Svetsströmkällans inställningar beroende på elektrodtyp

Master 315 Weld Assist

Eftersom mer produktiva processer som MIG/MAG-svetsning håller på att ta över svetsindustrin har elektrodsvetsningens (MMA) roll blivit allt mindre under de senaste årtiondena. Oavsett om det beror på den minskade betydelsen eller på att processen är så enkel så talar man inte mycket om att optimera MMA-svetsningen. Men modern MMA-svetsutrustning har en mängd olika inställningar som kan påverka ljusbågens egenskaper.

Typen av elektrod, framför allt höljet på elektroden, har en stor betydelse för ljusbågens tändningsegenskaper och materialövergången till smältbadet. Om svetsmaskinens inställningar optimeras för detta kan det leda till ökad svetskvalitet, eller åtminstone till att det blir lättare att uppnå önskat resultat.

Svetsströmkällans inställningar beroende på elektrodtyp

Svetsströmkällans inställningar beroende på elektrodtyp

Föregångare inom bågsvetsning

Kemppi är ledande inom design av bågsvetsutrustning. Vi vill öka kvaliteten och produktiviteten vid svetsning genom att hela tiden fortsätta att utveckla ljusbågen. Kemppi tillhandahåller avancerade produkter, digitala lösningar och tjänster till allt från industriella svetsföretag till enskilda entreprenörer. Vår ledstjärna är att våra produkter ska vara lättanvända och pålitliga. Vi ser till att vår expertis finns tillgänglig lokalt genom att samarbeta med ett mycket kvalificerat partnernätverk som täcker över 70 länder. Kemppi har sitt huvudkontor i Lahtis i Finland. Företaget har nästan 800 anställda i 17 länder och en omsättning på 140 miljoner euro.

Kemppi – Designed for welders

Stäng

Tekniska data