Effekt av elektrodetyper på innstillinger for sveisestrømkilde

Master 315 Weld Assist

Ettersom mer produktive prosesser som MIG/MAG-sveising overtar sveiseindustrien, har rollen til elektrodesveising (MMA) blitt mindre de siste tiårene. Delvis som et resultat av denne avtagende rollen og prosessens enkelhet, får ikke optimaliseringen av elektrodesveising mye oppmerksomhet. Imidlertid har moderne elektrodesveisingsutstyr en rekke innstillinger for å påvirke lysbuens oppførsel.

Elektrodetypen, spesielt belegget på elektroden, påvirker betydelig karakteristikkene for lysbuetenning og materialoverføringen til smeltebadet. Optimalisering av sveisemaskinens innstillinger med tanke på dette kan forbedre sveisekvaliteten eller i det minste gjøre det lettere å oppnå ønsket resultat.

Effekt av elektrodetyper på innstillinger for sveisestrømkilde

Effekt av elektrodetyper på innstillinger for sveisestrømkilde

Foregangsbedriften innen lysbuesveising

Kemppi er en utviklingsleder innen sveisebransjen. Vi er forpliktet til å øke kvaliteten og produktiviteten på sveising ved å kontinuerlig utvikle lysbuen. Kemppi leverer avanserte produkter, digitale løsninger og tjenester for profesjonelle fra industrisveiseselskaper til kontraktører. Brukervennligheten og påliteligheten til produktene er det retningsgivende prinsippet vårt. Vi samarbeider med et svært dyktig partnernettverk som dekker over 70 land for å gjøre ekspertisen lokalt tilgjengelig. Kemppi, som har hovedkontor i Lahti i Finland, sysselsetter nesten 800 profesjonelle i 17 land, og har en omsetning på 140 millioner euro.

Kemppi – Designed for welders

Lukk

Tekniske spesifikasjoner