Beta-raitisilmasuodattimet

Tuki BETA XFA/SFA/PFA

BETA XFA/SFA/PFA Käyttöohjeet
Käyttöohjeet
Beta 90 SFA/XFA + PFU 210 e/RSA 230 PDF-käyttöohje
Beta e90 FA PDF-käyttöohje
Multi-Charger 6 PDF-käyttöohje
PFU 210e PDF-käyttöohje
PFU Filters PDF-käyttöohje

Tuki FAQ

Mistä saan Kempin laitteisiin huollon ja/tai kulutusosia?

Huoltoa ja kulutusosia saa lähimmältä Kempin edustajalta. Katso lähellä olevat edustajamme.

Mistä löydän lähimmän Kempin laitehuollon?

Löydät lähimmän laitehuollon karttahaustamme.

Tuotekohtainen FAQ

Miksi minun kannattaa käyttää raitisilmajärjestelmää hitsauksessa?

Ihmisen terveydelle vaarallisia aineita esiintyy kaikissa ympäristöissä, joissa hitsaustyötä tehdään. Tällöin on aina käytettävä sopivaa hengityssuojausta, joka suojaa sekä lyhyt- että pitkäkestoisilta terveysvaikutuksilta Hitsaushuurut ja työympäristön kaasupäästöt syntyvät perusmetallien palamisesta, hitsaustyössä käytettävistä hitsauslisäaineista ja niiden peiteaineista, suojakaasuista, maaleista, valokaaren ultraviolettivalon ja kuumenemisen aiheuttamista kemiallisista reaktioista sekä ilmassa jo olevien liuottimien ja puhdistusaineiden sisältämien epäpuhtauksien yhteisvaikutuksista.

Hitsaushuuruille altistuminen on vakava työperäisten sairauksien aiheuttaja. Riskejä voidaan torjua vain käyttämällä hengityksensuojausta. Hitsauksen aikana syntyvä ultraviolettisäteily reagoi ilmassa olevan hapen ja typen kanssa muodostamalla otsonia ja typen oksideja, jotka voivat olla suurina pitoisuuksina hengenvaarallisia ja keuhkotauteja aiheuttavia, sekä pieninä pitoisuuksina nenää ja kurkkua ärsyttäviä.

Yksi ammattimainen hitsaaja tuottaa n. 20–40 g huuruja tunnissa, mikä tarkoittaa n. 35–70 kg hitsaushuuruja vuodessa tuotantotyössä. Hitsaushuurun hiukkasten työperäisen altistumisen raja (OEL) on määritetty milligrammoina kuutiometrissä (mg/m³). Tämä tarkoittaa ilman huurupitoisuutta eli huurun määrää milligrammoissa kuutiometrissä ilmaa. Yleisen hitsaushuurun osalta suositellaan käytettäväksi hengityksensuojausta, kun arvo on 5 mg/m³. Tarkista paikalliset määräykset ja suositukset standardien noudattamista valvovalta paikalliselta viranomaiselta. Varmista myös, että valittava Kemppi-raitisilmajärjestelmä täyttää omat yksilölliset tarpeesi.

Kuinka hitsaukseen tarkoitettu raitisilmajärjestelmä toimii?

Raitisilmajärjestelmä koostuu PAPR-laitteesta (Powered Air Purifying Respirator), ilmaletkusta ja hitsauskypärästä, jossa on sisäänrakennettu kasvotiiviste.Moottorisoidussa raitisilmajärjestelmässä on puhallinmoottori, joka saa virtansa akusta. Lisäksi laite on varustettu hiukkassuodattimella tai hiukkas- ja kaasusuodattimien yhdistelmällä. Kempin valikoimassa on myös hengitysilman syöttöjärjestelmään liitettäviä paineilmasäätimiä.

Puhdistettu ilma johdetaan ilmaletkun kautta kypärään, mikä luo ylipainetta kypärän kuoren ja kasvotiivisteen sisään. Ylipaine hitsauskypärän sisällä tarkoittaa sitä, että hengitys on helppoa eikä ympäristön saastunut ilma pääse virtaamaan kypärän sisään. Se on niin sanottu ylipainehengityslaite.

Kuinka kauan Gamma- ja Beta-raitisilmajärjestelmän akku kestää?

PFU 210e on lujarakenteinen ja kestävä puhallinyksikkö. Siinä on puhallinnopeudet 160 ja 210 litraa minuutissa, akun ja suodattimen tilan ilmaisimet sekä akkuvaihtoehtoina perusakku tai tehoakku. Litiumioniakku on nopea ladata, ja se toimii käyttövoimana hiukkassuodattimelle tai A1B1E1- kaasusuodattimella varustetulle yhdistelmäsuodattimelle. Kun A1B1E1-kaasusuodatin on käytössä, Smart Sense -tekniikka rajoittaa PFU 210e -puhaltimen nopeuden 160 litraan minuutissa, mikä pidentää suodattimen ja akun käyttöikää. Nopeasti latautuva akku helpottaa vuorotyötä, sillä uuden akun ja hiukkassuodattimen yhtäjaksoinen käyttöaika on noin 8 tuntia (vakioakulla) tai 16 tuntia (raskaaseen käyttöön tarkoitetulla tehoakulla).

Minkä raitisilmajärjestelmän tarvitsen, kun hitsaan ruostumatonta terästä?

