GAMMA GTH3 friskluftsystemer

Support til GAMMA GTH3 XFA/SFA

GAMMA GTH3 XFA/SFA Manualer
Manualer
ADF SA, XA PDF-manual
Gamma PDF-manual
Multi-Charger 6 PDF-manual
PFU 210e PDF-manual
PFU Filters PDF-manual
RSA 230 PDF-manual

Support FAQ

Hvor finder jeg reservedele og/eller forbrugsdele til Kemppi-udstyr?

Reservedele og forbrugsdele kan købes hos nærmeste Kemppi-forhandler. Se vores forhandlere i nærheden af dig.

Hvor finder jeg det nærmeste Kemppi-reparationsværksted?

Det nærmeste reparationsværksted finder du ved hjælp af vores kortsøgning.

Your equipment FAQ

Hvorfor skal jeg bruge friskluftudstyr?

Der er farlige stoffer i luften på arbejdssteder for svejsning, og der skal anvendes egnet åndedrætsværn til øjeblikkelig og mere langsigtet beskyttelse af helbredet. Svejserøg og gasser dannes ved afbrænding af grundmaterialer, svejsetrådsmaterialer, deres belægninger, beskyttelsesgasser, maling, kemiske reaktioner fra lysbuens ultraviolette lys og varmeproces samt forurenende stoffer i luften fra opløsnings- og rengøringsmidler.

Eksponering for svejserøg er en alvorlig arbejdsrelateret fare og kan medføre mange helbredsproblemer, hvis der svejses uden åndedrætsværn. Ultraviolet stråling, der afgives ved svejsning, reagerer med oxygen og nitrogen i luften og danner ozon og nitrogenoxider, der i høje koncentrationer kan være livstruende, give lungesygdomme og i små koncentrationer irritere næse og hals.

En enkelt produktionssvejser kan producere 20-40 g røg i timen svarende til cirka 35-70 kg svejserøg per år. De arbejdsrelaterede grænseværdier (OEL) for svejserøgspartikler angives i mg/m³, dvs. koncentrationen af røg i luften målt som vægt i milligram pr. kubikmeter luft. For svejserøg i almindelighed er grænsen på 5 mg/m³ det punkt, hvor det anbefales at bruge åndedrætsværn. Undersøg anbefalingerne hos de lokale myndigheder, og kontroller, at det åndedrætsværn fra Kemppi, du vælger, opfylder dine personlige behov.

Hvordan fungerer friskluftudstyr?

Friskluftudstyr består af en PAPR (Powered Air Purifying Respirator)-enhed , luftslange og svejsehjelm med en integreret ansigtsmaske. PAPR-enheden har en blæsermotor, der drives af et batteri. Den er udstyret med et partikelfilter eller en kombination af partikel- og gasfiltre. Der findes også lufttilførselssystemer, der anvender åndbar trykluftsforsyning.

Den rene luft ledes via luftslangen til hjelmen, hvilket skaber positivt tryk inde i hjelmen og ansigtsmasken. Positivt tryk inde i svejsehjelmen betyder, at vejrtrækning er let, og forurenet luft kan ikke strømme ind i hjelmen. Det er såkaldt friskluftudstyr med positivt tryk.

Hvor længe holder Gamma- og Beta-friskluftudstyrets batteri?

PFU 210e er robust og holdbar og giver mulighed for valg af blæserhastigheder på 160 lpm og 210 lpm, indikatorer for batteri- og filterstatus plus valgmulighed mellem enten standardbatterier eller ekstra kraftige batterier. Lithium-ion-batteriteknologien garanterer hurtige opladningstider og strøm til beskyttelse gennem et partikelfilter eller et kombineret filtersæt med A1B1E1-gasfilteret. Når A1B1E1-gasfilteret er i brug, regulerer Smart Sense-teknologien automatisk PFU 210e til en lufthastighed på 160 l/min, hvilket forlænger både filterets og batteriets levetid. Batteriets hurtige opladning sikrer effektivt arbejde, da du kan køre med et nyt batteri og partikelfilter i omtrent 8 timer (ved brug af SD-batteriet) og 16 timer (ved brug af HD-batteriet).

Hvilken type friskluftudstyr skal jeg bruge, når jeg svejser rustfrit stål?

Der er ingen faste regler for, hvilket filter der skal bruges til bestemte materialer. Det afhænger af mange detaljer såsom overfladebehandling, materialets renhed og forurening af miljøet, f.eks. luften (dvs. ozon). Et kombinationsfilter (partikel- og gasfilter) giver altid den bedste beskyttelse mod skadelige dampe og gasser.

