Kemppi

Integritetspolicy

För Kemppi är integriteten en viktig fråga, och vi skapar och driver därför våra webbtjänster med hänsyn tagen till skyddad integritet. I integritetspolicyn anges den typ av personuppgifter vi samlar in när du använder någon av Kemppis webbplatser, och några av de åtgärder vi vidtar för att skydda dem.

Dessa principer gäller personligt identifierbara uppgifter som vi efterfrågar och som du tillhandahåller. Med detta avser vi uppgifter som identifierar dig som individ, exempelvis ditt namn, din adress, e-postadress eller andra kontaktuppgifter.

Datainsamling

Inga personligt identifierbara uppgifter krävs för att besöka våra webbplatser eller de flesta av våra andra tjänster. Kemppi kan samla in begränsade, ej personligt identifierbara uppgifter som din webbläsare tillhandahåller när du besöker en webbplats. I dessa logguppgifter ingår din IP-adress, webbläsartyp, webbläsarspråk, datum och tid för din fråga och en eller flera cookies som eventuellt identifierar din webbläsare unikt. Dessa uppgifter använder vi för att få en bättre bild av användarbeteende och för att förbättra vårt utbud.

För vissa av våra tjänster måste du registrera ett konto. Kemppi efterfrågar vissa personliga uppgifter för att skapa ett konto, och dessa uppgifter används för att tillhandahålla tjänsten.

När vi begär personligt identifierbara uppgifter informerar vi dig om vilken typ av uppgifter vi samlar in och hur dessa används. Vi hoppas detta kan hjälpa dig att fatta ett informerat beslut om att lämna ut dina personuppgifter till oss. Sedan är det upp till dig att bestämma om du vill lämna ut uppgifterna eller inte. Kemppi kan använda dina data i marknadsföringssyfte. Dessa data kommer inte att användas av någon utanför Kemppi.

Uppgiftsutlämning

Vi hyr inte ut eller säljer dina personligt identifierbara uppgifter till andra företag eller enskilda, såvida vi inte har ditt samtycke. Vi kan komma att lämna ut sådana uppgifter under några av följande begränsade omständigheter:

  • Vi har ditt uttryckliga samtycke.
  • Vi lämnar ut sådana uppgifter till betrodda företag eller personer enbart i syfte att bearbeta din förfrågan för vår räkning. När detta sker gäller avtal enligt vilka dessa parter eller personer endast har rätt att bearbeta sådana uppgifter på vår begäran. Detta i enlighet med denna integritetspolicy och tillämpliga konfidentialitets- och säkerhetsåtgärder.
  • Vi bedömer att vi enligt lag är skyldiga att, eller i god tro bedömer att tillgång till, bevarande eller röjande av sådana uppgifter rimligen är nödvändig för att skydda Kemppis, dess användares eller allmänhetens rättigheter, egendom eller säkerhet.

Om du har ett konto kan vi dela de uppgifter som tillhandahålls med kontot mellan alla våra tjänster samt distributörer och kanalpartner i den utsträckning som krävs för att ge dig en sammanhållen upplevelse och för att förbättra kvaliteten på våra tjänster. Vi lämnar inte ut dina kontouppgifter till andra personer eller till utomstående företag utom under de begränsade omständigheter som anges i den här policyn eller om vi har ditt samtycke.

Vi kan komma att lagra och bearbeta personuppgifter som samlas in på vår webbplats i ett land där Kemppi eller våra värdar har inrättningar. Genom att använda våra tjänster samtycker du till att dina uppgifter överförs mellan dessa inrättningar, däribland sådana som är belägna utanför ditt land.

Vi kan komma att lämna ut sammanlagda uppgifter till andra. Exempel på detta är användartrender eller antalet användare som besökte en viss del av Kemppis webbutbud. Dessa sammanlagda uppgifter innehåller inga personligt identifierbara uppgifter.

Uppgiftssäkerhet

Vi vidtar tillämpliga säkerhetsåtgärder till skydd mot obehörig åtkomst till eller ändring, röjande eller förstörelse av data.

Åtkomst till dina personligt identifierbara uppgifter är begränsad till Kemppis anställda som behöver dessa uppgifter för att uppfylla din förfrågan eller tillhandahålla våra tjänster.

Uppdatering av dina uppgifter

Vi tillhandahåller teknik för uppdatering och korrigering av dina personligt identifierbara uppgifter för flera av våra tjänster.

Länkar

Externa webbplatser som är länkade från Kemppis webbplatser har utvecklats av personer som Kemppi inte råder över. Sådana platser kan lägga sina egna cookies på din dator, samla in data eller efterfråga personuppgifter.

Ändringar av den här policyn

Observera att den här integritetspolicyn ändras emellanåt. Oftast gäller det mindre ändringar, men ändringar av större betydelse kan förekomma.

Oavsett vilket meddelar vi sådana ändringar på den här sidan. Varje version anges högst upp på sidan. Tidigare versioner av den här integritetspolicyn finns arkiverade så att du kan läsa dem.

Kontakta oss gärna om du har ytterligare frågor.

Stäng

Tekniska data