Ei ole olemassa sääntöä siitä, mikä raitisilmajärjestelmä sopii minkäkin materiaalin hitsaukseen. Valinta riippuu yleensä monesta seikasta: hitsattavan materiaalin pintakäsittelystä, materiaalin puhtaudesta sekä ilman puhtaudesta (esimerkiksi otsonin määrä). Yhdistelmäsuodatin (hiukkas- ja kaasusuodatin) suojaa aina parhaiten haitallisilta höyryiltä ja kaasuilta.

Suojavarusteiden tuoteluottelostamme löydät yksityiskohtaissemman taulukon hengityssuojaratkaisuistamme ja kemikaaleista.

Kuinka usein minun pitäisi vaihtaa suodattimet moottorikäyttöiseen raitisilmajärjestelmään?

PFU 210e PAPR -laitteessa on automaattinen suodattimen tilan ilmaisin. Kypärän käyttöliittymässä oleva LED-valo palaa punaisena, tärinämoottori käynnistyy ja hälytysääni kuuluu, kun suodatin on vaihdettava välittömästi. On järkevää seurata kypärässä olevan LED-valon väriä. Kun valo palaa oranssina, suodatin on lähes tukossa ja se on vaihdettava. Jos akun käyttöaika alkaa olla liian lyhyt, hiukkassuodattimen tai esisuodattimen vaihtaminen voi auttaa.

Mistä tiedän, milloin on aika vaihtaa kaasufiltteri puhallinyksikkööni?

Kaasusuodatin ei kerää hiukkasia suodattimeensa, kuten hiukkassuodatin tekee (kaasusuodatin ei tukkeudu hiukkassuodattimen tavoin). Siksi hiukkassuodatin on aina kiinnitettävä kaasusuodattimeen = yhdistelmäsuodattimeen. Ainoa tapa selvittää, suodattaako kaasusuodatin edelleen kaasuja kuten pitäisi, on hajutesti. Jos käyttäjä tuntee hajua hitsauskypärän läpi, kaasusuodatin on vaihdettava heti. Jos haitallinen kaasu ei haise, suositellaan säännöllistä kaasusuodattimen vaihtoväliä.

Mitä eroa on TH2- ja TH3-standardeilla?

Eurooppalaisista standardeista vastaavien viranomaisten (hupun tai hitsausmaskin alla EN12941-stadardin mukaan käytettäville akkukäyttöisille puhallinlaitteille tai hengitysilman syöttöjärjestelmää käyttäville paineilmalaitteille) määrittämät suojakertoimet perustuvat raitisilmalaitteen testattuun
sisäänvuotomäärään eli sen suojaustehokkuuteen.

TH2-sertifioiduille raitisilmajärjestelmille sisäänvuoto saa olla enintään 2 %. TH3-sertifioiduille laitteille sisäänvuoto saa olla enintään 0,2 % Kaikki Kempin akkukäyttöiset puhallinlaitteet noudattavat standardia EN12941 ja niiden sertifikointiluokka on joko TH2 tai TH3.

Mikä on paineilmalaite?

Paineilmasäätimellä toimivissa raitisilmaratkaisuissa hitsauskypärään syötettävä hengitysilma luodaan kompressorilla. Hengitysilman syöttölähteen on täytettävä paikalliset ilmanlaatua koskevat määräykset.

Hitsaukseen tarkoitetut raitisilmalaitteet, jotka kytketään EN 12021 -standardin vaatimukset täyttävään kompressorin tuottaman hengitysilman syöttöverkkoon, on määritelty standardissa EN 14594. Hitsaukseen tarkoitettuja raitisilmalaitteita saa käyttää vain kohteissa, joissa hapen määrä ilmassa on yli 17 %. Suojavarusteita ei saa käyttää hengityslaitteina hapettomassa tilassa eikä hengityksensuojaimina pelastustyössä.

Mikä on motorisoitu raitisilmajärjestelmä?

Motorisoidussa raitisilmajärjestelmässä hitsauskypärän sisällä oleva hengitysilma suodatetaan akkukäyttöisen suodatinyksikön avulla. Akkukäyttöiset kannettavat puhallinyksiköt johtavat
ympäristön ilman hiukkassuodattimen tai kemiallisen suodattimen lävitse käyttäjän hengitysalueelle. Moottoroitu raitisilmajärjestelmä on englanniksi Powered Air Respiratory Protector tai Powered Air Purifying Respirator ja se lyhennetään sanalla PAPR.

Eikö ole halvempaa ostaa kertakäyttöinen hengityssuojain?

Kertakäyttöiset hengityssuojaimet ovat halvempi ratkaisu, jos hitsaat vain satunnaisesti. Ammattimaiset hitsaajat ja metallityön ammattilaiset käyttävät kuitenkin tyypillisesti yhden kertakäyttöisen maskin päivässä. Ajan mittaan kertakäyttöisten tuotteiden kulut kasvavat niin suuriksi, että laadukkaan puhallinkäyttöisen tai paineilmalla toimivan raitisilmajärjestelmän investointikustannukset vaihdettavat suodattimet mukaan lukien ylittyvät reilusti, puhumattakaan kertakäyttöisten maskien aiheuttamasta jätemäärästä. Yleensä moottoroitu raitisilmajärjestelmä (PAPR) antavat myös paremman suojan ja ovat mukavampia käyttää pitkiä aikoja jäähdytysilman kierron vuoksi.

Onko sinulla kysymyksiä?

Sulje

Tekniset tiedot