Se vores svejsesikkerhedskatalog for at få en mere detaljeret tabel over filtreringsenheder og kemikalier.

Hvor ofte skal jeg skifte filtrene i mit PAPR-friskluftudstyr?

PFU 210e PAPR har et system til automatisk måling af filtertilstanden. Et LED-lys i brugergrænsefladen lyser rødt, vibrationsmotoren begynder at køre, og der kan høres en alarmlyd, hvis filteret skal skiftes med det samme. Det er rimeligt at følge LED-lysets farve i brugergrænsefladen. Når det lyser orange, er filteret ret tæt på at være tilstoppet og skal udskiftes. Hvis batteritiden begynder at være for kort, kan det hjælpe at skifte partikelfilter eller forfilter.

Hvordan kan jeg vide, hvornår det er på tide at skifte gasfilter i mit PAPR-friskluftudstyr?

Gasfilteret opsamler ikke partikler, lige som partikelfilteret gør (gasfilteret tilstoppes ikke, lige som partikelfilteret gør). Derfor skal partikelfilteret altid fastgøres på gasfilteret = kombinationsfilter. Den eneste metode til at finde ud af, om et gasfilter stadig filtrerer gasser, som det skal, er lugt-testen. Hvis en bruger kan registrere lugt i svejsehjelmen, skal gasfilteret skiftes med det samme. Hvis den skadelige gas ikke lugter, anbefales et regelmæssigt udskiftningsinterval for gasfilteret.

Hvad er forskellen mellem standarderne TH2 og TH3?

De nominelle beskyttelsesfaktorer, der er tildelt af de europæiske standardmyndigheder til en klasse af åndedrætsværn (PAPR- eller luftslangeforsynet enhed monteret på en hætte eller hjelm ifølge standarden EN12941), definerer en nominel beskyttelsesfaktor (NPF), der er baseret på friskluftsystemets testede indtrængningslækage. For TH2-certificerede friskluftsystemer må indtrængningslækagen maks. være 2 %. For TH3-certificerede friskluftsystemer må indtrængningslækagen maks. være 0,2 %. Alle modeller af Kemppi PAPR-friskluftudstyr følger standarden EN12941, og deres klasse er enten TH2 eller TH3.

Hvad er åndedrætsværn med luftforsyning?

Åndedrætsværn med luftforsyning betyder, at den indåndingsluft, der leveres til en svejsehjelm, kommer fra en kompressor. Luftforsyningen skal overholde de obligatoriske lokale bestemmelser for indåndingsluft.

Friskluftsystemer til svejsere, som er tilsluttet en åndbar friskluftforsyning fra en kompressor, der overholder EN 12021, er defineret ifølge EN 14594. Kemppis friskluftsystemer til svejsere må kun anvendes i områder, hvor iltindholdet overstiger 17 % og må ikke anvendes som eneste luftforsyning eller til evakueringsformål.

Hvad er batteridrevet åndedrætsværn?

Batteridrevet åndedrætsværn betyder, at indåndingsluft, der kommer ind i svejsehjelmen, renses af en batteridrevet filtreringsenhed (se ovenfor "Hvordan fungerer friskluftudstyr" eller et system med indåndingstrykluft (se ovenfor "Hvad er åndedrætsværn med luftforsyning?" ). Powered Air Respiratory Protector betyder det samme som Powered Air Purifying Respirator, og forkortes til PAPR.

Er det ikke billigere at købe engangsfiltermasker til svejsning i forhold til friskluftudstyr?

Engangsfiltermasker til svejsere er en billigere løsning, hvis man kun svejser en gang imellem. Professionelle svejsere og produktionsmedarbejdere vil typisk benytte 1 engangsmaske pr. dag, og med tiden vil disse omkostninger blive mangedoblet og overstige investeringsomkostningerne for et PAPR- eller et friskluftsystem i god kvalitet inklusive kvalitetsfiltre til udskiftning, for ikke at nævne den mængde affald som engangsmasker skaber. Normalt giver PAPR-systemer bedre åndedrætsbeskyttelse og er mere behagelige ved langvarig brug på grund af kølende luftcirkulation.

Har du spørgsmål?

Tøv ikke med at kontakte os, hvis du oplever yderligere problemer eller har spørgsmål.

Luk

Tekniske specifikationer