Studenter och examinerade

Är du intresserad av att arbeta inom den tekniska industrin?

I så fall, varför inte starta din karriär på Kemppi, Finlands tredje smartaste företag och en globalt verksam banbrytare inom utveckling av svetsteknik och svetsprogramvara. På Kemppi vet vi att perfekt svetsning bygger på en kombination av den mest moderna programvaran för svetskoordinering och dokumentation, innovativ utrustning och professionella svetsare. Numera måste utrustningar inte bara vara kopplade till varandra, utan också till webben på flera sätt. Det handlar helt om elektronik, intelligens och data.

Eftersom vi är ett innovativt och utvecklingsorienterat teknikföretag söker vi ständigt efter talang. På Kemppi erbjuds många utmärkta tillfällen för studenter och examinerade, däribland korttidspraktikplatser/praktisk utbildning, sommarjobb, platser för avhandlings- eller examensarbeten och jobb på ingångsnivå.

Samarbete med utbildningsinstitutioner, högskolor och universitet

Vi samarbetar aktivt med utbildningsinstitutioner på olika nivåer, både i Finland och utomlands. Som partner till utbildningsinstitutioner berikar vi våra aktiviteter inom forskning, utveckling och innovation och bereder samtidigt olika arbets- och utbildningstillfällen för studenter. I denna typ av samarbete ingår att erbjuda unga studenter tillfällen att bekanta sig med arbetslivet och olika yrken på Kemppi. Vi anordnar dessutom företagsbesök, deltagande i branschmässor och andra studentevenemang i Finland och introducerar Kemppi som arbetsgivare på olika institutioner. Vi har också utarbetat flera samarbetsmodeller med lokala utbildningsinstitutioner. Vi är därmed starkt engagerade i att utarbeta en läroplan som bygger på arbetslivets reella behov för att säkerställa att examinerade har nödvändig kompetens.

 

Se möjligheterna

Avhandlings- och examensarbete

Eftersom Kemppi ständigt utvecklar sin verksamhet har vi många intressanta och utmanande avhandlingstillfällen för studerande på kandidat- och masternivå. Ämnena varierar från studier i teknik och ingenjörskonst till företagsekonomi. När du lämnar en öppen ansökan om ett avhandlingstillfälle ber vi att du beskriver eventuella idéer du har för ditt avhandlingsämne. Med utgångspunkt från dina intressen och kvalifikationer och våra aktuella projekt kan vi välja ett lämpligt ämne.

Praktikplatser och praktisk utbildning

Vi erbjuder studenter praktikplatser lokalt på kort tid och olika tillfällen till praktisk utbildning på våra platser runtom i världen. För de flesta praktikplatser krävs studier i teknik, affärsekonomi eller informationsteknik, men det kan också finnas tillfällen för studerande i andra program.

Sommarjobb

De flesta sommarjobbare arbetar i produktionen vid våra elektronik-, produkt- och brännarfabriker i Finland. Du kan också arbeta hos oss på andra avdelningar, däribland logistik, IKT, FoU, försäljning och marknadsföring. Sommarjobbsperioden börjar vanligtvis i maj–juni och pågår fram till slutet av augusti.

Hur ansöker man?

Du kan ansöka om en plats för avhandlings- eller examensarbete, praktik eller sommarjobb via vårt onlinerekryteringsverktyg genom att lämna in en öppen ansökan.

Stäng

Tekniska data