będzie mieć niewielkie znaczenie, ale mogą również zaistnieć poważne zmiany.

Niezależnie od tego informacje o zmianach będą publikowane na tej stronie. Każda wersja zostanie wyszczególniona u góry strony. Wcześniejsze wersje niniejszej Polityki prywatności będą przechowywane w archiwum, aby można było je wyświetlić.

Jeśli masz dodatkowe pytania, skontaktuj się z nami w dowolnej chwili.

Zamknij

Dane techniczne