My Kemppi

Samlar alla relevanta Kemppi-tjänster på ett ställe

Kemppis onlinetjänster

image

Kemppi e-Ordering

Kemppi e-Ordering är en onlineportal för beställning av utrustning och en plattform för reservdelskatalogen. Endast för Kemppis auktoriserade återförsäljare och distributörer.

Fortsätt till tjänsten
image

REGISTRERING FÖR KEMPPI-ÅTERFÖRSÄLJARE

En portal där återförsäljare och distributörer kan skapa ett konto för Kemppi Online Services.

Fortsätt till tjänsten
image

Kemppi e-Warranty

Kemppi e-Warranty är en plattform där auktoriserade Kemppi-återförsäljare, distributörer och serviceverkstäder kan registrera svetsutrustning och göra garantianspråk.

Fortsätt till tjänsten
image

Kemppi Studio

Kemppi Studio är en materialbank för externa partners, återförsäljare och distributörer.

Fortsätt till tjänsten
image

Kemppi WPS register & log in

En onlineportal där du kan registrera och hantera dina Kemppi-svetsdatablad.

Fortsätt till tjänsten
image

Kemppi Consumable Kit Selector

Med verktyget Kemppi Consumable Kit Selector kan du söka efter komponenter till din utrustning.

Fortsätt till tjänsten
image

My Fleet

My Fleet är en onlinetjänst för Kemppis kunder för registrering av utrustning, lagring av garanti- och valideringscertifikat samt hantering av din X8 MIG Welder fleet.

Fortsätt till tjänsten
image

Kemppi Support Portal

En portal för att kontakta vår support och skapa supportärenden. Endast för Kemppis återförsäljare och distributörer.

Fortsätt till tjänsten
image

Kemppi DataStore

Kemppi DataStore är en webbutik där återförsäljare och serviceverkstäder kan köpa och ladda ned svetsprocesser, svetsprogram, firmwareuppdateringar och valideringscertifikat för svetsmaskiner.

Fortsätt till tjänsten
image

Kemppi Configurator

Configurator är ett verktyg för konfigurering av utrustningspaket för X8 MIG Welder och A7 MIG Welder. Denna portal är endast tillgänglig för auktoriserade och utvalda Kemppi partners.

Fortsätt till tjänsten
image

Service Documents

Onlineplattform för alla Kemppi-servicedokument. Endast för auktoriserade Kemppi-serviceverkstäder.

Fortsätt till tjänsten
image

Userdoc

Online plattform för manualer och överensstämmelseförsäkringar för alla aktuella Kemppi produkter. Kräver inget login.

Fortsätt till tjänsten
Stäng

Tekniska data